www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Een boek vol boeken
Frans van Houwelingen
Uitg. NBG, Heerenveen
ISBN 9061266831
€ 12,95

Wist je dat de bijbel het meest verkochte én meest vertaalde boek ter wereld is? En dat dit bijzondere boek in 422 talen is te verkrijgen? En wist je dat de bijbel bij de katholieken meer boeken heeft dan bij de protestanten? En dat er in één van de oudste bijbelteksten staat: 'Saul was één jaar oud toen hij koning werd'? Over deze en nog veel meer vragen én antwoorden gaat Een boek vol boeken. Frans van Houwelingen schrijft in duidelijke bewoordingen over hoe De Nieuwe Bijbelvertaling totstandkwam, met welke problemen de vertalers worstelden en waarom vertalen zo moeilijk is. Verder vertelt hij kort en bondig hoe bijzonder de bijbel is, uit welke boeken de bijbel bestaat en waarom het heel belangrijk is dat er bijbelgenootschappen zijn. Dit informatieve jeugdboek bevat veel foto's en illustraties. In de tekst staan grappige opdrachten en vragen waardoor kinderen spelenderwijs de tekst kunnen verwerken.


1. Opbouw - 1 september 2006

Een boek vol boeken

Boekrecensie door Jan Lakerveld, Emmeloord

Kinder en jeugdboekenschrijver Frans van Houwelingen komt nu met al weer een jeugdboek, maar dit keer niet aan zijn fantasie ontsproten, maar heel informatief 'over de vertaling van de bijbel in jouw eigen taal'. Dat klinkt te bescheiden, want, inderdaad, je krijgt heel veel te lezen over het vertalen, toegespitst op de nieuwe bijbelvertaling, maar er is ook veel informatie over de inhoud van de bijbel zelf. Informatie over de opbouw van zowel het oude als het Nieuwe Testament, over de hoofdstuk en versindeling, over de verschillende soorten teksten, zoals verhalen, wetten, spreuken, gedichten. Het wezen van de Hebreeuwse poëzie in vergelijking met de Nederlandse dichtkunst wordt helder uiteengezet. Met mijns inziens voor kinderen duidelijke voorbeelden en leuke opdrachten. Zo zijn er ook paragrafen over 'lijsten' (geslachtsregisters) en profetieën.
Vertaalproblemen
Maar het grootste deel van het boek is inderdaad gewijd aan het vertalen, met alle aandacht voor de problemen die zich daarbij voordoen. Zoals fouten in de gebruikte handschriften; Hebreeuwse woorden waarvan de betekenis volslagen onbekend is, of die, omgekeerd, juist heel veel verschillende betekenissen hebben. Verder is er onder andere aandacht voor uitdrukkingen in de brontaal die bij letterlijke vertaling volslagen onzin opleveren. En dat alles met leuke, leerzame voorbeelden.

De ware Jacob
Los van het eigenlijke verhaal staan er door het hele boek verspreid stukjes over de 'wonderboom' van Jona; de relatie van de uitdrukking 'de ware Jacob' en het bijbelverhaal; over de braamstruik die helemaal geen braamstruik is, de bijbelse oorsprong van het jonassen en van de Balk in 't oogsteeg in Amsterdam, enzovoort. Je ontdekt het verband tussen een U2 song en Psalm 40 en komt de geschiedenis van Mary Jones tegen; en tenslotte zijn er verhaaltjes over Bart in Nederland en Nanaa uit Ghana, waaruit het verschil naar voren komt in waardering voor de bijbel tussen de twee kinderen.

Geen maximumleeftijd
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar geeft de uitgever aan. De minimumleeftijd zou ik behoorlijk opkrikken: je moet wel in groep 8 zitten wil je de tekst goed kunnen volgen. En een maximumleeftijd kan wel achterwege blijven, want ook voor volwassenen geeft het boekje veel interessante en relevante informatie. Het is prachtig uitgevoerd, gebonden, helemaal in kleur, met uitgekiend illustratiemateriaal.

www.vergadering.nu