www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Profetie tussen wal en schip
Het belang van de Bijbelse profetieŽn
Harry Honigh
Uitg. Johannes Multimedia, Amerongen, 2009
ISBN 9789057982972
477 blz.; Ä 22,50 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bent u geÔnteresseerd in de profetieŽn maar weet u niet goed hoe en waar u moet beginnen? Bestel dan het boek ĎProfetie tussen wal en schipí! Meer dan een kwart van de Bijbel bestaat uit profetieŽn, maar deze worden weinig gelezen. Veel christenen weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En dat terwijl juist wij in de tijd leven dat de vervulling ervan vlak voor de deur staat. De schrijver laat vanuit de Bijbel zien hoe je het profetisch Woord moet lezen en waar je op moet letten. Ook belicht hij uitgebreid de vervangingstheologie (de symbolische uitleg van de profetieŽn), die tot op de dag van vandaag bij veel christenen het profetische woord heeft verduisterd en medeschuldig is aan allerlei vormen van Ďchristelijkí antisemitisme. De auteur voert vele Bijbelse argumenten aan waarom deze theorie onhoudbaar is.
ĎProfetie tussen wal en schipí is helder geschreven waardoor de 477 paginaís zich gemakkelijk laten lezen. Diverse schemaís geven daarbij een duidelijk overzicht van de grote lijnen van de Schrift. Kortom, een aanrader!


2. Israel en de bijbel - 18 oktober 2012 - www.israelendebijbel.nl 

Profetie tussen wal en schip

Meer dan een kwart van de Bijbel bestaat uit profetieŽn, maar deze worden weinig gelezen. Veel gelovigen weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En dat terwijl juist wij in de tijd leven dat de vervulling ervan vlak voor de deur staat.
Harry Honigh wijst in dit boek de vervangingstheologie aan als de belangrijkste oorzaak van dit probleem. Het gaat daarbij om de gedachte dat de kerk erfgenaam zou zijn van alle beloften die aan IsraŽl gedaan zijn. Deze gedachte heeft zowel het reformatorische als het moderne evangelische denken diep beÔnvloed. De schrijver laat zien:

ē hoe desastreus de gevolgen van deze theologie zijn, voor zowel de kerk als het Joodse volk;
ē dat deze theologie in strijd is met zowel het Oude als het Nieuwe Testament;
ē dat de hoofdlijnen van het profetische woord niet moeilijk te verstaan zijn;
ē dat het Bijbelse toekomstbeeld een helder licht werpt op vele ontwikkelingen in onze tijd.

De kerk van vandaag staat wellicht voor de grootste beproeving en verleiding in haar geschiedenis. Het Joodse volk wacht een ongekend zware tijd. De Bijbelse profetieŽn zijn meer dan ooit noodzakelijk om wakker te blijven en goede keuzes te maken.
Elk hoofdstuk van dit boek is voorzien van een aantal openhartige vragen, bijvoorbeeld voor gebruik in een gespreksgroep.

Lees de inhoudsopgave en de eerste 26 pagina's...


1. Reformatorisch Dagblad - 23 februari 2010 - www.refdag.nl 

Vervuld en onthuld

Boekrecensie door dr. ir. J. van der Graaf


ĄAls u niets van het boek Openbaring begrijpt, zult u ook niets van de profetieŽn begrijpen.Ē Een zin die kenmerkend is voor ĒProfetie tussen wal en schipĒ van Harry Honigh.

Groten in de geschiedenis van de kerk hebben zich er niet aan gewaagd het boek Openbaring echt uit te leggen. En waar dit profetisch perspectief Ė want dat is Openbaring Ė werd geconcretiseerd in de tijd, bleek het nogal eens mis te gaan. Honigh geeft intussen onbekommerd, hoewel met kennis van zaken en van de Schrift, uitleg van het boek Openbaring en van een keur aan Bijbelse profetieŽn, aan de hand van tal van Bijbelteksten. Dit boek behoort tot een genre boeken dat met een zekere regelmaat verschijnt. Ze schetsen een toekomstscenario door letterlijke interpretatie van Bijbelteksten.

In een eerste deel gaat de schrijver op zoek naar de reden Ąwaarom de profetieŽn niet meer gelezen wordenĒ, wat op zich natuurlijk veel te absoluut is gesteld. In het tweede deel bestrijdt hij terecht de gedachte dat de kerk in de plaats van IsraŽl is gekomen (de vervangingsgedachte). In het derde deel schetst hij hoe de toekomst er concreet uitziet volgens de profetieŽn. En in het vierde deel handelt hij over de consequenties van kennis aangaande de toekomst voor het geloofsleven.

Hij heeft de hoge pretentie dat reformatorische gelovigen iets gaan ontdekken Ąwat de kerk al ver voor de Reformatie is kwijtgeraaktĒ, en dat evangelischen opnieuw Ąhet zicht op de profetieŽnĒ zullen vinden, omdat zij dŠt zijn kwijtgeraakt.

De schrijver Ė baptist Ė werd gegrepen door Ąde confronterende predikingĒ van ds. Malgo. Hij benadrukt bijvoorbeeld dat er sprake zal zijn van Ąopname van de gemeenteĒ voordat God de draad met IsraŽl weer oppakt. Verder is hij er zeker van, op grond van Zacharia 13:8-9, dat er een tweede Holocaust komt.

Ik heb dubbele gevoelens bij het lezen van een boek van dit genre. Enerzijds brengt de auteur Schriftgegevens tot spreken die om duiding vragen. Maar ten aanzien van de profetieŽn is er altijd weer de lastige vraag waar sprake is van vervulling met Christusí komst, waar de profetie nog openligt naar het eschaton, of waar sprake is van een niet-vervulde rest.

Op allerlei punten verdient de schrijver bijval. Zeker als hij wijst op de gevaren van automatisme: het vanzelfsprekend erbij horen, zowel bij IsraŽl onder het oude verbond als bij christenen die van wedergeboorte niet meer willen weten. Het is ook goed dat Honigh ons bij de Bijbelse les houdt om de tekenen der tijden te onderkennen. De Schrift spreekt over rampen Ťn oorlogen in het laatste der dagen, over de grote verdrukking, maar ook over verkilling van de liefde. 
Hoewel ik instem met de gedachte dat IsraŽl een plek heeft in Gods toekomst, is het me te monolithisch om alle misverstanden met betrekking tot de profetieŽn terug te brengen tot de vervangingstheologie. Datzelfde geldt voor de mening dat "vrijwel alle verschillen tussen reformatorische en evangelische gelovigen beginnen bij de vraag: Wie is IsraŽl?" 
Terecht geeft de auteur aan zijn boek het motto mee uit 2 Petrus 1:19, waar we worden vermaand acht te slaan op het profetische Woord, dat vast en zeker is en dat als een licht schijnt in een duistere plaats. Maar daarmee is niet gezegd dat onze interpretatie van de profetieŽn zo "vast en zeker" is. 
Nogmaals, ik heb ambivalente gevoelens bij dit lijvige boek. Profetie vraagt om onthulling. Maar voordat het zo ver is, blijft er sprake van verborgenheid. Als ik dan ook uit Openbaring mag citeren: 
"Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij zijn dienstknechten, de profeten heeft verkondigd" (Openb. 10:7). Profetie wordt vervuld en dan ůok onthuld. 

www.vergadering.nu