www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Jongerenbijbel
Met de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling

Uitg. NBG, Heerenveen 2006. 1758 blz. Ä 47,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

De Jongerenbijbel speciaal voor jou!
Een bijbel in De Nieuwe Bijbelvertaling met kanttekeningen, inleidingen, themapagina's en illustraties. Een uitgave die jou wil helpen de bijbel (nog beter) te begrijpen en toe te passen in je dagelijks leven. Het binnenwerk wordt volledig in twee kleurendruk uitgevoerd (paarse steunkleur). Voorinkomt een fullcolour katern van 48 pagina's, achterin een fullcolour katern van 32 pagina's 
Bovendien kan je ook nog kiezen voor je eigen cover (er worden meerdere covers automatisch bijgeleverd)! Deze zijn gemakkelijk verwisselbaar dankzij de bijzondere plastic omslag. Verder betreft het een paperback uitvoering. 
Natuurlijk is de Jongerenbijbel ook een zeer geschikt cadeau!
De Jongerenbijbel is 17 juni 2006 verschenen. Op de EO-jongerendag heeft premier Balkende het eerste exemplaar overhandigd gekregen.

N.B.: Pas op met de uitleg van de Bijbelse profetieŽn in de Jongerenbijbel...


1. Nederlands Dagblad - 23 juni 2006 - www.nd.nl 

Een geschenk, en niet alleen voor jongeren

Recensie door Koert van Bekkum

Onder christenen die kunnen lezen en een bijbel hebben, zeker onder protestantse gelovigen, is het de gewoonte op vaste tijden voor jezelf een stuk te lezen. Om dat vruchtbaar te kunnen doen, heb je wat achtergrondkennis nodig, een goede vertaling en als het even kan ook wat discipline. Maar zelfs dan is bijbellezen is niet altijd gemakkelijk.
In een preek, een gesprek of een bijbelstudieboekje kan een bijbelgedeelte soms enorm voor je gaan leven. Maar hoe doe je dat bij het eten of alleen op je kamer?

Overal in deze samenleving komt informatie in hapklare brokken naar je toe. De verleiding is daarom groot het bijbellezen zelf in te ruilen voor een dagboekje of een meditatiebundeltje. En waar volwassenen die verleiding al moeilijk kunnen weerstaan, is het voor jongeren nog lastiger.

Alleen al om deze reden is het een geweldig initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap, EO-Ronduit en eenentwintig andere christelijke jongerenorganisaties om een jongerenuitgave te maken van de Nieuwe Bijbelvertaling. Want zou het niet prachtig zijn als jongeren in hun tienerjaren de gewoonte opbouwen de Bijbel zelf te lezen en zo daadwerkelijk God beter leren kennen door zijn Woord?

Wie met deze vraag in het achterhoofd de zaterdag gepresenteerde Jongerenbijbel ter hand neemt, is blij verrast. Het is een uitnodigend werkboek geworden. Een grote bijbel van mooi papier, genaaid ťn gelijmd in een hoogwaardig slap kaft, zodat het boek op elke bladzijde moeiteloos open blijft liggen. De lezer kan kiezen tussen vijf omslagen in verschillende kleuren. Voorin wordt in 32 bladzijden uitgelegd hoe deze bijbel in elkaar zit, in welke historische perioden de bijbel is ontstaan en wat belangrijke leesregels zijn: lees de tekst in zijn verband, let op de historische en culturele achtergrond en op het literaire genre. Bovendien wordt benadrukt dat deze boeken als het ťne Woord van God een verrassende eenheid vormen. Achterin staat nog extra aanvullende informatie: een bijbelleesrooster, uitleg over de Joodse tijden, feesten en offers, een verklarende woordenlijst en een aantal kaarten.
Dwaas
De eigenlijke bijbel staat daar natuurlijk tussenin. Maar ook die wordt verrassend fris gepresenteerd. Elk bijbelboek wordt voorafgegaan door een inleiding over het boek en twee bladzijden over een voor jongeren interessant thema dat in het bijbelboek aan de orde komt. Het leven van David in de boeken SamuŽl valt onder het kopje 'Goede tijden, slechte tijden', Spreuken gaat over 'Wijs of dwaas?' en het thema bij de pastorale brieven is 'Jij en de kerk'.

Wat echter het meest opvalt, zijn de talloze kleine blokjes tekst tussen de gewone bijbeltekst door. Het zijn kleine aandachttrekkers die uitdagen om je in de omringende tekst te verdiepen en je die eigen te maken, precies toegespitst op de manier waarop jongeren vandaag de dag gewend zijn informatie tot zich te nemen. Er zijn vier soorten blokjes. De Eye-opener geeft relevante achtergrondinformatie. Onder het kopje 'Eerlijk = eerlijk' worden elementen in de tekst besproken die gemakkelijk aanstoot geven, zoals een vers waarin iemand bidt om wraak. 'Beloofd = beloofd' verwoordt de belofte die een hoofdstuk voor elke gelovige bevat. En onder 'Aan de slag' is te lezen hoe de tekst je in beweging wil zetten.

Uiteraard gaat het hier steeds om interpretaties. Wie bij het lezen niet in de rede gevallen wil worden, kan daarom beter een gewone NBV pakken. Maar wie een beetje op weg geholpen moet worden, kan hier uitstekend terecht.

Weerbarstig
Een voorwaarde is dan wel dat de aantekeningen van goede kwaliteit zijn. Doorgaans zijn ze dat ook en brengen ze weerbarstige bijbelgedeelten, zoals de geslachtsregisters in Kronieken of de volkerenprofetieŽn in Jeremia, tot leven. Veel aantekeningen leggen op een zinvolle manier dwarsverbanden binnen een boek of binnen de bijbel als geheel. Bovendien verraden de kopjes 'Beloofd = beloofd' en 'Aan de slag' de kracht van de aloude reformatorische visie op de Schrift als Gods beloftewoord en van de onderscheiding tussen uitleg en toepassing. Overigens wil dat niet zeggen dat de toepassingen altijd plaatsvinden binnen een klassiek heilshistorische manier van lezen. Als David op de vlucht voor Saul zijn ouders onderbrengt bij de koning van Moab, stelt de aantekening bijvoorbeeld de vraag: ,,Ben jij wel eens opgekomen voor mensen in bedreigde situaties?'' Niet elke bijbellezer zal het ermee eens zijn dat dit nu de betekenis is van 1 SamuŽl 22.

Orthodox
Al met al kenmerkt de ligging van de Jongerenbijbel zich dus door een orthodoxe, op Christus gerichte uitleg van de Bijbel, met veel aandacht voor de literaire genres. Dat blijkt uit het gemak waarmee in de aantekeningen bij Psalmen een relatie met Jezus wordt gelegd. Maar ook uit de manier waarop de beelden en getallen uit het bijbelboek Openbaring worden gezien als symbolen. ,,Openbaring is geen theologische puzzel, maar een aanmoediging voor christenen om te volharden'', aldus de anonieme inleider.

Toch geeft de Jongerenbijbel hier en daar ook wel wat erg onbeschermd allerlei informatie door. Volgens de inleidingen bevatten de boeken Genesis tot en met 2 Koningen oud materiaal. Maar in eerste aanleg lijken ze op zijn vroegst geschreven na 1000 v.Chr. En de brieven aan de Kolossenzen en 2 Tessalonicenzen zijn wellicht niet van Paulus. Het is op zich niet verkeerd dat ook de jongere lezer te weten komt dat deze theorieŽn bestaan. Maar had er niet bij moeten worden vermeld waarom ze tegelijk omstreden zijn? Een soortgelijk punt doet zich voor bij het thema over seksualiteit bij het Hooglied. Benadrukt wordt dat de Bijbel seksualiteit verbindt met eerbied en respect, in een relatie van liefde en trouw. Maar de logische conclusie daaruit dat seksualiteit verbonden is met het huwelijk, wordt niet expliciet getrokken. Ging dat te ver?

Vaders en moeders die de Jongerenbijbel aan hun tieners cadeau doen, zullen zich op deze punten moeten realiseren wat ze willen. Tegelijk is de kans groot dat ouders er na enige tijd ook voor zichzelf een zullen kopen. Deze bijbel bevat een geweldige hoeveelheid aantrekkelijk gepresenteerde informatie die het inzicht en doorzicht in de Schrift vergemakkelijken. Het boek daagt uit om weer te gaan bijbellezen. En daar gaat het ten slotte om: dat jong en oud weer dagelijks ontdekken wat de Bijbel werkelijk is: het levende Woord van God, dat confronteert, ontmaskert, maar ook troost en verkwikt.

www.vergadering.nu