1 RECENSIE


De Quakers
serie Wegwijs Kerken en Groeperingen
Marianne lJspeert
Uitg. Kok, Kampen 2006. 191 blz. 15,90

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Quakerbeweging, die later de naam Religieus Genootschap der Vrienden kreeg, heeft haar wortels in het zeventiende-eeuwse Engeland.
De naam Quakers is oorspronkelijk een geuzennaam en wordt meer gebruikt in de communicatie naar buiten toe, terwijl men onderling over Vrienden spreekt. De naam Vrienden is ontleend aan de woorden van Jezus uit Johannes 15:12-17, waarin Hij zijn leerlingen vrienden noemt. De eerste Quakers streefden naar een herleving van het oorspronkelijk christendom, los van uiterlijke vormen en dogmatiek.
Quakers kennen geen vastgestelde geloofsbelijdenis, noch uiterlijke sacramenten - dus geen doop of avondmaal - maar zien daarentegen het hele leven als sacrament. Maatschappelijke betrokkenheid en het afwijzen van geweld zijn kenmerkend voor hun levenswijze.
De serie Wegwijs geeft betrouwbare zakelijke informatie over wereldgodsdiensten, religieuze groeperingen en stromingen. De serie staat onder redactie van drs. E.G. Hoekstra, dr. J.B.G. Jonkers en dr. R. Kranenborg.

1 RECENSIE

Nederlands Dagblad - 17 maart 2006

Over de Quakers, in Nederland 'Religieus Genootschap der Vrienden' genaamd, is weinig bekend. Het gaat in ons land om een kleine groep, met ongeveer honderd volwassen leden zijn ze de kleinste lidkerk van de Raad van Kerken in Nederland.

Het is een ondogmatische kerk, in het buitenland vooral bekend door maatschappelijke betrokkenheid. Die leverde het genootschap in 1947 zelfs de Nobelprijs voor de Vrede op. In het boek wordt de geschiedenis van deze kerk uit de doeken gedaan. Daaruit blijkt dat mystieke ervaringen een belangrijke rol speelden in de Quakergeschiedenis. Nooit als doel op zich, maar als middel tot een godvrezende levenswandel. Van oprichter George Fox is de vermaning 'Let your lives speak' (laat jullie leven spreken) afkomstig.

Ook al is het aantal Quakers in Nederland klein, in Amerika hebben ze een belangrijke rol gespeeld. Een vooraanstaande Quaker was William Penn, stichter van de staat Pennsylvania en de stad Philadelphia. De staat maakte onder Quakerbestuur een opmerkelijke bloei door.

Opvallend is dat de Quakers zich al vroeg (vanaf 1688) inzetten voor afschaffing van de slavernij. Het boek geeft een interessant inzicht, niet alleen in de geschiedenis, maar ook in de leer van de Quakers die onder meer geloven dat de Heilige Geest rechtstreeks boodschappen kan geven die als een toevoeging aan de Bijbel zijn te beschouwen. In hun samenkomsten speelt stilte een belangrijke rol.

www.vergadering.nu