www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Het vergeten christendom
de duizendjarige bloeitijd van de kerk in het Midden-Oosten, AziŽ en Afrika
Philip Jenkins
352 blz, prijs Ä 24,95
Nieuw Amsterdam Uitgevers
Amsterdam 2011
9789046810422
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In Het vergeten christendom maakt Jenkins op even verrassende als fascinerende wijze duidelijk dat het epicentrum van de christelijke macht aanvankelijk niet in West-Europa lag, zoals meestal wordt gedacht, maar ten oosten van Rome, ineen wereld die zich uitstrekte van China tot Noord-Afrika. 
Jenkins verhaalt van de opkomst, bloei en ondergang van een christelijk rijk met diepe Afrikaanse en Aziatische wortels, die in sommige gevallen teruggaan tot de tijd van Jezusí eerste volgelingen. 
Dat dit christelijke rijk na Constantijn nog meer dan duizend jaar heeft voortbestaan, is een hoofdstuk uit de wereldgeschiedenis dat Jenkins in dit boek aan de vergetelheid ontrukt. Eeuwenlang zwaaiden de christelijke kerken de scepter over het Midden-Oosten, en in het nieuwe islamitische rijk fungeerde deze als bestuurlijke en academische machtscentra.


Het vergeten christendom werpt een verhelderend licht op de verhouding tussen de christenen en hun islamitische overheersers en maakt duidelijk dat veel islamitische gebruiken en ideeŽn schatplichtig zijn aan deze verdwenen christelijke gemeenschappen. 
Volgens de uitgever een baanbrekend boek over het vroege christendom. 


1. Oogst - november 2011 - www.habakuk.nu

Vergeten christendom

Boekrecensie door Bram Neerhof

Ninevť, Bagdad, Samarkand, Odessa - waarschijnlijk denkt u nu eerder aan het geluid van een minaret dan een kerkklok. Toch zijn dit allemaal plaatse waar een metropoliet was gevestigd, iemand die toezicht hield op een christelijke kerkprovincie. Rond 1300 waren er in Engeland twee metropolieten, in de kerk van het Oosten 19. Verbazingwekkende gegevens voor wie naar de actuele kerkelijke kaart kijkt. Wie wel eens een kaart van Paulus' zendingsreizen op zich in heeft laten werken en dan naar het huidige Klein-AziŽ (Turkije) kijkt, heeft het zich wellicht afgevraagd: waar zijn die vroege kerken toch gebleven?

Dit onlangs vertaalde boek van de bekende godsdienstwetenschapper Philip Jenkins laat daar een helder licht op schijnen. Het is een echte eyeopner voor wie meent dat het christendom een westers verschijnsel is. Rond het jaar 1000 had, volgens redelijke schattingen, een christelijke Aziaat 25 christelijke generaties om op voort te bouwen, een Afrikaan 5, terwijl wij in Europa met 2 generaties christelijke voorouders moesten doen. Het kan verkeren.

Eind dertiende eeuw zien we in veel gebieden vervolging van religieuze minderheden......
Lees verder...

www.vergadering.nu