www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Wereld in turbulente tijden
tien profetische tekenen die u niet mag missen
Dr David Jeremiah
Uitgeven Het Zoeklicht,
ISBN 9789064577356
263 pag. Ä 17,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Nooit eerder waren de krantenkoppen zo schokkend, de nieuws analyses zo verontrustend en de voorspellingen voor onze wereld zo schrikwekkend. Er is sprake van voedseltekorten, recordhoge brandstofprijzen en natuurrampen, van vulkaanuitbarstingen tot orkanen. De oude vijanden China en Japan kondigen aan dat ze vrede en vriendschap met elkaar willen sluiten, terwijl een opnieuw krijgshaftige taal uitslaand Rusland verdragen in het Midden-Oosten sluit. De president van Iran vindt dat IsraŽl van de kaart geveegd moet worden en wereldleiders zitten er bij en zeggen niets.
Als dit soort verhalen op ons af blijft komen, kunnen we ons alleen maar afvragen: Wat is er in vredesnaam aan de hand in de wereld?
Vele eeuwen geleden is er over deze en over nog vele andere gebeurtenissen geschreven in de Bijbel, in de vorm van profetieŽn over de laatste dagen van de geschiedenis van de aarde. Het boek waarover we het nu hebben maakt bijbelse profetie en de waarschuwingstekenen glashelder via een samenhangende tijdlijn die aan de hand van onder andere de boeken Jesaja, EzechiŽl, DaniŽl, MatteŁs en Openbaring tien gebeurtenissen van de eindtijd beschrijft en interpreteert. Deze waarschuwingen zijn slechts nuttig als we ze nauwkeurig onderzoeken en in acht nemen. Het is rustgevend als je weet wat je kunt verwachten. David Jeremiah (13-02-1941) biedt woorden van bemoediging en herinnert ons er ook aan hoe we intussen hebben te leven: waarnemen, werken, wachten.

"Een duidelijke, uiterst boeiende handleiding over Gods hart voor IsraŽl en over de dramatische bijbelse profetieŽn die in deze laatste dagen in vervulling zullen gaan. Het mooist vond ik dat David leremioh zonder enige schroom de grootste wereldwijde trends van onze tijd door de 'derde bril' van de Schrift onderzoekt en verklaart. Zijn beschrijving van Jezus' onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor Joden en moslims is alleen al de moeite van het lezen waard!" Joel Rosenberg

"Dit op gedegen onderzoek gebaseerde en briljant geschreven boek is zo fascinerend dat je het bijna in ťťn ruk uitleest. Het heeft zoveel te bieden voor lezers die geÔnteresseerd zijn in wat er in onze wereld allemaal gebeurt en het legt verbanden tussen actuele gebeurtenissen en belangrijke bijbelse profetieŽn. Het lezen van dit boek zal u er van overtuigen dat de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis van de mensheid vlak voor de deur staat. Iedereen, kerkelijk of niet-kerkelijk, behoort dit te lezen!" Tim LaHaye


1. De Band Ė februari 2011 - www.filadelfia-zending.nl 

Wereld in turbulente tijden
Recensie door Barend Verkerk

In de vorige Band beloofden we een uitgebreidere bespreking van dit uiterst interessante en actuele boek. Welnu, als we er van uitgaan dat dit boek het huidige nieuws op de voet
volgt, kan het alleen maar toepasselijker geworden zijn in de twee maanden tussen het huidige en vorige nummer van De Band. Zeker omdat ook de Kersttijd, de eerste komst van de Here Jezus, nog zo dicht achter ons ligt. Dus nog steeds is dit boek de moeite van het lezen waard.

Er wordt niet zo vaak gesproken, of zo u wilt gepreekt, over de (Bijbelse) toekomst en de profetieŽn als vroeger. Ook niet in evangelische kring. Wat de oorzaak daarvan is, weet ik niet, al kan de huidige welvaart er wel iets mee te maken hebben. Bovendien komen eigentijdse uitleggingen wel eens in het gedrang naarmate de tijd vordert: ze kloppen gewoon niet. Hoe dat met dit boek gaat, weten we natuurlijk niet, maar de tijd zal het leren. Het is zeker goed om het naast de krant of de actualiteitenrubriek van vandaag te leggen. De kern van het verhaal is onvermijdelijk de rol van IsraŽl in relatie tot de Bijbelse profetieŽn en natuurlijk de betekenis van olie, Rome, islam en Amerika bij dit alles, om maar eens enkele van de tien tekenen te noemen waar dit boek over gaat.

Is de toekomst onzeker? De Bijbel is in geen geval onzeker over de toekomst, wel af en toe moeilijk te begrijpen. En als er, misschien ook door de huidige economische crisis, weer meer over gepreekt en gediscussieerd wordt, kan dit boek een goede bijdrage leveren aan een beter inzicht. De Bijbel heeft een heleboel over de eindtijd te zeggen. Maar tot op heden was er nog geen boek dat in eenvoudig en goed begrijpelijk proza - tien profetieŽn uit de Schrift bij de kop pakte, een chronologische checklist gaf en een richtsnoer bood om het allemaal op een rijtje te krijgen. In dit boek geeft David Jeremiah antwoord op al die moeilijke vragen.

Tot slot nog een paar kanttekeningen bij het boek. Niet alles is zo zwart-wit als de schrijver ons wil doen geloven. Neem bijvoorbeeld vergelijkbare boeken uit de vorige eeuw zoals van Hal Lindsey. Veel van zijn profetieŽn (niet de Bijbelse dus) klopten niet of pasten niet in de tijd zoals de schrijver in gedachten had. En in een nieuw boek moest de schrijver op sommige zaken terug komen. 

Voorzichtigheid is dus wel geboden. Bijvoorbeeld vind ik een veronderstelling als zou er wellicht nog een grote olievoorraad in Israel te vinden zijn, waar de vijanden van Gods volk op af zouden komen, nogal gewaagd. Ook is het overzicht (zie pag. 219) over de verschillen tussen de eerste en tweede komst van Jezus mijns inziens nogal gekunsteld.

Daar tegenover staat in het laatste hoofdstuk een heldere opsomming van hoe wij zouden moeten leven en ons moeten voorbereiden op de absoluut zekere komst van onze Heer in de (nabije?) toekomst. En dat vind ik dan wel weer heel praktisch en toepasselijk.

www.vergadering.nu