www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Op weg naar SAMEN
Werkboek voor Bijbelse huwelijksvoorbereiding 
Drs. A.B.F. Hoek-van Kooten, Ds. G.J. van Steeg en anderen
Uitg. Kok, Kampen 2009
140 blz. € 14,50 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
 
De meeste mensen nemen rijles voor ze een auto kopen. Het is net zo verstandig om vóór het huwelijk een paar dingen te leren. 
Positief en praktisch 
Geschikt voor cursussen en groepen 
Met gebruikershandleiding en tips op internet 
Als twee mensen trouwen verandert er een hoop. Ook als ze al een poosje verkering hadden. Het is verstandig om je goed voor te bereiden. In Op weg naar samen wordt helder uiteengezet wat de Bijbel zegt over het huwelijk, hoe je goed kunt leren communiceren en omgaan met conflicten. Verder helpt het boek om samen na te denken over rolpatronen, intimiteit, seksualiteit, gezinsplanning en huisliturgie.


1. Nederlands Dagblad - 13 november 2009 - www.nd.nl

Trouwen is werk-woord

Recensie door Nico van der Voet

Vroeger overal en in veel kerkelijke gemeentes nu nog, hadden een aanstaande bruid en bruidegom ter voorbereiding op hun huwelijk één gesprek met de predikant die hun huwelijk zou inzegenen. Na de trouwdag werden ze in het diepe gegooid. Nooit hadden ze onderwijs gehad over wat gehuwd zijn inhoudt.
De geslaagde of niet geslaagde voorbeelden van anderen, ouders vooral, waren het oriëntatiepunt. Met Gods hulp ging het gelukkig meestal wel goed in het nieuwe gezin dat zich gevormd had. De vanzelfsprekendheid waarmee we in de kerkelijke gemeente ervan uit kunnen gaan dat christelijke echtparen het wel zullen redden, is in onze tijd voorbij. Daarom zijn in diverse gemeentes vormen van huwelijkscatechese opgezet. In de hervormde Westerkerk in Veenendaal is die in het vat gegoten van vijf thema-avonden voor nieuwe bruidsparen. Wie in de kerk zijn en haar huwelijk laat inzegenen, wordt op de catechese-avonden verwacht. 

De medewerkers van deze avonden hebben hun bijdragen gebundeld in een boekje, zodat andere gemeentes er ook mee aan de slag kunnen. Ds. A. Prins vult één avond met de Bijbelse visie op het huwelijk. De heer F.H. Chevalking geeft een uiteenzetting over luisteren naar elkaar en omgaan met conflicten. Ds. A.L. Rijken-Hoevens stelt de rolpatronen binnen huwelijk en gezin aan de orde. Mevr. A.B.F. Hoek-van Kooten heeft het over seksualiteit, gezinsplanning en kinderloosheid. Ds. G. J. van Steeg vult één avond en dus één hoofdstuk over God dienen in het gezin. 

Eigentijds orthodox

Ik heb het boek met instemming gelezen. De visie op het huwelijk en de vormgeving daarvan is eigentijds orthodox. Er zouden nog wel meer thema’s besproken kunnen worden en meer avonden belegd kunnen worden, maar het is – stel ik me zo voor – mogelijk in een later stadium een gespreksgroep op te starten voor mensen die al langer gehuwd zijn en met nieuwe vragen zitten. 

De teksten in dit boekje zijn toegankelijk geschreven en toch op niveau. Er zijn samenvattingen, opdrachten en voorbeelden. Die toegankelijkheid vind ik belangrijk, omdat de auteurs álle bruidsparen een handreiking willen doen en niet alleen de hbo’ers onder hen. 

Ik ga geen samenvatting geven van de inhoud. De hoofdstuktitels zijn helder. In de kern is de boodschap, zoals ik die hierboven gezet heb: trouwen is een werk-woord. Ook een huwelijk dat in de kerk is begonnen, gaat niet vanzelfsprekend goed. Man en vrouw moeten (soms hard) werken om hun relatie goed te houden en te verdiepen. 

Achterin het boek zijn aanwijzingen opgenomen voor het opstarten van huwelijkscatechese en voor de vormgeving van de avonden waarop men samenkomt. Dat betekent dat iedere voorganger of catecheet, als hij dit boek als uitgangspunt neemt, onmiddellijk aan de slag kan gaan. Als een gemeente nog geen huwelijkscatechese kent, zou ik dat ook maar snel doen. Ik zou bruidsparen dit boek gewoon cadeau geven. Die hebben niet alleen Gods zegen nodig, maar ook een steuntje in de rug. 

www.vergadering.nu