www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


De keten gebroken
 een boekje open over de Odd Fellows
drs. J.G. Hoekstra
prijs € 14,95
Uitg. Moria (lmportantia Publishing) Dordrecht, 2005
Dit boek bestellen...

Misschien hoort uw buurman erbij. Misschien uw oudste of ouderling, of mogelijkerwijs de predikant van uw kerk of gemeente. Misschien wel uzelf. Waarbij? Bij de Odd Fellows of een van de visvijvers daarvan. Er zullen niet veel mensen zijn die weten wat de Odd Fellows zijn. Wie een beetje Engels kent, zal wellicht proberen deze term direct te vertalen met 'vreemde jongens'. 

Odd Fellows is de benaming van een geheime orde, die op één lijn met de Vrijmetselaars blijkt te kunnen worden geplaatst. De orde staat ook bekend onder de afkorting IOOF. Deze afkorting staat voor Independent Order of Odd Fellows. Nederland telt vele loges, die ook wel tempels genoemd worden. De grotere steden hebben soms zelfs meer dan één loge. 

Omdat er zo weinig bekend is over juist deze Odd Fellows - ze is net als andere maçonnieke ordes een geheime orde - is dit boek geschreven. Kort wordt ook stilgestaan bij een tweetal visvijvers van de maçonnieke loge, de zich als serviceclub presenterende Lions en Rotary. Het doel van dit boek is de lezer inzicht te geven in een werkelijkheid die voor velen onzichtbaar is. Een werkelijkheid die schokkend is. Bovenal is het geschreven om degene, die lid is van een maçonnieke orde (of een van de visvijvers), te overtuigen en te bewegen daarmee te breken. Aan dit boek ligt uitgebreid onderzoek ten grondslag. Het bronmateriaal geeft de mogelijkheid om de betrouwbaarheid van het beweerde te controleren en zich ook zelf verder te overtuigen van het reële gevaar. 

Voor de lezer is een uitgebreide verklarende woordenlijst toegevoegd met begrippen die een rol spelen in de wereld van de maçonnieke ordes. Bovendien worden tal van symbolen onderzocht en toegelicht, wat dit boek tot een blijvend naslagwerk maakt. Drs. J.G. Hoekstra studeerde theologie en was achtereenvolgens werkzaam als predikant/ voorganger van verschillende kerkelijke gemeentes en als godsdienstdocent. Toen hij in aanraking kwam met Odd Fellows in zijn eigen woonplaats vormde dat de aanleiding voor het begin van zijn onderzoek, dat nu is uitgewerkt in dit boek.
 


3. IHAO - 13 augustus 2007 - http://ihao.deds.nl (pdf)...

De keten gebroken

Recensie door Ton Kerssens

Een boekje open over de Odd Fellows, een organisatie die verweven is met de vrijmetselarij, en er niet voor schuwt, om zij die uitgetreden of verraders te vermoorden. Zij houden bijeenkomsten met rituelen en een duistere mystieke gedachtegang van een geestelijke opbouw door het aannemen van een "Hogere macht". Tevens zijn er veel prominente mensen mee verbonden die meehelpen aan de Nieuwe Wereldorde, waarin de satan als heerser vereerd wordt.

Een boek met veel verwijzingen en met toestemming geplaatste foto's om het geheel duidelijk over te laten komen. Mijn indruk is dat er een bepaalde angst is bij deze schrijver, omdat de conclusie van elk hoofdstuk neergelegd wordt bij jezelf. Maar gezien de organisatie Odd Fellows en hun achtergrond is dit heel begrijpelijk voor de schrijver.


2. De Oogst – mei 2006 – www.deoogst.nl 

De keten gebroken

Recensie door Hans Frinsel

Een boek schrijven over een min of meer geheime orde is een lastige klus. Drs. Hoekstra heeft een goed onderbouwd onderzoek geschreven over de Internationale Orde van de Odd Fellows, een beweging verwant aan de vrijmetselarij.
Deze naam zal velen weinig zeggen, maar dat brengt het karakter van dergelijke ordes met zich mee. Toch zijn er tientallen loges van deze orde in ons land.
Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

De schrijver heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de geschiedenis, achtergronden, rites, symbolen en activiteiten van deze beweging. Wat hij vooral laat zien is dat het esoterische denken achter deze beweging niet te verenigen is met het Evangelie. Hoewel de uiterlijke activiteiten van deze orde vooral sociaal zijn, kan ze niet losgezien worden van haar occulte verleden en haar gesloten karakter. Toch zijn er ook christenen die zich met zulke bewegingen inlaten, vaak uit onkunde.

Er wordt ook gekeken naar de 'visvijvers' waar deze beweging zijn potentiële leden lijkt te zoeken: de Rotary en Lion's clubs. Een nuttig en waarschuwend boek in een tijd waarin de grenzen tussen het Evangelie en andere geloven en filosofieën gevaarlijk vervagen.


1. Bijbels Perspectief – 2006 – www.bijbels-perspectief.nl 

De keten gebroken

Recensie door Peter F. van der Schelde

Doodskisten worden gebruikt bij inwijding Odd Fellows.

In het huisorgaan van de Odd Fellows (zomer 2006, jaargang 96-nr. 2) meldt Tom de Vree, zelf Odd Fellow, dat in elke Odd Fellow Tempel ter wereld doodskisten aanwezig zijn, die gebruikt worden als attribuut bij de inwijding van Odd 
Fellows. 
Deze uitspraak van de voormalig Grootopziener in het Ordebestuur, die zelf lid is van de Commissie voor de Ritualen en Symboliek, bevestigt hiermee dat een eeuwenoud inwijdingsritueel, dat in verschillende varianten voor komt in geheime broederschappen die verwant zijn aan de vrijmetselarij, nog steeds plaatsvindt. 

Dhr. De Vree schrijft dit in zijn recensie over het boek "De keten gebroken" van de hand van drs. J.G. Hoekstra en gepubliceerd is in het "huisorgaan" van de Odd Fellows. Volgens De Vree is het boek van Hoekstra "een giftig broddelwerkje". In zijn recensie heeft hij geen goed woord over voor het boek en voor de auteur. De Vree gaat in zijn 
recensie zelfs zover dat hij beweert dat het boek leugens bevat die auteur Hoekstra doelbewust (tegen beter weten in) laat staan. Alle onderbouwingen uit de uitgebreide literatuurstudie die Hoekstra aandraagt veegt de Vree in één klap van tafel door het "schijnwetenschap in optima forma" te noemen. En dat alles omdat Hoekstra schrijft vanuit zijn christelijke levensovertuiging en van mening is dat christen-zijn en Odd Fellow-zijn niet verenigbaar is met elkaar. 
Dat De Vree zelf de levensovertuiging van Hoekstra beschouwt vanuit zijn eigen "Odd-Fellow-als-enige-waarheid"-visie dringt blijkbaar niet bij hem door. Dat moet hij misschien ook wel als we in het oog houden dat De Vree dit alles schrijft naar de eigen achterban met de bedoeling hen ervan te weerhouden het boek van Hoekstra te lezen. Ze mochten eens kritische vragen gaan stellen?...........

Lees verder (pdf)...

 

www.vergadering.nu