www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Als de ramshoorn schalt
De sjofar, signaal voor de komst van de Messias
Klaas de Jong

96 pagina's, paperback, Prijs: € 15,95
Paperback met kleurenafbeeldingen en vragen voor Bijbelstudiegroepen
Uitgeverij Toetssteen, 2013
9789081891431
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl
Of bestellen bij de uitgever:
www.toetssteen-boeken.nl

De sjofar, signaal voor de komst van de Messias
Het boek Als de ramshoorn schalt biedt een fascinerende speurtocht van Genesis tot Openbaring naar de achtergronden van de sjofar in de Bijbel. De sjofar ofwel ramshoorn is niet zomaar een bazuin, maar ontleent haar betekenis aan het offer van Abraham en de wetgeving op Sinai. De laatste bazuin bij de komst van de Messias is in feite een sjofar. Dit prachtig geďllustreerde boek geeft inzicht in de betekenis van de ramshoorn.

Abraham op de berg Moria
‘We hebben vuur en hout’, zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor het offer?’ Abraham antwoordde: ‘God zal Zichzelf van een offerlam voorzien’.

De stem van God op de Sinai
‘Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid.’ Op de berg Sinai klonk de sjofar met bovenmenselijke kracht. God gaf hier Mozes geboden over het gebruik van de ramshoorn op nieuwjaar, Grote Verzoendag en jubeljaar.

Jericho en Babylon
Jericho stortte in nadat zeven priesters op de ramshoorn bliezen. Er zijn veel overeenkomsten tussen Jericho en Babylon, waarvan de razendsnelle val wordt beschreven in Openbaring.

De Messias op de olijfberg
‘Wat is het teken van Uw komst’ vroegen de discipelen aan Jezus toen ze op de Olijfberg waren. In Zijn antwoord vermeldt de Heer Jezus onder andere het blazen van een engel op de sjofar bij Zijn terugkeer.

In de synagoge
Grote Verzoendag (Jom Kippoer) wordt afgesloten met een lang aangehouden toon van de sjofar.
 


2 . Dagblad van het Noorden - augustus 2013

Recensie door Job van Schaik

Nadere bestudering van details leidt vaak tot mooie ontdekkingen. Zo bestudeerde Klaas de
Jong uit het Drentse Vledderveen voor zijn fraai uitgegeven boekje Als de ramshoorn
schalt de verschijninsvormen van de ramshoorn in de Bijbel. Op basis van studie naar de
grondteksten betoogt De Jong dat het Hebreeuwse woord voor ramshoorn, 'sjofar', vaak
onjuist is vertaald in verschillende bijbeluitgaven (vooral met 'bazuin') waardoor allerlei dwarsverbanden en diepere betekenissen versluierd zijn geraakt. 

Helder beschrijft hij de achtergronden van de ramshoorn en de functies die het instrument in het
Jodendom vervult. De Jongs perspectief is twijfelloos christelijk, waardoor zijn verhaal af en toe erg prekerig wordt. Dat maakt zijn boekje moeilijk te verteren voor niet-gelovigen of christenen die de Bijbel als een literair-religieuze verzameling, inspirerende teksten beschouwen in plaats van het onfeilbare Woord van God.


1. Hearing Shofar - 27 juli 2013 - http://hearingshofar.blogspot.nl

VERTALING

Nieuw boek over Sjofar, geschreven in het Nederlands

Recensie door Michael Chusid

Klaas de Jong heeft een boek over sjofar gepubliceerd, geschreven in het Nederlands. De titel vertaalt als "When the ram's horn blares: The shofar, signal the coming of the Messiah." [Als de ramshoorn schalt: De sjofar, teken van de komst van de Messias.] Klaas is een christen (Nederlands Gereformeerde Kerk) en schrijft in de inleiding van het boek:
Onder christenen groeit de interesse in de sjofar, of ramshoorn, sinds de oprichting van de staat Israël. Dat is nodig, want deze bazuin wordt zeventig keer gevonden in de Hebreeuwse Bijbel. De sjofar heeft een diepere betekenis in verband met de door God ingestelde feestdagen, de hogepriester, de tabernakel met de ark van het verbond, en de offers. In de brief aan de Hebreeën wordt gezegd dat deze dingen weergeven en een voorafschaduwing zijn van het hemelse heiligdom.

Maar het klinken van de sjofar is ook een waarschuwing en een alarm-oproep. Jezus, de Messias, waarschuwt ons dat bij zijn komst in de wolken de engelen met een luid bazuingeschal de uitverkorenen zullen verzamelen. Indien vanuit de hemel de bazuin wordt geblazen, dan is het geluid ongelooflijk sterk. Dat was ook het geval toen de Heer neerkwam op de berg Sinaď. "Het klinken van de sjofar werd luider en luider," lezen we in Exodus 19.

Er is alle reden voor christenen om hun kennis te verdiepen in het gebruik en de betekenis van de Shofar. De New International Version (NIV) maakt dit makkelijker, omdat de NIV het Hebreeuws vertaalt als "sjofar" in plaats van het meer algemene woord trompet, dat wordt gebruikt in bijna alle andere vertalingen.

Hij schrijft met gevoel en respect voor de Joodse tradities en de leer over de sjofar, en legt ze dan uit in christelijke termen. Na het navertellen van het Binden van Isaak bijvoorbeeld, legt hij uit: 
Het offer van Abraham toont ons iets van de liefde van de hemelse Vader. Jezus zei: "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft." (Johannes 3:16) De trompet is een gedenkteken voor onze hemelse Vader. Het geluid van de ramshoorn herinnert hem aan het offer van Abraham, en dat van Zijn eigen Zoon.

Het ruim 80 pagina's tellende boek heeft prachtige illustraties, waaronder de volgende van Gideon.Ik schreef Klaas om hem te zeggen: 

Het beeld is zeer krachtig. Wat betekent 'shin' [het scheenbeen] voor u?
Merk op dat boek Richteren zegt: De drie groepen bliezen de trompetten en braken de kruiken, grijpen de fakkels in hun linkerhand en houden in hun rechterhand de bazuinen waarop ze moesten blazen, en ze riepen: "Het zwaard voor de HEER en voor Gideon!" Er is een reden hiervoor, denk ik. De sjofar maakt een goede groep, en de meeste mensen hebben een sterkere rechterarm.

Hij antwoordde: 

De sjofar in de rechterhand zal zeker een betekenis hebben. Elk detail in de Tenach heeft een betekenis. De rechterhand is de hand van de kracht.
Ik verwacht dat de kunstenaar koos voor de linkerkant vanwege de dynamiek van het beeld. Vermoedelijk wist ze niet van deze tekst.
Het is grappig dat deze Joodse kunstenaar in Israël inspiratie kreeg uit een tekening van 1948 door de Nederlandse kunstenaar Isings. Isings leerde Hebreeuws om de oorspronkelijke tekst te begrijpen. Zo ontdekte hij dat Gideon geen trompet had, maar een ramshoorn, een sjofar. In die tijd vertaalden alle Nederlandse bijbels het met Bazuin, hetzelfde als het Duitse 'Posaune' en die lijkt op een metalen trompet.
Ik koos voor de letter Shin als afbeelding omdat deze letter de eerste van het woord sjofar is en de waarde van 300 is hetzelfde als het leger van Gideon. Het leger was verdeeld in drie groepen en Shin heeft drie verticalen met een soort van vlam op de top als de fakkels van Gideon. Uiteraard kan de Shin in een iets andere vorm opgesteld worden, maar dan is dit aspect niet zo duidelijk.

Zijn boek wordt groot op het onderwerp van vertaling. Inderdaad is de belangrijkste erfenis van zijn onderwijs misschien wel de nauwkeurige vertaling van sjofar in de toekomstige Nederlandse Bijbels, en een beter begrip van de ramshoorn zoals dat wordt gedeeld door zijn en mijn geloof.

width="1" height="1"

Informatie in het Nederlands over het boek, en uittreksels, staan op:
http://toetssteen-boeken.nl/?page_id=393

TER INFO
Michael Chusid is de officiele sjofarblazer van een Joodse gemeenschap in LA. Het is wonderlijk om te zien hoe hij omgaat met een boek van een christen over zijn Joodse onderwerp. Chusid heeft drie boeken over de sjofar geschreven en is een verre nakomeling van de rabbijn, die als stichter van het chassidisme wordt beschouwd. 
Overigens is het boek nog niet in het Engels beschikbaar, maar Chusid heeft met een vertaalprogramma gewerkt.

Bron: http://hearingshofar.blogspot.nl/2013/07/klaas-de-jong-has-published-book.html

 

www.vergadering.nu