www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Schatgraven in Genesis 1-3
Klaas de Jong en Julia Blum
2020, Toetssteen, Vledderveen
184 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789492818133
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat je echt nog niet wist over de schepping.
Pas in 1840 ontdekte een Duitse geleerde hoe hemoglobine in het bloed zuurstof opneemt in de longen om die in de lichaamscellen weer af te staan. Toch is dat wonderlijke mechanisme al te vinden in Genesis 2! Je leest daar dat de mens is gemaakt van het stof van de aarde. Maar in de Hebreeuwse grondtekst wordt hier een bijzonder woord voor aarde gebruikt: adama. Je voelt onmiddellijk het verband met de naam Adam. Het woord adama verwijst naar rood, naar het woord dam dat bloed betekent. Waarom heeft de aarde waar de eerste mens uit werd gevormd een roodachtige kleur? Omdat er ijzeroxide in zit, de stof die in hemoglobine zorgt voor opname en afgifte van zuurstof. De Praagse rabbijn Jehoeda Löw vroeg zich af waarom de mens als enige was vernoemd naar de aarde - waren de dieren tenslotte ook niet uit de aarde geschapen? Zijn uitleg was dat de dieren eigenlijk al af zijn bij hun schepping. Nadat dieren zijn geboren, groeit hun lichaam maar hun geest blijft eigenlijk op hetzelfde niveau. Maar zowel de mens (Adam) als het akkerland (adama) moeten tot ontwikkeling worden gebracht. Beide zijn geschapen in een elementaire, pure staat en voor beide is lang en hard werken nodig om hun grootste potentieel te bereiken en vruchten voort te brengen. De twee boeken in deze band bevatten nog veel meer opmerkelijke inzichten. Deel 1 is door korte hoofdstukken met vragen ook ideaal voor studie in groepen.

..


1. - 5 juli 2021 - www.uitdaging.nl 

Het scheppingsverhaal revisited

Recensie door Marco van Putten

De eerste hoofdstukken van Genesis beschrijven belangrijke zaken. Het is dan zaak dat die goed begrepen worden. In het boek ‘Schatgraven’ wordt getoond dat voor dit begrip meer nodig is dan een Bijbelvertaling. Waar gaat dit boek over?


Genesis 1-3 is de beschrijving van Bijbelse basisstellingen. Juist begrip ervan is essentieel.

Boekanalyse
Dit boek bestaat uit twee delen. In dit boek zouden dingen over de Schepping uitgelegd worden die de meeste lezers nog niet wisten. Het maakt gebruik van de wetenschap die de Bijbel zou bevestigen. Rabbijnen worden ook als bron gebruikt. Doel van het boek: inzicht geven in Gods plan met de mens en hoe de weg naar de Levensboom is vrijgemaakt.

In het eerste deel, geschreven door Klaas de Jong (protestants), wordt in 22 hoofdstukken tekstuitleg van Genesis 1-3 met groepsvragen gegeven. In elk hoofdstuk worden zo’n 4-6 verzen behandeld.

Na inleidende hoofdstukken volgen hoofdstukken met elk zo’n 3-6 pagina’s. Eindnoten geven meestal bronvermeldingen, echter zonder jaartal. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen Bijbelvertaling, naast bekende Bijbelvertalingen. Dit deel is bedoeld voor persoonlijke Bijbelstudie van het grote publiek.

In het tweede deel, geschreven door Julia Blum (messiaans Joods), wordt ingegaan op wat bij het vertalen verloren ging. Na een Voorwoord volgen drie hoofdstukken, waarin dieper wordt gegraven in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst gebruikmakend van Joodse tradities.

In een bijlage is een gedeelte uit het boek ‘De Bijbel lezen met rabbi Jezus’ van Lois Tverberg opgenomen.

Evaluatie
Dit inspirerende, maar niet altijd vlotlezende boek (soms wat ingewikkelde manier van schrijven) zal heel wat lezers aanspreken door allerlei wetenswaardigheden en diepere zaken over de Schepping en de Bijbeltekst te laten zien. Opvallend is dat in dit boek veel inleidende informatie vooraf wordt gegeven. De behandeling van Genesis begint pas in hoofdstuk 4. In die lange inleiding worden zaken beschreven die meer over algemene Bijbeleigenschappen gaan. De Jong gaat ook in op de laatste wetenschappelijke kennis over allerlei zaken genoemd in de Bijbel.

Het is integer dat over nogal wat zaken wordt gesteld dat het onbekend is, omdat daarover geen zekerheid bestaat. Daarmee wordt dus niet bij voorbaat het geloof als dooddoener aangesproken en ook niet de kerkelijke traditie per se als uitgangspunt genomen. Er is ook soms stevige kritiek op de kerkelijke traditie. Veel van wat gesteld wordt is juist of waar, maar niet alles. Zo zou Mirjam (Maria), de ‘moeder’ van de Here Jezus, van de stam Juda zijn?! Dat staat niet in de Bijbel, maar was en is ook irrelevant.

Blum volgt de rabbinale traditie maar dan helaas meestal de progressieve, ‘verlichte’ tak ervan. Ook is het jammer dat persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden met betrekking tot God in dit boek niet met een hoofdletter beginnen. De hulp die dat biedt wordt dus niet benut.

Merkwaardigerwijs ontbreekt in dit boek een zoekregister. Nog niet eens van Bijbelteksten. Dit boek is een must have.

www.vergadering.nu