www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ruimtezoekers
Als geloven zoals vroeger niet meer gaat
Johan de Jong
Buijten & Schipperheijn, 2023
192 blz.
9789463692311
Paperback
€ 19,50 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Ruimtezoekers is voor jongvolwassen christenen die gedesillusioneerd zijn, nu geloofszekerheden niet meer vanzelf spreken. Houd jij vast aan oude manieren of laat je ze los? Zoek de weg vooruit.
Ruimtezoekers vertelt het verhaal van vele jongvolwassen christenen die gedesillusioneerd zijn vastgelopen in hun geloof. Als oude zekerheden niet meer vanzelfsprekend zijn, blijven vaak twee opties over: toch vasthouden aan de oude manier van geloven of dat geloof steeds meer loslaten totdat er uiteindelijk niets van overblijft. Maar er is nog een derde optie, die de weg vooruit zoekt. Op die weg ga je de confrontatie aan met je diepste twijfels, vragen en teleurstellingen. Dit boek wil een reisgenoot zijn voor mensen die het geloof niet kwijt willen raken en actief op zoek willen gaan naar ruimte waarin het weer kan groeien en kan evolueren tot iets nieuws – niet ondanks maar juist dankzij onze vragen en twijfels. 

Johan de Jong is docent muziek en godsdienst op een middelbare school en mentor op het vmbo. Daarnaast is hij pianist en liedjesschrijver van de band Reisgenoten. ‘Wat mij raakte is dat Johan niet cynisch tekeergaat tegen zijn kerkelijke achtergrond, maar echte ruimte zoekt voor een open en eerlijk gesprek en dat hij dit gesprek intelligent en met zelfrelativering weet te voeren.’ 
Gert-Jan Roest, universitair docent missionaire communicatie aan de Universiteit van Kampen

Utrecht ‘Als je het lastig vindt om het gesprek over geloofstwijfel aan te gaan, kan dit boek je zeker helpen!’
Ruimtezoeker Suzanne

 


1.   indekerk.be Blog - februari 2024 - indekerk.be...

Ruimtezoekers

Boekrecensie door Bart Biesbrouck

Geloofstwijfel. Wie overkomt het niet? Toch is het vaak een existentiële zaak en kan het ingrijpende gevolgen hebben in het leven van een gelovige. Veel jongvolwassen christenen lijken vast te lopen in het traditionele geloof. Johan de Jong onderkent deze trend en pikt dit gevoelige thema op. Op basis van zijn eigen geloofsreis schrijft hij er een gedegen boek over. Hij wil hierbij reisgenoot zijn voor de zoekende lezer en handvaten aanreiken die perspectief bieden.

Doorheen de hoofdstukken biedt De Jong kaders waardoor hij de geloofsweg die hij zelf is gegaan probeert te plaatsen en te duiden . Hij maakt hiervoor dankbaar gebruik van o.a. de geloofsfasen van Brian McLaren, de 5 stadia van rouw, het model van constructie, deconstructie en reconstructie,e.a. Zo komen in de hoofdstukken 4, 5 en 6 achtereenvolgens aan bod: stilstaan bij het beeld dat wij hebben over God, de invulling van ons geloof in Jezus en het bewust worden van de aannames over de Bijbel die ons lezen ervan – en meteen ook ons leven – bepalen en hoe het misschien ook anders kan. Vaak hebben we, in ons verlangen naar contact met God, “geprobeerd om God te grijpen, te vangen en in te lijsten”. Maar God is evengoed ongrijpbaar, almachtig, een mysterie. Hoe leren we om God te ‘bevrijden’ van onze valse verwachtingen en rollen waarin we Hem gevangen houden? Johan de Jong neemt je als lezer mee in nieuwe manieren van kijken naar God.

Op dezelfde wijze confronteert de auteur ons met ons beeld over Jezus en hoe dit gekleurd en beïnvloed is door onze geloofsopvoeding en de kerkgemeenschap waarin we volwassen worden. Op een fijngevoelige manier toont hij hoe zijn eigen beeld over Jezus sedert zijn kindertijd sterk geëvolueerd is en hoe de Heer op verschillende fases in zijn en ons leven iets anders kan betekenen.

Tenslotte reikt hij een aantal tips aan om het begrijpen van de Bijbel nieuw lezen in te blazen. De belangrijkste tip is om de Bijbel te lezen door de lens van Jezus. “De Bijbel zegt niet kijk naar mij, maar kijk door mij heen, zodat je kunt zien wat het betekent om God te vertrouwen.”

Het verhaal van Johan de Jong biedt op deze manier zeker de mogelijkheid tot herkennen van de eigen twijfels waar de lezer mogelijk tegenaan loopt en hoe ermee om te gaan: “je hebt geen verkeerde afslag genomen, God is erbij daar waar je op dit moment bent in je geloofsreis!”

De auteur heeft als opzet om mensen die een soort geloofscrisis meemaken een derde weg te tonen. Niet het behouden van het geloof dat vaak leidt tot cynisme of het geloof loslaten, maar ruimte creëren waarin geloof weer kan groeien door een vernieuwd Godsbeeld en een nieuwe geloofstaal: geloofsverandering!

Zelf vind ik dat hij goed slaagt in zijn opzet en dat doet op een heel toegankelijke, en toch goed onderbouwde manier. Als je zelf te maken hebt met een geloofsworsteling, als geloofspunten die je van kinds af meekreeg botsen met jouw realiteit, als het christendom eerder dogmatisch lijkt te zijn dan liefdevol en inclusief… dan krijg je een kader aangeboden om je eigen gedachten en gevoelens een plaats te geven en word je uitgedaagd om niet in vertwijfeling te blijven steken of te vervallen in cynisme, maar ruimte te zoeken om je eigen proces van geloofsverandering te gaan.

Johan de Jong heeft op basis van zijn geloofsreis, beschreven in dit boek, ook een aantal podcasts gemaakt waarin hij dit proces bespreekt (Ruimtezoekers podcast). Het aanbevelen waard!

www.vergadering.nu