www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geroepen in een nieuwe eeuw
Geheim en missie van de gemeente
dr. Jan Hoek
uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2008
ISBN: 9789023922865
158 blz.; € 13,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Om christenen te stimuleren na te denken over de betekenis en taak van de gemeente heeft dr. Jan Hoek dit boek geschreven. Op basis van bijbelse gegevens behandelt hij de belangrijkste verschijningsvormen van de gemeente: de toegewijde gemeente en vervolgens de lerende, pastorale, missionaire, diaconale, veelkleurige en toegeruste gemeente. De auteur is van mening dat alleen als de kerk haar kern bewaakt en bewaart, de gemeente zal overleven te midden van veranderende culturen. Juist deze trouw aan de kern geeft ruimte voor verscheidenheid in vormgeving. Dit boek is een geheel herziene herdruk van de uitgave Gemeentezijn – dat houdt wat in. Dat heeft zich door de vragen en stellingen bewezen als uitstekende handleiding voor het gesprek over gemeente-zijn.

Prof. dr. J. Hoek is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Daarnaast is hij docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’.

1. Reformatorisch Dagblad - 15 oktober 2008 - www.refdag.nl 


Heldere kijk op gemeente-zijn in deze tijd
Dr. J. Hoek: doop niet in plaats van, maar naast besnijdenis gekomen


Boekrecensie door  Ds. H. Korving


Als de kerk ons ter harte gaat, zoeken we haar welzijn en dienen we haar opbouw. Daarvoor biedt ”Geroepen in een nieuwe eeuw” van dr. J. Hoek tal van praktische handvatten.


De toenemende en constante aandacht voor vragen rond gemeenteopbouw en missionair gemeente-zijn zouden bijna een theologische modegril genoemd kunnen worden. Concepten uit Amerika en modellen uit de evangelische denkwereld zouden de kerk in de 21e eeuw moeten redden. Het gereformeerde kerkmodel heeft voor velen namelijk zijn tijd gehad. Tegen die achtergrond doet het boek van dr. J. Hoek ”Geroepen in een nieuwe eeuw. Geheim en missie van de gemeente” weldadig aan.


Nuchter, principieel en praktisch - zo zou ik zijn studie willen typeren. Met een duidelijke Bijbelse en confessionele verankering en met een heldere kijk op de actuele situatie heeft dr. J. Hoek zijn boek over het gemeente-zijn in deze tijd geschreven. Het is een bewerking en uitbreiding van zijn studie uit 1999 ”Gemeente-zijn - dat houdt wat in”. Deze bewerking houdt ook verbreding en verdieping van het thema in. Ik heb er met veel belangstelling en instemming kennis van genomen. Om de bezinning te stimuleren wordt elk van de acht hoofdstukken afgesloten met een aantal gespreksvragen. Dit maakt deze studie geschikt om te gebruiken in studie- of gesprekskringen.


Roeiboot of trein

Bekend is het beeld van de kerk als een gondel: enkelen (de ambtsdragers) houden de boot in beweging, de gemeenteleden zijn de passagiers die zich laten vervoeren. Dat het schip van de kerk beter met een roeiboot vergeleken kan worden, maakt Hoek op tal van manieren duidelijk. Ambtsdragers geven het ritme aan en bepalen de koers, maar allen hebben een taak.
Lees het hele artikel...

www.vergadering.nu