www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De ultieme escape
Bouke Hofman
Uitgever: Mijnbestseller.nl
ISBN: 9789463670524
110 pagina's
Prijs: 14,63
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De toestand in onze wereld wordt er niet beter op. We worden in toenemende mate geconfronteerd met geweld, moord, terreur en oorlogen. Daarenboven komen nog eens de gevolgen van de opwarming van de aarde zoals extreme hitte en droogte of heftige regenval met wateroverlast. Ook is er toename van orkanen en aardbevingen met verwoestende tsunami's. Het Midden-Oosten en de Islamitische landen blijven een bron van voortdurende spanningen met name wat betreft hun houding tot Isral. De Bijbel spreekt in dit verband over ''tekenen der tijden''.
De gebeurtenissen worden in onze tijd als ''apocalyptisch'' aangeduid alsof men aanvoelt dat het gaat naar de periode zoals beschreven in het laatste Bijbelboek ''de Apocalyps van Jezus Christus'' waarin het met name gaat over ''de dag des HEREN'' zoals meerdere keren voorzegt in het Oude Testament. De dag des HEREN is een dag van toorn. (Jesaja 13:6 en 9, Jol 2:31). Gelovigen leven in de verwachting. Hij (de Here Jezus) komt weer en neemt de Zijnen tot Zich. Er is een ontkomen aan de verschrikkelijke dingen die staan te gebeuren. Om te ontkomen moet je van deze aarde weg want de dag van Gods toorn is wereldwijd.

..


1. - september 2020 - www.uitdaging.nl 

De ultieme escape

Recensie door Jacco Stijkel

Bouke Hofman is een Baptisten emeritus predikant. Hij diende gemeenten in Nieuwe Pekela, Ter Apel, Den Helder en Vroomshoop. Hofman signaleert dat er steeds minder gesproken wordt over de 'opname van de gemeente'. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente vr de Grote Verdrukking in een oogwenk wordt weggenomen van de aarde naar de hemel, de Heer tegemoet. Voor Hofman reden om een boekje te schrijven over de opname.

Wat ik goed aan zijn boekje vind, is dat de auteur vanuit de Bijbel duidelijk wil maken wat de opname is, waarom deze zo belangrijk is. In 23 korte hoofdstukken behandelt Hofman verschillende onderwerpen die met de opname van de gemeente verband houden, en altijd staan Bijbelteksten centraal. Wie houdt van woordstudies zal ook zeker aan z'n trekken komen in dit boekje. Nu vind ik wel dat 'De ultieme escape' vooral een boekje is geworden die de vrs van een opname goed op een rij zet. Voor wie de argumenten voor een opname van de gemeente wil ontdekken, heeft aan het boekje van Hofman zeker een goede gids.

Ik mis in dit boekje is een duidelijk hermeneutisch kader waarbinnen de teksten genterpreteerd worden. In de inleiding schrijft Hofman dat er veel verwarring is over de wederkomst en de opname. Vervolgens noemt hij drie posities: post-, mid- en pre-tribulationisme. Het gaat er dan om of de opname plaatsvindt na, tijdens of vr de Grote Verdrukking. Hofman kiest voor de laatste positie. In het boekje werkt hij dat verder uit, maar ik mis hoe de auteur zich verder verhoudt ten opzichte van andere posities. Ook maakt het nogal wat uit hoe je het boek Openbaring leest. Hofman kiest voor een futurische positie, maar legt dat nergens uit. Ook al is lang niet elke christen overtuigd van de opname, Hofman gaat er zonder meer van uit. Dat mag natuurlijk, maar een verantwoording ten opzichte van andere zienswijzen had ik verrijkend gevonden. Dat had bijvoorbeeld gekund met een meer gedetailleerde uitleg van 1 Thessalonicenzen 4:15-17, 'het gedeelte' over de opname. Ook het citeren van oude vertalingen en de bundel van Johannes de Heer maakt dat Hofman zich richt op een ouder publiek. Dat vind ik wel een wat gemiste kans, zeker omdat er inderdaad niet veel (meer) over de opname wordt gesproken.

Daarmee is het boekje vooral geschikt voor mensen die op een rijtje willen hebben waarom er zoiets is als een opname van de gemeente en wanneer deze zal gaan plaatsvinden. Ik denk echter niet dat mensen die een andere positie innemen zich snel zullen laten overtuigen door dit boekje.
 

www.vergadering.nu