www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoe zit het met de ouderdom van de aarde?
Gert-Jan van Heugten
Uitgeverij Gideon
124 bladzijden
Prijs: € 12,50
ISBN: 9789059991217
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe zit het met...? is een nieuwe serie van Uitgeverij Gideon rondom de thematiek van schepping en evolutie. De boeken worden geschreven door Gert-Jan van Heugten (Weet Magazine & WaaromSchepping), voorzien van aansprekende illustraties door Arjen Niezen (Cartoonsenzo & Gideon) en zijn uitstekend geschikt voor gebruik op scholen en in jeugdgroepen. Het eerste deel heeft als thema: De ouderdom van de aarde. Want... hoe je denkt over de ouderdom van de aarde, is voor veel mensen bepalend voor hoe ze over God denken... en over zichzelf. Ken Ham, directeur van de organisatie Answers in Genesis, zei ooit: 'Hét grote verschilpunt tussen schepping en evolutie is de factor tijd'. Tot de 18e eeuw geloofden de meeste mensen, op basis van Bijbelse gegevens, in een jonge aarde van maximaal 10.000 jaar oud. Tegenwoordig gaan evolutionisten uit van een ouderdom van 4,54 miljard jaar. Dat betekent dat in de afgelopen 300 jaar de aarde meer dan 400.000 keer ouder is geworden. Hoe is die gedachte ontstaan? Welke dateringsmethoden zijn er om de ouderdom van de aarde te berekenen? Wat vertellen sporen van menselijk leven ons over hoe oud de aarde is? Hoe sterk zijn de papieren van een jonge aarde eigenlijk of wordt het tijd dat we als christenen onze visie door de wetenschap laten bijstellen? Lees De ouderdom van de aarde en oordeel zelf.

..


1. Boekhandel Westerhof - januari 2019 - www.boekhandelwesterhof.nl...

Hoe zit het nu eigenlijk met de ouderdom van de aarde


Recensie op 20/06/2018 door ds. Jenno Sijtsma

Niet alleen zijn er grote gaten aan te wijzen in de evolutieTHEORIE, tegelijk zijn er ontzettend veel aanwijzingen dat er nooit evolutie heeft plaatsgevonden. De geologische kolom, waarvan ik zestig jaar geleden op de middelbare school al van leerde (Cambrium, Ordovicium, siluur, Devoon enz.) bestaat alleen maar op papier.

Zomaar een paar bijna letterlijk genomen citaten uit het eerste deel van de nieuwe serie van Uitgeverij Gideon, die als titel draagt: Hoe zit het met...? Het boek Hoe zit het met de ouderdom van de aarde? is geschreven door Gert-Jan van Heugten. Hij is geen theoloog, maar studeerde scheikundige technologie.

Een veelheid van boeken met betrekking tot schepping en evolutie verschijnen de laatste maanden. In zijn alleszins lezenswaardige boek laat Van Heugten zien dat er grote gaten in de evolutietheorie zitten. Het is, althans voor mij, verrassend te lezen hoe gemakkelijk wetenschappers elkaar naspreken en eenvoudig afgaan op zaken die op geen enkele manier te bewijzen zijn. De auteur gaat uit van het geslachtsregister van Genesis 5 en concludeert dat de aarde ongeveer zesduizend jaar geleden is ontstaan. Uiteraard zal dit de nodige weerstand oproepen, zeker bij de voorstanders van de evolutie, die uitkomen op de ouderdom van 4,5 miljard jaar, maar daar valt volgens Van Heugten nog genoeg op af te dingen.

Feit en interpretatie
Wat betreft de vele fossielen die overal ter wereld gevonden worden, deze zijn uitsluitend te vinden in sedimentair gesteente, dat is afzettingsgesteente. Op grond van die vindplaatsen heeft men de bekende geologische kolom opgesteld. Dat leerde ik meer dan vijftig jaar geleden al op de middelbare school ( te beginnen met Cambrium, Ordovicium, Siluur, Devoon enz.). Maar, zo zegt de auteur, die geologische kolom bestaat alleen maar op papier. Er is geen enkele locatie waar je de hele kolom kunt vinden, sterker nog, op honderden plekken op de wereld liggen ‘oudere` aardlagen boven ‘jongere` aardlagen. En de leeftijden die bij de geologische kolom aangegeven worden kloppen al helemaal niet! 

Een vraag die ook gesteld kan worden is: als de aarde zo oud is, waarom zijn er dan nog nooit menselijke fossielen gevonden? En wat te denken van menselijke voetafdrukken die gevonden zijn in lagen kalksteen in het stroomgebied van de Paluxyrivier in het Amerikaanse Texas, die onder de pootafdruk van een dinosaurus zaten, die zogenaamd honderden miljoenen jaren eerder leefden? 

Het is ook zonder meer merkwaardig dat de zandsteenlaag onder in de Grand Canyon die wijd uitloopt naar het noorden en het noordoosten en door het midden van de Verenigde Staten ononderbroken doorloopt naar Canada uit hetzelfde soort gesteente bestaat dat door water is afgezet. Dat moet betekenen dat het hele continent onder water heeft gestaan! Maar hoe krijg je ooit een heel continent onder water? De auteur biedt een reconstructie van hoe het mogelijkerwijze tijdens de zondvloed is toegegaan en het blijkt dat overal op de wereld sporen van snelle processen te vinden zijn...! 

Nog een laatste opmerking: Waarom wordt nog steeds vastgehouden aan de C-14 dateringsmethode, waarmee men via berekeningen meende te kunnen komen tot hoge jaartallen van de onderzochte materie, terwijl die methode alleen maar gebruikt kan worden als er koolstof zit in wat ooit geleefd heeft. 

Zomaar een aantal zaken die in dit indringende boek gesteld worden en die om een antwoord vragen van de natuurwetenschappers. Het blijft door alles heen een kwestie van feiten en interpretatie! Het is boeiend en frappant wat allemaal in dit boek beschreven wordt en het zal heus niet het laatste woord bieden. Hoe controversieel het onderwerp ook maar is, feit blijft wel dat het mijns inziens nog niet zo slecht is in de Bijbelse openbaring te geloven!

www.vergadering.nu