www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

6 RECENSIES


Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?
Dr. Hans Jansen
Gebonden
1017 pagina's
Ä 39,95
Uitgever: Jongbloed
ISBN: 9789088971099
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is een herziene uitgave van het in 2006 uitgekomen boek Van jodenhaat naar zelfmoordterrorisme. De auteur stelt dat het Midden-Oosten conflict het simpelst te verklaren probleem op de hele aarde is, maar tegelijkertijd het moeilijkst om op te lossen.
'Het gaat kort gezegd hierom. IsraŽl wil graag bestaan en de rechten van de Palestijnen om een eigen staat te hebben, erkennen. De Palestijnen en veel andere moslims en Arabieren erkennen echter nŪet het bestaansrecht van de joodse staat IsraŽl.'

Presentatie - Dr. Hans Jansen schrijft nieuw boek over haat tegen Israel...

..


6. Ė Boekhandel Westerhof - www.boekhandelwesterhof.nl - juli 2015

Waarom IsraŽl niet mag bestaan in het Midden-Oosten

Recensie door ds. Jenno Sijtsma

Op de dag dat ik deze recensie begin, lees ik in de krant over een onderzoek onder islamitische jongeren in Nederland, hoe het onder hen gesteld is met Jodenhaat. Wat blijkt is dat 62 procent van de moslimjongeren niet zo positief (!) denkt over IsraŽl en dat 12 procent, vooral onder de Turkse jongeren, negatief is over Nederlandse Joden. Duidelijk wordt ook dat het contrast met christelijke, andersgelovige en niet-gelovige jongeren in hun opvattingen over IsraŽl en Joden groot is: slechts 8 procent van de niet-gelovige jongeren is niet zo positief over Joden en IsraŽl, tegenover 40 procent van de islamitische leeftijdsgenoten. Een paar dagen geleden las ik dat de Turkse president Erdogan tijdens een toespraak in Istanbul tijdens de viering van de inname van Constantinopel 562 jaar geleden, zei:Ē Verovering gaat over Mekka, over Saladin. Het gaat over het opnieuw hijsen van de vlag van de islam boven JeruzalemÖĒ PVV-Kamerlid Van Roon fulmineerde daar fel tegen en noemde de uitspraak van Erdogan een hetze tegen de vrede. ďErdogan gedraagt zich als een Turkse PoetinĒ.

Hans Jansen
De man die sinds jaar en dag bezig is met de Joods-christelijke dialoog is dr. Hans Jansen (1931). Hij studeerde geschiedenis, filosofie en theologie en is de auteur van een groot aantal boeken, waaronder het in 1981 verschenen driedelige werk ďChristelijke theologie na AuschwitzĒ. Nu is een herziene uitgave van ĎVan Jodenhaat naar zelfmoordterrorismeí verschenen onder de titel : ďWaarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?Ē Het is een lijvig gebonden boekwerk van maar liefst 1017 paginaís geworden, waarin aan de hand van een ongekend aantal uitspraken van politici, wetenschappers, geestelijke leiders, maar niet minder van berichten van de televisie, in de pers en in schoolboeken in het Midden-Oosten, duidelijk wordt dat allen Ďin de voetsporen van de Romeinen treden om alle historische en godsdienstige herinneringen aan de Joden in dit land, IsraŽl, uit te wissenĒ. Het zijn namelijk niet alleen raketten die de veiligheid van IsraŽl in gevaar brengen. Ook woorden kunnen levensgevaarlijk zijn, zo sprak Netanyahu op 19 januari 2010. En de geschiedenis heeft geleerd hoe waar dit woord onder meer in WO II is geweest. Leon de Winter berichtte op 27 mei in De Telegraaf dat de hersenspoeling waaraan moslims blootstaan van een omvang is die alleen te vergelijken valt met de massale propaganda onder de naziís en in marxistische staten.

Ongekende haatcampagne
IsraŽl wordt niet alleen bedreigd door de Palestijnse Autoriteit (PA), maar ook door de hele islamitische wereld. Jansen merkt op:Ē In de afgelopen jaren hebben IsraŽlitische regeringen telkens opnieuw territoriale concessies gedaan (Land voor Vrede), die niet tot minder maar tot meer terreur en dood hebben geleid (Territorium voor Terreur). We weten wat de dramatische gevolgen zijn geweest van de terugtrekking van het IsraŽlische leger uit Libanon en Gaza. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de escalatie van Palestijns geweld mede wordt veroorzaakt door de virulente campagne van haat tegen IsraŽl, die door de Palestijnse Autoriteit wordt gesanctioneerdĒ. Eigenlijk is het hele boek van Jansen een groot citaat dat bewijst hoe er ťťn grote haatcampagne tegen IsraŽl is, waar alle Arabische leiders IsraŽl zo snel mogelijk van de kaart willen vegen. Vanaf de oprichting van de staat IsraŽl is de politiek van de Arabische staten onverzoenlijk met betrekking tot het bestaan van IsraŽl. Op alle mogelijke manieren werd geprobeerd IsraŽl zwart te maken, op economisch gebied te boycotten, lastig te vallen door terroristische aanvallen en daden, de jonge generatie op te voeden tot een strijd met het doel IsraŽl te vernietigen, enz. Vanaf het begin was duidelijk dat moslims op geen enkele wijze een Joods Nationaal Tehuis in Palestina zouden dulden, want zij beschouwen Palestina sinds de inbezitname in de achtste eeuw door de islam als hun eigen onvervreemdbaar grondgebied, dat nooit meer prijsgegeven mag worden. Het feit alleen al dat de Joodse staat op grondgebied van moslims is gesticht, waar de Joden van mening zijn dat historisch en godsdienstig gezien ze recht op hun land hebben, kan absoluut door de moslims niet erkend worden. Het enige wat voor de Palestijns-Arabische leiders aanvaardbaar is, is de stichting van een Palestijnse staat, die hťťl Palestina en IsraŽl omvat.

Beschuldigingen over en weer
De Jodenhaat van Hitler en zijn trawanten werd door de Arabieren toegejuicht. Politieke leiders en journalisten toonden hun grote bewondering voor het werk van Hitler. Zelfs de ĎArabische opstand` van de moefti van Jeruzalem werd vanaf 1937 vooral door de Naziís gefinancierd en wat betreft de materiŽle bewapening gesteund. De Holocaust wordt nog steeds in Egypte en andere landen ontkend, Joden vertellen een mythe dat er zes miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, maar in de pers en de berichten in de schoolboeken tonen dat de IsraŽlisch gezien worden als de nieuwe Naziís die in de voetsporen van Hitler treden, de soldaten worden ware leerlingen van Goebbels en Hitler genoemd. Trouwens, in de vele schoolboeken wordt het bestaan van de staat IsraŽl gewoon ontkend. Even leek het allemaal wat mee te zullen vallen en tot een goed einde te komen: allen waren hoopvol toen de Oslo-akkoorden in 1993 werden gesloten. Bill Clinton, Yasser Arafat en Yitzhak Rabin hielden gloedvolle betogen, de vrede zou een kans krijgen en de strijd zou ten einde zijn, de hoop werd uitgesproken dat er nieuwe en vruchtbare betrekkingen zouden volgen. Door de hele wereld ging een golf van enthousiasme. Maar het duurde maar even en er kwam niets van de afgesproken beloften terecht. In de schoolboeken, zelfs op de kleuterscholen, van de Palestijnse Autoriteit staat het onomstotelijk: IsraŽl en de Joden zijn de aartsvijanden van de Palestijnen, van alle Arabieren, van de islam en daarom van de hele mensheid. Elke moslim dient zich onvoorwaardelijk te engageren in de heilige oorlog (Jihad) tegen de veroveraar van het Arabisch land (Palestina). Dat wil zeggen dat elke moslim bereid moet zijn om te doden en gedood te worden, lijf en leden alsook zijn eigen bezittingen te offeren voor de zaak van Allah, in het diepe bewustzijn dat iedereen die in deze strijd voor de islam sneuvelt, in het Paradijs zal worden beloond. Elke Palestijnse moeder of vrouw moet trots zijn, dat Allah haar echtgenoot of haar zoon tot het martelaarschap (shehada) voorbestemde, want dat is het beste in deze en de komende wereld. Daarbij komt dat de Palestijnse Autoriteit voor een gedood kind tweeduizend dollar en voor een gewond kind driehonderd dollar uitkeert uit een fonds van Saoedi-ArabiŽ, dat een maximum heeft van een miljard dollarÖ!

Globalisering van het antisemitisme
Het immense boek van Hans Jansen belicht vrijwel uitsluitend ťťn kant van deze indroevige zaak en de Palestijnen en de Arabieren krijgen voortdurend de rode kaart. Natuurlijk kan er ook een dik boek gevuld worden met allerlei achtergronden van het conflict, en eveneens met veel kwaad dat steeds weer door IsraŽl wordt gedaan, waardoor honderden Palestijnen in het nauw worden gedrongen en velen het conflict met de dood moeten bekomen. Maar, zo vraag ik me af, wat zou er gebeuren als Europa en (vreemd genoeg) ook Amerika Abbas en de Palestijnen niet langer financieel zouden steunen, om maar niet te vragen wat met dat geld wordt gedaan? Wat, als de Palestijnen en de Arabieren IsraŽl het recht zouden geven om te bestaan? En wat te denken van het wereldwijde antisemitisme dat hand over hand toeneemt en waarvan het einde nog lang niet in zicht is? Wie het weet mag het zeggenÖ


5. Ė Kerk in de stad - Utrechts Kerkblad - juli 2015

Het nieuwe antisemitisme: delegitimering van IsraŽl

Recensie door Peter van der Ros

Hans Jansen is een theoloog van 85 jaar, verbonden aan het Simon Wiesenthalcentrum in Brussel en dus iemand anders dan de dit voorjaar op 72-jarige leeftijd overleden arabist Hans Jansen. De verwarring is groot, want wie op Bol.com het nieuwste boek van de theoloog googelt krijgt als verdere aanbevelingen vier boeken van de arabist gepresenteerd. Dus misschien beter maar besteld bij uitgever Royal Jongbloed in Heerenveen.

Dat nieuwste boek van theoloog J.G.B. Jansen is geweldig in twee opzichten: qua omvang en diepgang. Dus misschien is het oneerbiedig dat ik de titel zou willen verbeteren. Die luidt nu: ĎWaarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?í Ik zou daarvan maken: ĎDaarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten!í Een goed leesbaar opgebouwd feitenrelaas, dat is kortweg de typering voor Jansens omvangrijke boek. In voetnoot nummer 1408 (!) op pagina 883 verwijst hij naar de christelijke theologie ten aanzien van IsraŽl door de afgelopen twintig eeuwen heen. Volgens Jansen bracht de stichting van de staat IsraŽl in 1948 in de theologie over het joodse volk een revolutionaire verandering teweeg.

ďHet duurde bijna een halve eeuw voordat het Vaticaan de staat IsraŽl erkende. Daarom hebben wij in Europa geen enkele reden moslims aan te klagen, omdat wij in de spiegelingen van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten beschaamd onszelf zien, ons eigen verleden.Ē Jansen werkt dit thema uit in hoofdstuk 42 van dit boek, getiteld: Herkennen geestelijke en politieke leiders in Europa de geschiedenis van de Jodenhaat in het Midden-Oosten als hun eigen geschiedenis? Deze vraag is even retorisch als de titel van het boek.

Haat
Op televisie en internet wordt volgens Jansen een dusdanige hoeveelheid IsraŽlhaat - al dan niet professioneel verhuld - de wereld ingestuurd, dat antisemitisme een steeds vruchtbaarder voedingsbodem vindt. Neutrale controle daarop ontbreekt volledig. Of, zoals Jansen constateert: ďDe Verenigde Staten hebben weliswaar de strengste antiterrorismewetgeving ter wereld, maar waar het gaat om bestrijding van informatiekanalen van extremistische groeperingen en terreurorganisaties, faalt Washington op groteske wijze.Ē

Zo staat de wereld, zeventig jaar na de bevrijding van het nazi-juk, opnieuw Ė en nu wellicht nog heftiger dan in de jaren dertig en veertig Ė oog in oog met antisemitisme. Voor dat laatste woord is IsraŽlhaat meer toepasselijk. De titel van hoofdstuk 31 luidt dan ook: ĎPolitici en media in het oude Europa versterken het islamitisch antisemitisme in Arabische landen van het Midden-Oostení.

Islam
Jansen stelt dat het Joods Nationaal Tehuis (1917-1947) in het hele Midden-Oosten al op groot verzet stuitte, evenals dat nu het geval is met de staat IsraŽl. Haatuitbarstingen tegen IsraŽl van regeringsleiders in de hele regio worden genegeerd, terwijl daarentegen de joodse staat in de ogen van de hele wereld vrijwel niks goeds kan doen. Dat heeft een oorzaak, die de auteur met gedocumenteerde bewijzen blootlegt: de islam. ďIn de Koran slaan de begrippen Ďonderdanigheidí en Ďvernederingí telkens terug op Joden. De Joden zijn aan een volkomen machteloosheid prijsgegeven, omdat ze zijn ingeklemd tussen twee machtige rijken: die van het christendom en de islamĒ (pagina 69). Volgens de islam is de wereld verdeeld in drie gebieden: het Ďhuis van de (daral) islam, het Ďhuis van de oorlog (harb)í en als derde het Ďbestandsgebiedí waar geen moslimse soevereiniteit heerst, maar waarmee men een verdrag kan sluiten. Het landgebied van IsraŽl was de eeuwen door dar-al islam, waarin de Joden dus geen enkel recht hadden.
Volgens het grondprincipe van deze 1400 jaar bestaande politiek-religieuze stroming is elk gebied waar men ooit aan de macht was, tot in eeuwigheid Ďhuis van de islamí.

Onderwijs
Volgens Hans Jansen komt de extremistische visie van Hamas, Hezbollah, Iran, IS en de zelfmoordenaars exact overeen met die van een overweldigende meerderheid van de moslims. ďDat begint met het onderwijsĒ, aldus de auteur: ďIedere volgende generatie zal de Joden even enthousiast haten als de vorige.Ē Jansen beschrijft hoe de Palestijnse Autoriteit en de machthebbers in SyriŽ, Saoedi-ArabiŽ, Iran en Egypte schoolkinderen doordrenken met Jodenhaat. Hij beschrijft ook hoe het onderwijs van IsraŽlische regering in dienst staat van vreedzame co-existentie van Palestijnen en IsraŽliŽrs.

Jaloezie
Jaloezie en ergernis van de Arabische wereld tegenover het kleine democratisch bestuurde landje in het Midden-Oosten geldt niet alleen de militaire successen van IsraŽl, dat in zijn nu bijna zeventigjarig bestaan nog geen oorlog verloor. De afgunst van de omringende landen en gebieden zit zeker ook in de ongekend grote joodse successen op agrarisch, cultureel, medisch en technologisch gebied.

In de proloog van ĎWaarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?í citeert Jansen de Arabische geestelijke Sabri AbulMajd, die ruim veertig jaar geleden schreef: ďDe trotse geest van de Arabische moslims heeft achtereenvolgens de Ottomaanse en Britse bezetting kunnen verdragen, omdat Turkije en Groot-BrittanniŽ machtige staten zijn met geweldige legers. Maar de trotse Arabische geest kan niet de bezetting verdragen van Palestina door Joden, dat wil zeggen door gangsters die uit vier hoeken van de wereld kwamen aanstormen en die geen andere wet kennen dan die van de jungle.Ē Deze Ďgeestí heeft weliswaar de afgelopen halve eeuw door vakkundige propaganda onnoemelijk veel sympathisanten gekregen, maar wordt door Hans Jansen vakkundig weerlegd. ĎWaarom IsraŽl niet mag bestaan in het Midden-Oostení is een hybride boek: kruising tussen een bronnenuitgave en op die bronnen gebaseerde essays.

Hopelijk schrijft professor Jansen nog een essay van pakweg dertig paginaís, als samenvatting van dit indrukwekkende boek. Dat epistel zou behalve in het Nederlands ook in het Engels, Arabisch, Hebreeuws, ja feitelijk in alle talen verspreid moeten worden.

ĎBezet gebiedí
Met de term Ďbezette gebiedení op pagina 76 van de inleiding op dit boek doelt Jansen op IsraŽls hartland Samaria en Judea. Dit al decennia lang Ďin ruil voor vredeí aan de Arabische inwoners aangeboden land, weiger(d)en de Palestijnse machthebbers te accepteren, omdat ze heel het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee - vrij van Joden - als eigen islamitische staat willen hebben. De werkelijke bezetter van dit nog altijd politiek betwiste gebied was in 1948 het kunstmatig uit het mandaatgebied Palestina gecreŽerde koninkrijk JordaniŽ. Tot 1967, negentien jaar lang, duurde deze bezetting, in welke periode vele duizenden Joden werden verjaagd en vermoord.
Jansen: ďDe Palestijnen zijn nooit met een vredesinitiatief gekomen. Alle initiatieven van IsraŽl, de VS, de Verenigde Naties, Europa en Rusland om een vredesproces in gang te zetten zijn op niets uitgelopen.Ē


4. Ė Israelaktueel - mei 2015 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Schokkend relaas over bestaansrecht Israel

Recensie door Teus den Otter

Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten? Zo luidt de titel van een omvangrijk boek, geschreven door dr. Hans Jansen, dat meer dan duizend pagina's telt. Het gaat om de vernieuwde uitgave van zijn succesvolle boek uit 2006: Van Jodenhaat naar zelfmoordterrorisme.

De lezer krijgt er al snel begrip voor waarom de schrijver zoveel pagina's nodig heeft: wie zich mengt in de discussie over het bestaansrecht van IsraŽl ťn het antisemitisme, moet goed gedocumenteerd zijn. Fel is het verzet tegen IsraŽl in het Midden-Oosten. Het boek van dr. Jansen laat zien hoezeer haat tegen IsraŽl en antisemitisme tegen Joden groeiden in het nabije verleden.

Hans Jansen is theoloog en hoogleraar. Hij is vanaf 2002 verbonden aan het Simon Wiesenthal Centrum in Brussel, waar hij colleges geeft over de islamisering en globalisering van de Europese Jodenhaat. Hij is auteur van 'Christelijke theologie na Auschwitz' dat de theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme aan de kaak stelt.

Uitvoerig belicht
De omvangrijke hoofdstukken zijn nodig om afdoende in te gaan op het bestaansrecht van IsraŽl ťn het groeiend antisemitisme. Uitvoerig belicht Jansen gebeurtenissen uit het verleden, zoals de oprichting van de staat IsraŽl en de herhaalde reactie hierop van Arabische politieke en geestelijke leiders: 'Vernietig IsraŽl'. Terecht besteedt Jansen ruime aandacht aan het onderwijs aan Palestijnse kinderen. Wie de hoofdstukken 11 tot en met 22 leest, valt van de ene in de andere verbazing: IsraŽl komt niet voor op landkaarten, de Holocaust wordt ontkend, en de leerlingen krijgen te horen dat zij IsraŽl moeten vernietigen.

Antisemitisme
Een ander thema is het antisemitisme. Opnieuw duikt Jansen in het recente verleden. Hij beschrijft tv-uitzendingen in het Midden-Oosten, waarin antisemitische indoctrinatie hoogtij viert. Ook op internet bespeurt hij virulente haat tegen Joden. In de volgende hoofdstukken komen Europa en de Verenigde Naties aan bod over het verzwijgen van antisemitisme of over de onverschilligheid voor het lot van IsraŽl. Wie zich wil verdiepen in de achtergronden van de 'kwestie IsraŽl' en in het antisemitisme, moet zeker kennis putten uit dit helder geschreven boek van Jansen.


3. Likoed.nl - 8 april 2015 - www.likud.nl...

Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?

Recensie door Simon de Koning

Recent is verschenen het boek ĎWaarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?í van dr. Hans Jansen, onder meer bekend van het baanbrekende werk ĎChristelijke theologie na Auschwitzí.

Het boek is getrouw aan de titel, het behandelt het afwijzen van IsraŽl in met name de islamitische wereld. In duizend paginaís (!) wordt het ontkennen van het bestaansrecht van IsraŽl Ė en het demoniseren van Joden Ė beschreven en onderbouwd met heel veel voorbeelden: door islamitische theologen, door religieuze en wereldlijke leiders, in kranten, cartoons en schoolboeken, op de radio en op de televisie, in moskeeŽn en scholen.

En dat door Palestijnen, Egyptenaren, Libanezen, SyriŽrs, Saoediís, IraniŽrs enz. enz.

Bijzonder schrijnend zijn de hoofdstukken over de schoolboeken in SyriŽ, Saoedi-ArabiŽ, Egypte, JordaniŽ, Libanon, Iran en de Palestijnse Autoriteit. In de Oslo-akkoorden hebben de Palestijnen zich verplicht tot Ďvredeseducatieí. Want hoe kunnen groepen vreedzaam naast elkaar leveren als de kinderen van een van de twee groepen op school al haat leren? Maar zoals het betreffende hoofdstuk beschrijft, wordt ook in de nieuwste Palestijnse schoolboeken de kinderen Ďwijs gemaaktí dat:

  • De strijd tegen IsraŽl een godsdienstoorlog is.
    Een Palestijnse staat het verdwijnen van IsraŽl betekent.
  • IsraŽl geen bestaansrecht heeft.
  • De Holocaust niet gebeurd is.
  • Palestijnen het slachtoffer zijn van ďde racistische zionistenĒ.
  • De oprichting van IsraŽl ďde grootste catastrofe is in de geschiedenis van de mensheidĒ.

Ook de historie van de afwijzing van IsraŽl wordt beschreven, zoals over de warme banden tussen de Palestijnse leiding en de naziís Ė en hoe de naziís het Arabische geweld tegen Joden ondersteunden met geld en wapens. Ook wordt het weinig bekende begin van de georganiseerde Arabische afwijzing beschreven: een pan-Arabisch Congres in de Syrische stad Bludan in 1937.
Dat Congres bepaalde dat de tweestatenoplossing niet geaccepteerd kan worden omdat Palestina ďeen heilig deel is van het islamitische grondgebiedĒ.

Dat heeft geleid tot het al zestien keer afwijzen van de tweestatenoplossing door de Arabieren van 1937 tot heden. Zo staat het tot op de dag van vandaag in het Hamas Handvest.

Aardig voor Likoed is dat er ook materiaal van de Likoed website wordt gebruikt. Zo wordt het artikel ĎDrie jaar van schendingení gebruikt om aan te tonen dat al in de eerste drie jaar na het tekenen van de Oslo vredesverdragen de Palestijnen die verdragen met voeten traden.

Het boek onderbouwd hiermee en met veel ander materiaal dat de Palestijnen nooit van plan waren om zich aan de vredesverdragen uit 1993 te houden. Tekenend is wat Jasser Arafat in 1996 in Stockholm beloofde aan een gehoor van Arabische diplomaten:

ďWij willen IsraŽl elimineren en vervangen door een Palestijnse staat. Wij zullen het leven voor de Joden ondraaglijk maken door psychologische oorlogvoering en een bevolkingsexplosie.

Joden zullen niet te midden van Arabieren willen leven.
Ik heb geen behoefte aan Joden. Het zijn en blijven Joden.

Wij hebben nu van jullie alle hulp nodig die wij maar kunnen krijgen, in onze strijd voor een verenigd Palestina onder Arabische heerschappij.Ē

Wie dit boek heeft gelezen, weet waardoor vrede in het Midden-Oosten al zo lang uitblijft, terwijl de IsraŽliís niets liever zouden willen.


2. Brabosh - 26 maart 2015 - www.brabosh.com

Op zondag 1 maart 2015 werden lezingen gehouden door Benno Barnard en Yvonne Caluwaerts bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Hans Jansen, "Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?"

Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?
Eeuwige Jodenhaat

Lezing door Benno Barnard

Dames en heren,

Hans Jansen heeft een verpletterend boek geschreven, ook letterlijk, want het telt duizend paginaís en je kunt er een vijand mee doodslaan, als met een ezelskaakbeenÖ Het heet Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten en dat is een goeie vraag. Een dubbele vraag zelfs: waarom mag IsraŽl van de islamitische staten niet bestaan, maar ook: waarom mag het van een deel van de westerse elite niet bestaan?

Aan dit fenomeen moest ik denken toen ik onlangs de IsraŽlische ambassade in Brussel bezocht. Die ambassade is noodgedwongen een fort, gelegen in een afgesloten zijstraat vol betonblokken, bewaakt door paraís met hun machinegeweer als een baby op de buik, en het gebouw zelf omringd door een veiligheidsmuur, bezet met tientallen cyclopenogen. Maar binnen grijnst iedereen naar je, zegt sjaloom en maakt grapjes.

En zo is het een metafoor van IsraŽl zelf.

Weer thuis moest ik terugdenken aan de Zesdaagse Oorlog. Nog zie ik mijn ouders bij de radio zitten (wij hadden geen televisie), en weer zie ik de opgeheven vuist van mijn vader toen hij uitriep: ĎVerdomd, verdomd, ze hebben ze de woestijn in gedreven!í De tranen stroomden over zijn wangen; het was voor hem een nieuw Duitsland dat verslagen was.

Na 1967 en zeker na de oorlog van 1973 is de sympathie die in Nederland voor IsraŽl bestond geleidelijk omgeslagen. Ik ga die ontwikkeling hier niet uitdiepen Ė maar feit is dat er een krachtige Palestina-lobby bestaat, die gesteund wordt door de hersenen en de grote mond van linkse intellectuelen en de nog grotere mond van hier levende moslims.

Een paar voorbeelden. De voormalige katholieke Nederlandse premier Dries van Agt heeft op ieder beschikbaar dak staan schreeuwen hoe slecht IsraŽl wel niet is en dat wij dringend met die aardige, redelijke mensen van Hamas moeten gaan praten maar niet met Geert Wilders. Op de VRT heb ik horen verklaren dat er in 1948 Ďmiljoenení Palestijnen zijn verjaagd. In Den Haag demonstreerden een stuk of twintig in boerka gehulde dingen voor het meest gemaltraiteerde woord dat er bestaat: vrijheid. Een van de dingen schold een aanwezige journalist uit. Het ding noemde hem: Jodenhond. En de Belgische ĎDichter des Vaderlandsí Charles Ducal gunt de Joden beslist geen vaderland en publiceerde een stuitend antisemitisch gedicht (ik schreef erover in Joods Actueel).

Tegen al deze mensen zeg ik: ĎBent u tegen IsraŽl? Heel goed, maar dan kunnen wij geen vrienden zijn, ook al bent u ongetwijfeld intelligent genoeg om uw antisemitisme als anti-zionisme te camoufleren en dom genoeg om het zelf niet meer als Jodenhaat te herkennen.í

Antisemitisme is de ongrijpbare substantie waarin het Kwaad zich heeft samengetrokken Ė het is de duivel die zijn mond niet kan houden. Maar omdat de duivel erg sluw is, heeft hij zich nu verstopt in dat o zo misleidende begrip Ďantizionismeí....... Lees verder...


1. Brabosh - 25 maart 2015 - www.brabosh.com

Op zondag 1 maart 2015 werden lezingen gehouden door Benno Barnard en Yvonne Caluwaerts bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Hans Jansen, "Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?"

Waarom mag IsraŽl niet bestaan in het Midden-Oosten?
De religieuze oorlog

Lezing door Yvonne Caluwaerts

Beste Toehoorders,

Ik begin mijn betoog met een waarschuwing, omdat wat volgt voor velen onder U nieuw, maar ook onaangenaam kan overkomen. Al wat in het boek geschreven wordt, is geschiedkundig onderzocht. Alle verklaringen zijn authentiek en de auteurs van de uitspraken worden zelf aan het woord gelaten. De talrijke voetnoten in het boek getuigen van de wetenschappelijke aanpak van de auteur.


Dat het Joods Nationaal Tehuis (1917-1947) en de staat IsraŽl (1948-heden) gťťn bestaansrecht hebben, is wijd verspreid in het hele Midden-Oosten.

Bernard Lewis (nestor van de wetenschap van het Midden-Oosten) zei enkele jaren geleden: ďGeen enkele Moslim zal ooit definitief afstand doen van grondgebied dat ooit werd toegevoegd aan het Rijk van de IslamĒ.

Waarom?

De kern van het IsraŽlisch Palestijns conflict is dat het een religieus conflict is. Een politiek conflict kan opgelost worden door onderhandelingen op diplomatiek vlak (geven en nemen, en waar compromissen kunnen afgesloten worden), wat bij een religieus conflict niet mogelijk is. Een religieus conflict is in deze absoluut, alles of niets. Over religie kan niet onderhandeld worden.

Vanuit het oogpunt van de Arabische leiders komt een twee-staten oplossing neer op verraad tegenover Allah, de Koran, de Islamitische traditie, en de Hadith (d.i. de overlevering, de uitspraken van de Profeet).

Vermits het een religieus conflict is, is IsraŽl niet het probleem en ook niet de oplossing, omdat een compromis onmogelijk is. Om dit goed te begrijpen is een historische terugblik op zijn plaats.


In 638 sloot Mohamed het eerste verdrag (dhimma genoemd) met de Joden van Khaymar in Medina. Mohamed zou bij de verovering van de stad hebben gezegd: ďHet land behoort aan Allah en aan zijn gezondenen!Ē Na de dood van Mohamed werden op drie continenten (AziŽ, Afrika en Europa) veroveringsoorlogen gevoerd en werden gigantische gebieden geannexeerd, gearabiseerd, geÔslamiseerd, ja, gekoloniseerd. De Islam was de grootste koloniale mogendheid uit de geschiedenis van de mensheid: We onderscheiden twee golven van kolonisaties door de Arabieren: een eerste golf van 640-750: alle landen rondom de Middellandse zee worden gekoloniseerd (Palestina in 638), een tweede golf van 1021-1689: de kolonisatie door de Turken.

Het is een politiek en Juridisch dogma, geworteld in de Islamitische traditie, dat het geannexeerde land mag worden onteigend, en dat de overwonnenen dhimmiís worden van de overwinnaars. Het zijn immers rechten die Allah zelf aan de Moslims heeft geschonken. Talrijk zijn de juridische teksten die deze stelling adstrueren: Om een voorbeeld te geven: ďPalestina wordt fay (oorlogsbuit) genoemd, omdat Allah dit land in 638 van de ongelovige Joden heeft afgenomen en aan de Moslims heeft gerestitueerd. In principe heeft Allah dit land geschapen, opdat de gelovigen Hem ermee zouden dienen. Welnu, de ongelovigen (de Joden), dienen Allah niet in Palestina, en daarom gaf hij het aan de gelovige Moslims (de Joden hebben eeuwenlang ten onrechte in Palestina gewoond !!)

Alle vier grote juridische scholen ( die van Hanafieten, de Mali-kieten, de Chafaieten en de Hanbalieten) werkten de bovenge-noemde uitlating van Mohamed (ďhet land behoort aan Allah en zijn gezondeneď) uitvoerig verder uit. Zij ontwikkelden allemaal de these (het is bijna een dogma geworden!) van de onfeilbare umma, de wereldwijde moslimgemeenschap. Zij gaan daarbij uit van Koran 3,106 : ďGij zijt geworden de beste gemeente, die voortgebracht werd ten bate van de mensen, doordat gij aanspoort tot het behoorlijke en afweert van het verwerpelijke, en gij aan God gelooftĒ. Welnu, het is een communis opinio in moslimkringen in het Midden-Oosten geworden, dat de umma bijna als dogma heeft aangenomen, dat Palestina sinds 638 het onvervreemdbare eigendom is geworden van de wereldwijde moslimgemeenschap....... Lees verder...

www.vergadering.nu