www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Gods Geest vr Pinksteren
Frank Jabini
Uitg. Medema, Vaassen 2006
160 blz. 14,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In het Oude n het Nieuwe Testament komen we vele verwijzingen tegen naar de persoon en het werk van de heilige Geest. Helaas richten de meeste boeken die de heilige Geest als onderwerp hebben, zich over het algemeen op het Nieuwe Testament. Maar als we belijden dat de Bijbel, het Woord van God, uit het Oude n het Nieuwe Testament bestaat, hoe kunnen wij het Oude Testament in onze studies over het werk van de heilige Geest dan buiten beschouwing laten?


2. Nederlands Dagblad - 2010 - www.archippus.nl

Gods Geest vr Pinksteren


1. Nederlands Dagblad - 21 april 2006 - www.nd.nl

Gods Geest vr Pinksteren
Boekrecensie door Koert van Bekkum / Roel Sikkema

Werkte de Heilige Geest in het Oude Testament? En zo ja, hoe dan? Over deze vragen schreef de Surinaamse theoloog Frank Jabini een instructief boek. Natuurlijk werkte de Geest, stelt Jabini, maar wel op een andere manier dan in het Nieuwe Testament. Immers op de eerste pinksterdag werd de Geest over duizenden nieuwe gelovigen uitgestort. In dit boek gaat Jabini alle bijbelteksten langs vanaf Genesis 1 tot Handelingen 2, waarin over de Geest wordt gesproken.

In duidelijke taal beschrijft hij hoe volgens hem Gods Geest in het Oude Testament heeft gewerkt. Jabini blijft daarbij in een orthodox christelijk spoor, zoals ook duidelijk uit de bijgevoegde literatuurlijst blijkt. Hij voert goede argumenten aan voor de stelling dat wie door de Geest is aangeraakt, ook foute dingen kan doen en dat Gods Geest in sommige gevallen ook via ongelovigen kan werken (Bileam bijvoorbeeld). Ook nu nog zijn volgens Jabini openbaringen van de Geest mogelijk, maar hij waarschuwt voor mensen die op basis daarvan eigen theorien gaan opbouwen. Elke zogenaamde openbaring moet nauwkeurig aan Gods Woord worden getoetst, stelt Jabini.

Door de gekozen opzet is het boek wat opsommerig, maar mensen die meer willen weten over het onderwerp kunnen hier goed terecht. Voor gebruik op theologische opleidingen is Jabini hier en daar wat dieper in de stof gedoken. De meeste van dergelijke uitweidingen zijn in het uitgebreide notenapparaat terechtgekomen. De literatuurlijst is niet volledig. In ieder geval ontbreken de namen van Jakob van Bruggen en Willem Ouweneel, die in de tekst wel worden genoemd.

www.vergadering.nu