www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Het werkt !
Bijbelse wijsheid voor dummies

Bill Hybels
Uitgeverij: Medema, Vaassen, 1999
9789063533175
Pagina's: 252

Het leven is vaak zo vreselijk ingewikkeld en verwarrend.
Zou het niet de moeite waard zijn te luisteren naar Iemand die weet hoe het moet?

4 RECENSIES


Ben jij een dummie?
Eo-website - 27 okt 2003

Het werkt! Bill Hybels

Heb jij meer wijsheid nodig, maar vind je het zo lastig om dat praktisch te maken in je leven?

Het werkt! Echt waar. De Bijbelse wijsheid is echt een aanrader voor je leven, hier op aarde. Als je ergens niet uitkomt: wedden dat Spreuken er iets slims over zegt...
Soms kan het leven behoorlijk ingewikkeld zijn. Maar er is vast wel Iemand die weet hoe het moet. Het kan wel handig zijn om je daar eens in te verdiepen.
Bill Hybels (voorganger van Willow Creek Gemeente in Chicago en bekende schrijver) heeft ontdekt dat er de Spreuken die al 2500 jaar oud zijn, nu nog steeds je leven kunnen vereenvoudigen en verrijken.
Zijn boek gaat over God en de Bijbel, maar vooral over jouw alledaagse leven. Alle dingen die je elke dag tegen kan komen. Vrienden, levenspartner, gezin, geld, gezondheid, sociaal gevoel, armen helpen, omgaan met je boosheid of andere onhandige karaktertrekjes en ga zo maar door.
Het belangrijkste van dit boek is dat het heel praktisch geschreven is. Geen theologisch geleuter en ingewikkeld taalgebruik. Gewoon: wat staat er en hoe werkt dat in de praktijk?
Echt een aanrader voor iemand die zich af en toe echt een dummie voelt...;-)

Gegevens:
Het werkt! Bijbelse wijsheid voor dummies.
Bill Hybels
ISBN 90-6353-317-9
252 bladzijden
15,90 euro
Uitgeverij Medema


De Band des Vredes - Filadelphia Zending - www.filadelfia-zending.nl
Boekbespreking door Barend Verkerk

augustus 2000

Op de achterkant van dit boek schrijft de uitgever dat het leven vaak zo vreselijk ingewikkeld en verwarrend is, dat het de moeite waard moet zijn te luisteren naar Iemand, die weet hoe het moet. Naar wie zou je dan beter kunnen luisteren, dan naar de Ontwerper, Bouwer en Eigenaar van het leven?
Het boek is gebaseerd op het bijbelse boek 'Spreuken', waarvan we allemaal weten dat het boordevol wijsheld staat.

De schrijver van 'Het werkt', Bill Hybels, is bekend als voorganger van de Willow Creek Gemeente in Chicago en heeft al diverse andere uitgaven op zijn naam staan. Allemaal heel praktisch en dat is ook precies het sleutelwoord dat op dit boek past: praktisch. Met talloze voorbeelden uit het leven van de schrijver en zijn gezin, uit zijn gemeente en uit zijn omgeving illustreert hij de dagelijkse bruikbaarheid van het boek Spreuken. Het is niet ingewikkeld theologisch, maar begrijpelijk en toepasbaar, zelfs voor 'dummies'. U kent ze wel, die boeken waarin ingewikkelde zaken helder worden, zelfs voor leken. Denk aan boeken over computers, auto's, elektronica, enz. Zo'n boek is dit dus, maar dan over een terrein dat zo wezenlijk is voor iedereen, dat je op zijn minst het boek Spreuken (opnieuw) moet lezen en dit boek als een soort gids ernaast kunt leggen.

Je zou volgens Bill Hybels in n van de laatste hoofdstukken ook een besluit moeten nemen: dit ga ik toepassen in mijn leven. Niemand is zo wijs als God en bij wie zou ik anders te rade moeten gaan over (en ik noem maar even een aantal onderwerpen uit 'Het werkt!' en uit Spreuken): geduld, zelfdiscipline, keuze van vrienden en levenspartner, gezinsleven, financin, zorg voor je lichaam, hulp aan armen, geestelijke groei, omgaan met boosheid, enz.

Een boek dat je vlot achter elkaar uitleest, maar dat moet je niet doen! Er komt zoveel op je af waar je over na moet denken, dat je het volgens mij beter onderwerp voor onderwerp kunt overdenken. Handig dus, dat er achterin voor dat doel vragen staan, geschikt voor bijbelstudie, gespreksgroepen of stille tijd. Vergeet niet de Bijbel open te leggen bij het boek Spreuken. Te beginnen bij hoofdstuk 3 vers 5 en 6: "Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken."


Reformatorisch Dagblad
Recensie door ds. M. J. Kater - 23 februari 2000

Uitleg Spreuken is praktisch, maar maakt dwaas niet wijzer
Bill Hybels trekt aan en stoot af

"Spreuken is een fascinerend en indrukwekkend boek. Zoals de inleiding aangeeft, waar elders vinden we teksten die dichterlijk zijn, maar tegelijkertijd praktisch, humoristisch maar ook bruikbaar, direct maar toch diepzinnig? Waar elders vinden we Gods wijsheid samengebald in een paar kernachtige zinnen die niet alleen vlot in het gehoor liggen maar ook onze geest verruimen en onze ziel voeden?" Aan het woord is Bill Hybels, voorganger van de Willow Creek Community Church.

Hybels heeft gedurende een aantal weken voor deze gemeente diverse gedeelten uit het boek Spreuken uitgelegd. Dat had een bijzondere aanleiding, zoals hij in de inleiding vermeldt. Maar dat dit boekje er gekomen is, heeft te maken met het feit dat door deze preken "duizenden mensen verliefd raakten op de nuchtere pozie van dit rijke en gevarieerde deel van Gods Woord."

Vloedgolf
"Het werkt! Bijbelse wijsheid voor dummies" is dus een boek dat Spreuken dichterbij wil brengen. Ik denk dat we allemaal wel de momenten kennen tijdens het lezen van dit bijbelboek waarop we ons afvragen: Wat wil hier nu toch mee gezegd zijn? Tenminste, als we niet lezen om gelezen te hebben!

Als zodanig doet het boekje van Hybels sympathiek aan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het moeilijk vond om het onbevangen te lezen. Immers, de naam Willow Creek en die van haar voorganger is verbonden aan een hele Amerikaans-evangelische (of moet ik zeggen: evangelisch-Amerikaanse?) vloedgolf die over ons land wordt uitgestort en die te maken heeft met een bepaalde kijk op wat gemeenteopbouw is. Toch vond ik het lezen van dit boekje waardevol. Ik begrijp nu des te beter waarom men Willow Creek zo aantrekkelijk vindt.

"Het werkt!" is een boekje met een zekere aantrekkingskracht, maar tegelijkertijd stoot het af vanwege bepaalde uitdrukkingen en opvattingen. De schrijver heeft de gave om heel wat teksten te concretiseren aan de hand van vele - naar mijn mening t veel - voorbeelden. Er wordt eerlijk geschreven, recht op de man af: "Ik ben zo verdorven. Ik ben nu al bijna dertig jaar christen, maar er moet nog zoveel aan mijn hart veranderen. Ik sta verbaasd over mezelf!" Er spreekt een grote kennis uit van het menselijk hart.

Het is zonder meer treffend wat Hybels schrijft over bepaalde psychologische processen als het gaat over de "luiaard" uit Spreuken, over het omgaan met boosheid, over het kiezen van vrienden, over het gezinsleven en over het ontwikkelen van discipline. Ook wijst hij erop dat Spreuken 1 meteen vertelt in welke klas van de 'school der wijsheid' we moeten beginnen: de vreze des Heeren als het begin(sel) der wijsheid.

Geen scheidslijn
Maar dat brengt me ook bij het 'afstotende' van dit boekje. Er blijft iets vaag, iets onbestemds in deze uitgewerkte preken. Nadenkend over wat dit nu toch kon zijn en hoe dat verwoord moet worden, kwam ik tot de volgende conclusie.

Nergens blijkt in dit boekje de grote scheidslijn die er loopt tussen wat wij dan plegen te zeggen in de termen van algemene genade en bijzondere genade. Anders geformuleerd: Nergens wordt het onderscheid gemaakt tussen natuurlijke geaardheid en vruchten van de Geest. Dat blijkt ook te maken te hebben met het feit dat niet wordt gerekend met het feit dat het beeld van God een gevallen beeld is.

Als Hybels schrijft over het feit dat we naar het beeld van God geschapen zijn, stelt hij: "Dat betekent dat Hij, en dus ook wij, een enorme capaciteit heeft om goed te doen - een hoog goedheidspotentieel als het ware. Telkens wanneer we dat goedheidspotentieel aanboren, moet God glimlachen en zegt Hij: Ha, dat is nu precies wat Ik hoopte dat je zou doen."

Waar lees ik verder in Gods Woord dat God "helemaal weg is van ons allemaal, stuk voor stuk"? En waar lees ik: "Iedereen kan diezelfde beslissing nemen om op God te vertrouwen, om Gods leiderschap een kans te geven"?

Zelfscholing
Het is een boek "voor dummies". In Amerika blijkt een hele reeks boeken uitgegeven te worden voor deze "dummies". Het zijn boeken voor zelfscholing. Een "dummy" is een sufferd. Is het de "dwaas" uit het Spreukenboek? De mens buiten de vreze des Heeren levend? Dan vrees ik dat dit boek zo'n dummy niet echt wijzer zal maken. Z werkt het niet! Z werkt de Heilige Geest toch niet? Wijzer worden we alleen in verbondenheid aan de Wijsheid Gods, de gekruisigde Zaligmaker! En dan zal het kruis inderdaad sporen trekken in het leven van iedere dag, zoals dit in het Spreukenboek verwoord is.

Overigens zal inmiddels wel duidelijk zijn dat kennisname van een boek als dit zeker nuttig kan zijn. Je maakt kennis met het gedachtegoed van Willow Creek en leest leerzame, ontdekkende voorbeelden.


Zwolse Courant, 20 november 1999
Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Het werkt, door Bill Hybels (Medema)

Maandenlang preekte de auteur tijdens weekenddiensten in Willow Creek over het bijbelboek Spreuken. De reactie was enorm, want Spreuken is een praktisch, humoristisch, bruikbaar, direct en diepzinnig boek, dat duidelijk laat zien hoe het leven in het algemeen in elkaar zit. Dit boek bevat die preken, kostelijk om te lezen, recht op de man/vrouw af, de (s)preekstijl is duidelijk te herkennen, met prachtige voorbeelden uit het leven gegrepen. Hybels is er absoluut van overtuigd dat de wijsheid van Spreuken het leven beter kan laten functioneren. Dat klopt zonder meer en wie een geest van overgave bezit en zich wil laten leiden zal intens genieten van dit kostelijke boek.


www.vergadering.nu