www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Verwijs Bijbel
Herziene Statenvertaling met verbindende tekstverwijzingen
Royal Jongbloed, Heerenveen, 2020
1728 pagina’s
€ 69,95
ISBN: 9789065394859
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


De Verwijsbijbel verlaagt de drempel tot het lezen van de hele Bijbel door het Oude en het Nieuwe Testament op een bijzondere manier bij elkaar te brengen, waardoor de samenhang en de eenheid van beide Testamenten versterkt wordt. Dit gebeurt doordat teksten uit het Nieuwe Testament naast teksten uit het Oude Testament worden gezet. Daardoor is de uiteindelijke impact en vervulling van wat in het Oude Testament geopenbaard wordt te zien.

Ook worden teksten die geciteerd worden uit het Oude of Nieuwe Testament, in blauw weergegeven. Op dezelfde manier worden teksten uit het Oude Testament weergegeven naast teksten uit het Nieuwe Testament, zodat de lezer de achtergrond en het fundament van de nieuwtestamentische teksten kan zien.

In totaal bevat de Bijbel met verwijsteksten 1800 verbindingen tussen de beide testamenten.
De Verwijsbijbel helpt bij het opdiepen van inzichten tijdens het dagelijks bijbellezen en bijbelstudie. Een Bijbel die zeer bruikbaar is aan tafel. Inzichten nodigen uit tot persoonlijk gesprek en overdenking.
Deze editie is fraai gebonden in een onderscheidend omslag.

..


1. - 24 augustus 2020 - www.uitdaging.nl 

Verwijs Bijbel

Recensie door Marco van Putten

Veel christenen weten dat de opdeling van de Bijbel in Oude en Nieuwe Testament kunstmatig is en traditioneel bepaald. Jongbloed wil met de ‘Verwijs Bijbel’ die twee Bijbeldelen dichter bij elkaar brengen. Hoe is dat gedaan?


De Verwijs Bijbel bevat de complete tekst van de Herziene Statenvertaling. Die is in deze Bijbel één kolom of paginabreed afgedrukt. De Bijbel heeft een hardcover in het formaat 15,5*23 cm. Het heeft een uniek referentiesysteem met tekstgedeelten uit het Nieuwe Testament (NT) bij de tekst van het Oude Testament (OT) en andersom. Sommige verwijzingen zijn thematisch. Deze verwijsteksten staan zijn in blauw afgedrukt als een soort quote naast de lopende hoofdtekst in zwart. Ook zijn er in het blauw relevante tekstverwijzingen gegeven. Zo worden de twee delen zichtbaar dichter bij elkaar gebracht met de bedoeling de samenhang te versterken. De plaats waar de citaten in de Bijbeltekst ingrijpen is aangegeven met een teken. In totaal heeft de Verwijs Bijbel 1800 verwijzingen. Een introductie geeft een kort overzicht van het doel en de veronderstelde verbeterpunten. De Verwijs Bijbel heeft een blauw leeslint. Achter in is een Index van alle verwijzingen opgenomen.

Verbeterpunten
De oude, buitenlandse wereld die in de Bijbel staat beschreven is niet altijd even begrijpelijk. Vooral die van het OT. Dit heeft tot gevolg dat er meer aandacht wordt besteed aan het NT, omdat die minder historische en meer theologische tekstgedeelten heeft. Maar dit negeren van het OT is problematisch voor het begrijpen van het geloof. Met de uitgave van de Verwijs Bijbel wordt een poging gedaan om het lezen van heel de Bijbel aan te moedigen. Te laten zien hoe sterk de twee delen verweven zijn en met elkaar in verband staan. Sterker, christenen zouden die twee delen als eenheid moeten opvatten. De Verwijs Bijbel zou inzicht geven en de achtergronden van Gods leer op een veel makkelijker manier tonen. Heen en weer bladeren wordt veel minder nodig.

Bijbelteksten uit het NT bij het OT zijn bedoeld om de invloed ervan op en de vervulling ervan in het Nieuwe Verbond te tonen. Bijbelteksten uit het OT bij het NT laten zien hoe zeer het NT is gebaseerd op het OT. Op deze manier zou de Bijbel becommentarieerd worden vanuit de Bijbel zelf (interne argumentatie).

Evaluatie
Dit is een poging om Bijbeldelen (OT en NT), -thema’s en -teksten meer zichtbaar met elkaar in verband te brengen. Het is dus bedoeld als gereedschap voor Bijbelstudie. De keuze van verwijsteksten is echter altijd interpretatief. Dat is niet verboden of ongeďnspireerd. Zelfs de Bijbelschrijvers citeerden uit andere boeken en interpreteerde die. Maar verwijsteksten kunnen ook gekozen worden met een agenda, zoals traditie of dogma’s, en zijn mensenwerk. Het aantal verwijzingen in deze Bijbel is beperkt. Zo ontbreken de Bijbeltekstverwijzingen die in ‘gewone’ Bijbels staan. Jammer is dat een verantwoording ontbreekt over wie eraan gewerkt hebben en hoe dit gedaan is.

www.vergadering.nu