www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Twaalf joden vinden de Messias
Ben Hoekendijk
Uitgeverij Shalom Books, Putten
120 pag. Ä 14,25, ISBN 9073895014
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is rond de wereld gegaan (bijvoorbeeld 50.000 Russische boeken werden vanuit Finland over de hele Sovjet-Unie verspreid) en heeft christenen zowel als Joden diep geraakt. De manier waarop Jezus zich aan zijn eigen volk openbaart is te vergelijken met hoe Jozef in Egypte zich toonde aan zijn broeders die hem eerst verworpen hadden. Soms gebeurt dit door een visioen of een openbaring, soms door het lezen van het Nieuwe Testament en in andere gevallen door het getuigenis van een christen. Maar het gaat altijd met spanning, verbazing en soms vervolging gepaard. Deze Joden kwamen uit de hele werelden en ik vond ze in Jeruzalem. Daar schreef ik hun spannende levensverhaal op. Er zit hierin een diepe les: God heeft niet afgedaan met Zijn volk. In tegendeel. Hij gaat zijn verbond met IsraŽl vernieuwen, zoals de profeten hebben voorspeld. Dit zijn Ďde eerstelingen van de oogstí, maar op een dag zal gans IsraŽl behouden worden, zegt Romeinen 11:26. In deze heruitgave hebben we de beste verhalen uit boek I en boek II samengevoegd. 


1. Uitdaging - 1 december 2006

Joodse bekeringsverhalen zijn inspirerend

Recensie door Rianne van der Molen
Evangelist Ben Hoekendijk schreef twee boeken met bekeringsverhalen van Messiasbelijdende Joden. Ze vonden hun weg naar christenen en Joden over de hele wereld. Daarom staan in de nieuwste uitgave van Twaalf Joden vinden de Messias de beste verhalen uit die boeken. De vertellingen zijn persoonlijk, ontroerend en inspirerend.

"Een van de meest indrukwekkende dingen die ik meemaakte gebeurde na een van de laatste zelfmoordbomaanslagen. Heel IsraŽl was geschokt. We zaten de hele dag voor ons televisietoestel en huilden. Toen ging de telefoon. Ik nam hem op en hoorde de stem van mijn Palestijnse broeder Suhal. Hij kon met moeite uitbrengen: 'Het spijt me zo.' En hij huilde en huilde over de telefoon.Ē

Het is een van de bijzondere anekdotes die de Nieuw Zeelandse Jood Evan Thomas vertelt. Na zijn bekering kreeg hij een visie in zijn hart voor Musalaha, de verzoening tussen Arabische en Joodse gelovigen. Thomas zag dat de kracht van Christus mensen boven politieke en gemeentelijke grenzen liet uitstijgen. Zijn verhaal is een voorbeeld. Niet alleen voor Joden en Palestijnen, maar ook voor christenen die met haatgevoelens worstelen. Het laat zien hoe via God haat kan omslaan in liefde.

Die liefde loopt als een rode draad door het boek. Dat begint al bij het voorwoord, waarin Hoekendijk uitlegt hoe hij aan het project begon. Met zijn Twaalf Joden vinden de Messias wil hij Joden het Evangelie aanreiken. Puur door eerlijke interviews met andere Joden die Christus vonden. Dankzij de verhalen zijn al velen tot geloof gekomen. De missie van Hoekendijk is dus geslaagd, al is hij zeker niet voltooid. Nog meer mensen moeten bereikt worden. In het boek worden de hoofdstukken gebracht via een helder en vast stramien. Hoekendijk leidt de personen kort in en laat ze vervolgens zelf spreken.

Een ieder van hen vindt Yeshua (Hebreeuws voor Jezus) op zijn of haar eigen manier. Voor Shaíul Zuela was dat spectaculair. Hij zag in de lucht met vurige letters Yeshua en kon Hem niet langer ontkennen. Ook voor Shulamit Galor was de weg naar de Messias verrassend. Zij trok naar India en vond Hem uiteindelijk via een hindoegelovige. En bij Schmuel Suran begon het met een schilderij. Hij zag Het Laatste Avondmaal, waar Jezus met Zijn discipelen Pesach viert. Suran dacht altijd dat Jezus de god van de heidenen was. Het verbaasde hem dat hij een Joods feest vierde.

Die gedachte komt vaker voor. In andere verhalen komt ook verrassend genoeg verbazing naar boven als Joden erachter komen dat Jezus uit hun volk kwam. Voor de meeste van hen was Hij iemand die bij de heidenen hoort. Pas na de ontdekking realiseerden deze Joden zich hoezeer Jezus is verweven met het Jodendom. En dat je als Jood christen kan worden. Na die ontdekking volgt bij deze mensen vaak de keuze. Zo geeft het boek inzicht in de gedachtecirkel van Joodse mensen, die vaak beÔnvloed wordt door hun achtergrond. En al zijn deze verhalen vooral bedoeld om Joden in te leiden in het christendom, ook voor christenen zullen ze inspirerend zijn.

www.vergadering.nu