www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Een hart voor mensen
Leven zoals Hij
Tom Holladay
ISBN 9063535538, Medema, 2009
356 pag. € 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Veertig Bijbelstudies, zowel geschikt voor gebruik in kerk, gemeente, kring, als voor individuele studie.
Is er iemand die zozeer een hart voor mensen heeft als Jezus? Zoals Hij met (alle!) mensen omgaat, is weergaloos. Wat Hij ons leert over het omgaan met God en met de mensen om ons heen, brengt ons tot een rijker leven dan we ooit zonder Hem zouden kunnen ervaren. Van Hem kunnen we leren om net zo liefdevol met mensen om te gaan als Hij.
Wat valt ons op als we Jezus’ hart voor mensen bestuderen? Volgens Tom Holladay kunnen we minstens zes belangrijke principes onderscheiden. Een hart voor mensen is daarom onderverdeeld in zes thema’s. Elk thema, of ‘relatieprincipe’, wordt in een aantal Bijbelstudies uitgewerkt.
Tom Holladay is predikant in Saddleback Church in Lake Forest, Californië. Naast zijn pastorale werk en onderwijs in Saddleback Church helpt hij Rick Warren bij Purpose Driven conferenties over de hele wereld.
Dit boek is de aanzet voor een nieuwe reeks van Veertig Dagen bijeenkomsten, die kerken en gemeenten en groepen kunnen veranderen. Net als Doelgericht Leven is het onderdeel van een campagne, die vanaf 2010 gestart zal worden door het Purpose Driven Netwerk.


3. Bodem - 5 januari 2010 - www.bodem-online.nl

Een hart voor mensen

Boekrecensie door Paulien Vervoorn

Een paar jaar geleden las ik – evenals vele andere christenen – het boek Doelgericht leven van Rick Warren, waarin hij de aandacht richt op persoonlijke vernieuwing. Zijn zwager Tom Holladay schrijft nu een nieuw boek om veertig dagen na te denken over relationele vernieuwing. 

Voordat ik begon te lezen, werd ik al gewaarschuwd: Als ik het boek uit zou hebben, zou ik het jammer vinden dat ik het alleen gelezen heb. Ondanks deze waarschuwing ben ik eigenwijs in mijn eentje begonnen met lezen. Ook nam ik geen 40 dagen de tijd om de waarheden tot me door te laten dringen. Ik weet niet wat er dan gebeurd zou zijn met me... Vertwijfeld vraag ik me halverwege af of ik aan 40 jáár genoeg zou hebben. Van harte aanbevolen. Of je het nu alleen leest of samen met anderen, in langzaam of rap tempo: Dit raakt je! 

Ik heb al heel wat keren gezegd dat ik een hart voor God en een hart voor mensen heb. Na het lezen van dit boek durf ik dat niet meer zo hard te roepen. De ondertitel hakt er bij mij wel in: ‘Worden zoals Hij’. Ik dacht dat ik het aardig deed, maar wanneer ik mijn eigen leven spiegel aan de meest prominente deskundige ter wereld op het gebied van relaties, voel ik me een beginneling die enorm veel kan leren van zijn Jezus’ relatieprincipes:
   (1) Hecht de grootste waarde aan relaties.
   (2) Heb lief zoals Jezus jou liefheeft.
   (3) Communiceer vanuit het hart.
   (4) Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden.
   (5) Het belangrijkst zijn de dienaren.
   (6) Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 

Bij ieder principe sta je een aantal dagen stil door dagelijks een stukje te lezen, waarbij je afsluit met een punt om over na te denken, een tekst om te onthouden en een vraag om te overdenken. 

Het boek staat boordevol voorbeelden uit het leven van Jezus. Tegelijkertijd weet Holladay de boodschap pijnlijk dichtbij te brengen. Dit boek kun je niet uit pure belangstelling lezen! Geen boek dat je enkel uit pure interesse kunt gaan lezen. Dit boek raakt je HART! Steeds opnieuw word je uitgedaagd om de principes toe te passen in je eigen leven. Niet zweverig, maar heel concreet. Niet ver van mijn bed, maar heel reëel. Oog voor de hoge eis om iedereen lief te hebben als je naaste, maar daarbij ook de realiteit in het oog houdend dat je je liefde mag beperken tot de enkeling. 

Holladay weet gevoelige punten te raken, maar stelt het gevoel niet centraal. Zo beschrijft hij heel nuchter dat Jezus ook geen zin had om aan het kruis te sterven, maar dat toch deed. Het gaat dus om onze daden. En toch schrijft hij daarna meteen weer een hele dag over het gevoel dat ook belangrijk is. Vanuit je HART zal namelijk altijd iets uitlekken naar je daden. 

Wat ben ik blij met zijn evenwichtige benadering! En te midden van die ‘blijdschap’ baal ik van mezelf als ik mijn ideeën over zelfzucht, integriteit, nederigheid en ambitie, balk en splinters en wat al niet meer leg naast de ideeën van dit boek, naast de ideeën van Jezus. Bij Hem draait namelijk echt alles om oprechte liefde zonder enig eigenbelang. Voor een aantal ontmoetingen die ik had, heb ik bewust nagedacht over de vraag die je iedere dag moet beantwoorden: Kies je ervoor om jezelf te verhogen of kies je ervoor om jezelf te vernederen door belangrijk te zijn in het dienen? Met dit principe in mijn achterhoofd bleken sommige ontmoetingen soms net iets anders uit te pakken. Maar wat mag ik ook nog gruwelijk veel leren! Wat een uitdaging! Na het lezen van het boek kan ik wel even vooruit. De vragen achterin voegen mijns inziens niet meer zo veel toe. Ik heb meer behoefte aan wat tissues...


2. Uitdaging - juli-augustus 2009 - www.uitdaging.nl

Een hart voor mensen

Boekrecensie door Ronald Koops


Dit vrij lijvige boek bevat veertig Bijbelstudies, bedoeld voor kerk, kring of individuele studie. Er staat één thema centraal en dat is het hart van Jezus: hoe liefdevol Hij met mensen omging en omgaat en hoe wij Hem ook daarin mogen volgen.


Het boek is onderverdeeld in zes 'relatieprincipes': 'Hecht de grootste waarde aan relaties', 'Heb lief zoals Jezus jou liefheeft', 'Communiceer vanuit je hart', 'Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden', 'Het belangrijkst zijn de dienaren' en 'Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen'. Met soms meerdere pagina's per dag is het een pittige studie die toewijding en discipline vraagt.
 


1. Friesch Dagblad - 27 juni 2009 - www.frieschdagblad.nl

Een antwoord op eenzaamheid: werken aan je relaties 

Lodewijk Born 

Leeuwarden - Vijf jaar na het succes van het boek Doelgericht Leven van Rick Warren komt er nu een nieuw boek: Een hart voor mensen. Leven zoals Hij. Opnieuw wordt daar ook een grote 40 dagencampagne aan gekoppeld. Het boek gaat over relaties en is geschreven door Tom Holladay, de tweede predikant van een megakerk in Lake Forest (Californië). Naast zijn pastorale werk en onderwijs in deze bekende Saddleback Church helpt hij Rick Warren bij conferenties over de hele wereld. 

Tienduizenden christenen in Nederland lazen de afgelopen jaren het boek Doelgericht Leven van Rick Warren. En in heel wat kerken, ook in Fryslân, leidde het tot een veertigdagencampagne waarin in groepen het boek gebruikt werd. Er werden in ons land 120.000 exemplaren verkocht, dat is ongekend veel voor een christelijk boek. 

212 kerken 
Het boek van de pastor van de Saddleback Church, die dit jaar het gebed deed tijdens de inauguratie van president Obama, had een enorme invloed. 212 kerken in ons land hielden veertigdagencampagnes: van evangelisch tot PKN en doopsgezind. In Fryslân bijvoorbeeld de PKN-wijkgemeente De Arke in Drachten, evangelische gemeente de Salvator in Leeuwarden en de PKN-gemeente van Oudehaske. Het zorgde op deze plaatsen voor een vernieuwing van het gemeenteleven. 

Relaties vormen een ,,ongelooflijk belangrijk” thema, aldus uitgever Henk Medema van Uitgeverij Medema in Vaassen die het boek in Nederland uitbrengt. ,,Omdat iedereen er mee te maken heeft.” Privé, maar ook in de kerk, werk, hobby’s enzovoorts. Het is zo ongeveer hét onderwerp waar populaire bladen vol van staan. Maar in de kerk is het een nog tamelijk onontgonnen gebied. 

Eenzaamheid 
,,Je ziet een verschrikkelijke eenzaamheid in de samenleving en mensen proberen alles om dat gevuld te krijgen. Kerken slagen er ook maar deels in daar een antwoord op te geven. Je ziet mensen die het moeilijk hebben, op zondag de kerkbank inschuiven, een preek aanhoren - soms ’s morgens én ’s middags - terwijl ze er ‘leeg’ weer uit gaan. Ze hebben geen daadwerkelijke relatie en ontmoeting met de ander gehad noch met God in die uren dat ze er waren. Eigenlijk is dat verschrikkelijk”, aldus Medema. 

,,Ongezonde relaties en conflicten in gemeenten remmen de groei en mogelijkheden van een kerk”, stelt coördinator Jan Baan van Purpose Driven Netwerk. Daarom is het zaak dat kerken werk maken van goede relaties. ,,Het is een van de pijlers van gemeenteopbouw.” 

Holladay werkt in zijn boek zes relatieprincipes uit in veertig bijbelstudies. Het boek wordt al gebruikt in Engeland, de Verenigde Staten en Australië. Ook in Nederland moet het de aanzet worden voor een nieuwe reeks van veertigdagenbijeenkomsten in kerken en gemeenten. Op 12 september is er een landelijke informatiedag in Amersfoort. ,,Het boek wordt op dit moment verspreid onder voorgangers in Nederland. Daarmee willen we peilen wat ze van het boek vinden”, aldus Medema. De kritiek op Rick Warrens eerste boek was dat het ‘te Amerikaans’ was. Medema verwacht dat nu niet te horen. ,,Het is in een nuchtere stijl geschreven, je zou het zelfs een Europees boek kunnen noemen.”

 Pagina 2: Zonder echte relaties is het leven leeg 


Zonder echte relaties is het leven leeg 
‘Ongezonde verhoudingen remmen de kansen van gemeenten’ 

Giessenburg/Leeuwarden - Jan Baan is mediator en zou graag zeggen dat het in de kerken goed gaat op het gebied van relaties: ,,Maar helaas moet ik zeggen dat daar net zoveel gebrokenheid, conflicten en ruzie voorkomen als erbuiten.” Dus kun je in je kerk van relaties maar beter een topprioriteit maken. 

Door Lodewijk Born 

Het is niet voor niets dat Purpose Driven Network het nieuwe boek Een hart voor mensen belangrijk vindt voor de opbouw van de kerken in Nederland. ,,Of het nu komt door een conflict tussen kerkenraad en predikant of tussen gemeenteleden onderling, het is ongezond voor je gemeente als relaties niet goed zijn”, aldus de coördinator. Het werkt als een bijtend zuur. Baan heeft goede hoop dat veel kerken die werkten met Doelgericht Leven - temeer omdat ze de uitwerking ervan hebben gezien (zie kader) - ook dit nieuwe boek zullen gaan gebruiken. 

Rick Warren schreef voor zijn zwager Tom Holladay het voorwoord in het boek. Volgens hem zijn relaties het hoogste doel in het leven. ,,De openingszin van Doelgericht Leven luidt: ‘Het gaat niet om u’. Dit boek, Een hart voor mensen, is een natuurlijke aanvulling op dat concept. Egoďsme moet vervangen worden door onzelfzuchtigheid. Eigenwaan moet vervangen worden door medeleven. Trots moet vervangen worden door onbaatzuchtigheid. Het ik-gericht zijn moet plaatsmaken voor ‘wij’. Het gaat allemaal om het liefhebben van God en de ander.” 

Volgens Warren is het nooit de bedoeling geweest dat je je leven ,,in een vacuüm” leeft. ,,Je hebt de hulp van anderen nodig, en zij die van jou. Samen gaat het ons beter af. Over deze tweede soort vernieuwing, relationele vernieuwing, gaat dit hele boek.” Via Doelgericht Leven, over het leren God lief te hebben met heel je hart - de persoonlijke vernieuwing - bereikte Warren wereldwijd 25 miljoen lezers, tot in de onherbergzaamste gebieden in Indonesië toe. 

Klimaat veranderen 
Warren hoopt nu dat elke groep en kerk die meegedaan heeft aan de campagne 40 doelgerichte dagen, ook dit boek gaat bestuderen. Hij gelooft dat er zo ,,een opwekking van liefde kan komen die het culturele klimaat in de wereld kan veranderen”. 

/>

Volgens Jan Baan verschilt het boek wel van de eerdere Doelgericht Leven-campagnes. ,,Dit is een boek voor de gemeente zelf. Het is niet het doel om zoveel mogelijk mensen van buiten uit te nodigen om mee te doen. Het is werken aan onderlinge liefde voor elkaar om vervolgens met die liefde weer naar buiten te gaan, de wereld in.” 
Auteur Tom Holladay - getrouwd en vader van drie kinderen - hield in 1998 al een prekenserie over relaties. Het leidde tot een boek en uiteindelijk de veertigdagencampagne 40 Days of Love. Saddleback Church heeft zich gespecialiseerd in materiaal over relaties. De kerk maakte dvd’s voor getrouwde stellen die zijn vastgelopen, maar ook voor ouders over de opvoeding van tieners en alleenstaande moeders. 

,,Als je ergens een probleem mee hebt, heb je een deskundige nodig”, meent Holladay. ,,Is er iets mis met je keukenafvoer, bel je een loodgieter. Als de versnellingsbak van je auto problemen geeft, ga je naar een garage. Hoe zit dat met relaties? Wie is de deskundige? De prominentste deskundige ter wereld op het gebied van relaties is Jezus Christus. Kijk maar eens naar de manier waarop Hij met mensen omging. Jezus was geweldig met relaties. De menigten verzamelden zich om Hem heen, zijn volgelingen waren heel graag bij Hem, en zelfs zijn vijanden gaven Hem een onbedoeld compliment toen ze Hem een vriend van (...) zondaars noemden”, citeert hij het bijbelboek Matteüs. 

Zes principes 
Holladay vertelt dat hij dacht dat hij het altijd wel wist en dat hij het altijd goed deed als het om relaties ging. ,,Ik ontdekte dat Jezus totaal nieuwe wegen laat zien om relaties te onderhouden, in plaats van dat Hij onze manier van omgaan met mensen aanmoedigt.” 

De Amerikaan heeft dat samengevat in zes relatieprincipes: 

1. Hecht de grootste waarde aan relaties. 
2. Heb lief zoals Jezus jou liefheeft. 
3. Communiceer vanuit het hart. 
4. Op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden. 
5. Het belangrijkst zijn de dienaren. 
6. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. 

,,Relaties bevatten zowel mooie dingen als pijn. Als ik denk aan de pijn in relaties, komen er letterlijk honderden beelden in mijn hoofd op, uit mijn dertig jaar als voorganger. Bijvoorbeeld een vriendin die zich zo verschikkelijk verraden voelde dat ze nooit meer iemand wil vertrouwen, maar ook een huwelijk waarvan iedereen dacht dat het niet meer te redden was, maar dat toch herstelde.” 

Volgens de predikant heeft God de mens gemaak als een relationeel wezen en daarom zijn relaties het allerbelangrijkste in het leven. ,,Hij heeft je gemaakt om een relatie te hebben met Hem en met anderen. Zonder relaties mis je de belangrijkste reden waarom God je op deze planeet heeft geplaatst. En aan het einde is er niets belangrijker dan relaties, omdat niets langer blijft bestaan dan relaties.” De relaties met God en anderen zullen duren tot in de eeuwigheid, aldus de voorganger. ,,Een leven zonder relaties mag dan misschien eenvoudiger zijn, maar het is ook een leeg leven.” 

Rwanda 
Allerlei onderwerpen komen voorbij, van communicatie, vertrouwen en het gevaar van oordelen tot integer zijn en de ware aard van liefde. ,,Mijn vrienden in Rwanda bemoedigden mij in het betonen van opofferende liefde. Tijdens het opleiden van voorgangers en het werken met kerken daar heb ik veel mensen ontmoet van wie bijna de hele familie in 1994 vermoord is tijdens de genocide die dat land verwoestte.” De verhalen kwamen niet altijd makkelijk naar buiten en waren pijnlijk om te horen. ,,Toch eindigden ze bijna altijd met vergeving.’’ En dat kwam volgens Holladay door wat Jezus deze mensen voorhield: alleen de weg van de opofferende liefde werkt. ,,Het leven dat Jezus leidde zegt ons dat dit het soort liefde is dat de wereld zal veranderen. Jezus is bereid ons de kracht te geven om te liefhebben zoals Hij liefhad.” 

E-mail 
Er zijn tegenwoordig veel high-tech barričres die omgaan met elkaar in de weg staan. ,,Zelfs als je bij anderen bent, ben je niet echt bij hen. Je spreekt via de telefoon maar leest tegelijkertijd je e-mail.’’ De grootste barričre zit niet in de technologie, maar in ons denken. ,,Wij interpreteren de betekenis van verbondenheid verkeerd en bagatelliseren het. Dat is geen wonder. Het woord verbondenheid of gemeenschap wordt meestal gebruikt in kerken, waar het verwijst naar een smoezelige ruimte achter in de kerk waar mensen naartoe gaan om koffie te drinken uit plastic bekertjes. Niet alleen is de koffie beter bij het plaatselijk café; de verbondenheid met elkaar meestal ook.” Echte verbondenheid ontstaat door tijd door te brengen met iemand in wiens gezelschap je graag bent. ,,Neem het risico om met die persoon te praten over de twijfels die je hebt, dingen waar je mee worstelt, iets waar je blij om bent. Dan ervaar je verbondenheid.” 

Ideaal als afgod 
Het boek is ook realistisch: perfecte relaties bestaan niet. Wie denkt dat die er wel zijn, maakt het ideaal tot een afgod, aldus Holladay. ,,We creëren in gedachten een volmaakt beeld van hoe de dingen zouden moeten zijn en uiteindelijk zullen we daar helemaal op gefocust zijn. Het houdt ons af van de werkelijkheid. Van hoe kleine veranderingen een gigantisch verschil kunnen maken.” 

Daarom is zijn visie dat mensen vanuit het echte, veelal gebroken leven, aan relaties moeten gaan werken. ,,Vraag God je te helpen om op een nieuwe manier lief te hebben. Wacht niet langer op een of ander ideaalbeeld dat werkelijkheid zou moeten worden in je leven en begin gewoon met liefhebben. Heb nu lief!” 
i ‘Een hart voor mensen’ eindigt met vragen voor vrienden, echtparen en kleine groepen die met het boek werken. Het ligt in de gebonden versie al in de boekenhandel (19,90 euro). In januari komt er een paperbackversie die Purpose Driven Netwerk voor ongeveer 10 euro gaat aanbieden 

www.hartvoormensen.com

www.vergadering.nu