www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Garantie voor de toekomst
Dr. Jan Hoek
Uitgeverij Boekencentrum
160 pagina's, 17,50
ISBN 9789023927150
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Een verhelderend en prikkelend boek over hoe onze toekomst eruit zal zien en hoe we daar verwachtingsvol naartoe kunnen leven. 
Er bestaan allerlei ideen over de toekomst, optimistische maar ook pessimistische beschouwingen.
Maar wie kan er nu echt in de toekomst kijken? Wie kan iets zinnigs zeggen over wat er komt na de dood?
Of waar het met de planeet aarde naartoe gaat? Over hemel en hel en een nieuwe aarde? Hoezo meent het christelijk geloof garantie voor de toekomst te kunnen bieden? Op die vraag geeft dit boek antwoord door het unieke van christelijke hoop te beschrijven.
Hoop voor hier en nu, voor straks na dit leven en voor de eeuwigheid.


NB: Dit boek is een herziene heruitgave van de eerder verschenen boeken Voorbij de dood en Nabij de toekomst van dr. J. Hoek.


Prof. dr. J. Hoek is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit en aan de Evangelische Theologische Faculteit (Leuven). Daarnaast is hij docent dogmatiek aan de Christelijke Hogeschool Ede en directeur van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond 'Johannes Calvijn'.1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Wat is een mens zonder hoop?

Recensie door Elze Sietzema-Riemer

Hoop is een essentieel onderdeel van ons geloof en ons leven. De vraag is wel: Hoe vormt hoop onze visie op de toekomst? Hierover schrijft de bekende theoloog dr. Jan Hoek in Garantie voor de toekomst.

Het is niet de eerste keer dat Hoek over de toekomst schrijft; eerder verschenen van hem Voorbij de dood en Nabij de toekomst. Nieuw is dat hij met dit boek een duidelijke insteek kiest: de invloed van hoop. Helder is ook het beeld dat hij hiervoor kiest, een brug die zich spant tussen de pijler van 'nu reeds' (het volbrachte werk van Christus) n de pijler van 'nog niet' (de wederkomst van Christus).

Lichte tred
Er zullen lezers zijn die dit boek wellicht als wat zware kost ervaren. Hoek probeert zeker de vertaalslag naar de praktijk te maken, maar echt goed komt dit niet van de grond. Ook mis ik het sprankelende: geeft juist hoop ons niet een lichte tred? Hiervan proef je net te weinig, neem deze zinnen waarmee een passage over het eeuwige leven en over hoe wij daar naar mogen uitzien, afsluit: 'Omdat ik dan geen zonde meer doe. Dat is de kern van het eeuwige leven en het wezen van het geloofsheimwee daarnaar. Zalig wie zo heimwee kennen. Ze zullen eeuwig thuiskomen.'

www.vergadering.nu