www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Importantia Studiebijbel.
Nieuwe Testament
Statenvertaling met Strong coderingen en Grieks Nederlands Lexicon, op basis van Strongcoderingen
Uitgeverij lmportantia, Dordrecht
ISBN 9789057191398

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit Nieuwe Testament van de Statenvertaling bevat Strong-coderingen en VTM-coderingen, uitgevoerd met een harde kaft. Deze coderingen maken het voor iedereen mogelijk uitgebreidere studie te doen naar de brontekst van de Bijbel. Gelijkluidende bijbelgedeelten en losse woorden kunnen op een dieper niveau vergeleken worden, zonder dat kennis van het Grieks is vereist. De Strong-coderingen leiden tot de mogelijke vertalingen van de woorden, de VTM-coderingen (voice-tence-mood) tot de vervoeging van de werkwoorden. Beide zijn terug te vinden in het bijbehorend Lexicon. James Strong (1822-1894) was professor in de exegetische theologie aan het Drew Theological Seminary. Met de hulp van meer dan honderd collega's publiceerde hij in 1890 de 'Strong's Exhausitive Concordance of the Bible', die hij baseerde op de 'King James Version'. De VTM-coderingen zijn in 1992 ontwikkeld door Larry Pierce. Naast de betekenis van het werkwoord zijn in het Lexicon ook de grammaticale eigenschappen opgenomen.

Importantia Studiebijbel
Het Oude Testament
Statenvertaling met Strong coderingen
1428 pag. (geb. en paperback)
ISBN (paperback) 9789057191473
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

en 9789057191480 (gebonden)
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Hebreeuws Nederlands Lexicon
op basis van Strong coderingen
302 pag. (geb. en paperback)
ISBN respectievelijk: 9789057191503
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

en 9789057191497

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


2. Uitdaging - december 2007

Nu ook Oude Testament van Bijbel met Strong codering

DORDRECHT Na het Nieuwe Testament is nu ook het Oude Testament verschenen van de Importantia Studiebijbel (ISB). Die geeft ook wie geen Grieks en Hebreeuws kennen zicht op beide grondtalen. dankzij de zogenaamde Strong coderingen.

De IBS bevat de Statenvertaling, omdat die volgens de uitgever nog altijd 'een zeer concordante' is, evenals de King James Version, waarop de Strong codering is gebaseerd. Zij komt uit Strong's Exhaustive Concordance of the Bible, voor het eerst gepubliceerd in 1890. Professor dr. James Strong en meer dan honderd van zijn collegae hadden er 35 jaar aan gewerkt. Achter vrijwel al de woorden in de Bijbel zijn in superscript nummers geplaatst, die verwijzen naar de betekenis(sen) daarvan in de grondtekst. Met behulp van een Hebreeuws Nederlandse lexicon is die nu te achterhalen voor het Oude Testamant. Eerder verscheen een Grieks Nederlands lexicon en het gecodeerde Nieuwe Testament.

De concordantie van Strong is in feite niet meer dan een grondige alfabetische lijst met alle Griekse en Hebreeuwse woorden uit beide Testamenten, maar een rijke bron voor Bijbelstudie. Aan de werkwoorden is, naast de Strong codering, nog een andere toegevoegd, de zogenaamde VTM (Voice, Tense, Mood) codering, in 1992 ontwikkeld door Larry Pierce. Die heeft betrekking op de gebruikte tijd, vorm en wijs van elk werkwoord (zoals onvoltooid verleden tijd, deelwoord, onbepaalde wijs enzovoort). In het lexicon is een uitleg van specifiek gebruik daarvan in het Hebreeuws opgenomen. Een uitgave voor wie zich verder in Gods Woord wil verdiepen dan het alleen lezen. Het Oude Testament en het lexicon zijn naar keuze als paperback of hardbound verkrijgbaar.


1. Uitdaging - december 2007

Nieuwe studiebijbel:
Snel inzicht in grondteksten van de Bijbel

Zonder uitzondering waren ze enthousiast, de bijbelleraren aan wie ik hem liet zien. De Importantie Studiebijbel (ISB) stelt ook wie geen Grieks kent in staat een betekenis in de grondtekst van het Nieuwe Testament te achterhalen.

Boekrecensie door Johan Th. Bos

Dat is voor wie Gods Woord niet alleen wil lezen, maar zoals het zelf adviseert vooral bestuderen, bijna onontbeerlijk. Om dat voor Engelssprekende gelovigen mogelijk te maken, ontwikkelde dr. James Strong in de negentiende eeuw een unieke nummercodering, gebaseerd op de King James Version. Hij was professor in de exegetische theologie aan het Drew Theological Seminary en werkte, samen met meer dan honderd collega's 35 jaar aan de Strong's Exhausive Concordance of the Bible, die in 1890 verscheen. Zijn levenswerk.

Die concordantie was eigenlijk gewoon een uiterst nauwkeurige Griekse en Hebreeuwse alfabetische woordenlijst. Elk grondwoord kreeg een eigen ingangsnummer. In de ISB is de codering overgebracht naar de Statenvertaling. Binnenkort verschijnt daarvan ook het gecodeerde Oude Testament. De nummers zijn superscript tussen de tekst afgedrukt.

In een lexicon is bij elk nummer het woord (of uitdrukking) in de grondtekst te vinden, alsmede alle mogelijke vertalingen daarvan soms zeer uitgebreide omschrijvingen en bijbehorende grammaticale informatie.

Voor werkwoorden is er nog een andere, de zogenaamde VTM codering aan de tekst toegevoegd. VTM werd in 1992 ontwikkeld door Larry Pierce en staat voor 'Voice, Tense, Mood'. Die geeft van een werkwoord de vorm, tijd (tegenwoordige, onvoltooid, toekomende tijd, enzovoort) en wijs (bijvoorbeeld aanvoegende wijs) in de oorspronkelijke taal weer.

De coderingen werden al eerder gebruikt in de Online Bijbel. De software daarvan is nu benut voor de gedrukte versie, die in de praktijk bij bijbelstudie toch veel voordelen biedt. Zowel het nu verschenen Nieuwe als het nog in voorbereiding zijnde Oude Testament is verkrijgbaar samen met het lexicon in één band. Maar testamenten en lexicons zijn ook als afzonderlijke boeken verkrijgbaar.

Persoonlijk geef ik de voorkeur aan die losgekoppelde uitgaven, omdat de Bijbel dan gemakkelijker op de plaats van de tekst opengeslagen kan blijven, terwijl de codering wordt opgezocht. Het 'bladert' wat beter, zogezegd.

De keuze voor de Statenvertaling, ooit door het Nederlands Bijbelgenootschap de beste optie voor bijbelstudie genoemd, ligt voor de hand. Zij is, meldde de uitgever, een 'zeer concordante' vertaling. Evenals de King James Version, waarop de Strong Codering is gebaseerd. Bij de NBV bleek overigens met de software voor de codering weinig uit te richten.

Intussen blijkt het werk van Strong zo grondig dat soms ook de Statenvertaling min of meer met een woord door de mand van de grondtekst valt. Bijvoorbeeld waar zij nogal eens zoals in Romeinen 'kinderen' of 'aannemen als kinderen' vermeldt, terwijl in het Grieks 'zonen' of 'zoonstelling', c.q. ' aanstelling tot zonen' ('huios' of 'huiosthesia' in plaats van 'teknon') is te lezen.

En aan de toekomstige zoonstelling van gelovigen zit weer heel wat meer vast, dan door genade kinderen Gods te zijn geworden. Maar nu lijk ik zelf bijbelstudie te willen geven. De ISB nodigt er bijna toe uit. Een voor bijbelstudenten, zo niet onmisbare, dan toch niet te versmaden hulpmiddel.
 

www.vergadering.nu