www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Inzicht in 666 en mysterie Babylon
Getallen en namen in Openbaring verklaard vanuit de Bijbel
Klaas de Jong
uitgeverij Toetssteen, Vledderveen
ISBN 9789081891493
Prijs: € 16,95
92 pag.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Voor het getal 666, de naam van het beest, in het laatste Bijbelboek zijn al heel wat oplossingen aangedragen zoals keizer Nero, de paus, Luther en Hitler. De nieuwste variant is internet (www=666). In dit boek wordt aangetoond waarom deze oplossingen onbijbels zijn. In het boek Openbaring (Apocalyps) wordt aangegeven dat er inzicht nodig is om dit raadsel en dat van Mysterie Babylon op te lossen. Het gebrek aan inzicht heeft veel te maken met het tijdstip waarop het boek Openbaring verscheen. Dat was in het jaar 95 en toen was er al een grote scheiding ontstaan tussen Joden en christenen. De kerkvaders dachten vanuit de Griekse filosofie en hadden grote moeite met het Oude Testament. Dat hadden ze ook met de Openbaring van Johannes. Dat boek had voor hen het karakter van een Joods oudtestamentisch boek. Om de symbolen van Openbaring te begrijpen, moeten we juist de sleutels zoeken in het Oude Testament. Johannes en de andere apostelen waren opgegroeid met deze boeken van Mozes en de profeten. Vanaf Genesis tot en met Openbaring vormt de Bijbel een onvoorstelbaar mooie eenheid. Als we de verbanden van namen en getallen in de Bijbel bestuderen, kunnen we daadwerkelijk inzicht krijgen in de naam van het beest en Mysterie Babylon. We zien dan ook waarom het getal zeven zo vaak voorkomt in het laatste Bijbelboek. Dat boek waarschuwt ons maar heeft ook een geweldige boodschap: de Leeuw van Juda, het Lam, is de overwinnaar! In 'Inzicht in 666 en Mysterie Babylon' worden de verbanden gelegd tussen 666 en Lamech, Nimrod en Goliath en tussen koningin Izebel en Mysterie Babylon.

http://toetssteen-boeken.nl | Lees ook het artikel in Het Zoeklicht van 21-8-2015...

..


2. - juni 2015 - www.uitdaging.nl 

Ontdek de symbolentaal in het laatste Bijbelboek

Recensie door Jacco Stijkel


In dertien korte hoofdstukken gaat Klaas de Jong dieper in op de getallen en symboliek in het boek Openbaring. De Jong werd hiervoor uitgedaagd en geïnspireerd door het boek ‘Bijbelse toekomstverwachting’ van ds. G. de Lange (binnenkort een recensie op deze site) en het verboden boek ‘666, het getal eens menschen’ van ds. Van den Bosch.

Wie bekend is met Openbaring weet dat het wemelt van de getallen en symbolen in dit boek. Dat is ook de reden waarom veel christenen moeite hebben met Openbaring. Anderen stellen juist weer dat het boek ons letterlijk vertelt hoe de eindtijd gaat verlopen en zien Openbaring als een soort spoorboekje van de laatste fase van de wereldgeschiedenis. Er zijn verschillende manieren om Openbaring uit te leggen en er is en wordt veel gespeculeerd over de betekenis van de symbolen en de getallen. De kracht van De Jong is, vind ik, dat hij nadrukkelijk in het Oude Testament zoekt om de symbolen en de getallen te verklaren. Daarmee doet hij recht aan het boek Openbaring. De apostel gebruikt veel beelden uit het Oude Testament, logisch ook, want dat is voor hem de Heilige Schrift.

De Jong laat ook zien hoe belangrijk bijvoorbeeld het boek Daniël is om Openbaring goed te begrijpen. Hij laat zien hoe de beesten in Daniël en Openbaring met elkaar in verband staan. Het mooie van zijn benadering is dat het boek Openbaring echt open gaat. Bovendien blijft hij weg van al teveel speculeren. De schrijver gebruikt het woord ‘profielschets’ om aan te duiden wie er met 666 wordt bedoeld. Hij noemt bekende identificaties als keizer Nero en de Europese Unie. Zo concreet wil De Jong niet worden. Hij meent dat de westerse wereld met haar kapitalisme staat voor 666 en voert daar ook allerlei redenen voor aan. Ik vind dat hij zeker in een goede richting wijst, maar ook deze identificatie is en blijft speculeren.

Sterk is dat de auteur laat zien hoe onze westerse samenleving klaar wordt gemaakt voor de komst van de antichrist. Daar gaat een duidelijke en goed beargumenteerde waarschuwing van uit. ‘Inzicht in 666 en mysterie Babylon’ is een goed boekje (88 pagina’s) voor wie meer wil weten over dit boeiende onderwerp. En ook de meer doorwinterde lezer van Openbaring vindt interessante gedachten in dit boek. Het boek stimuleert de lezer bovendien om verder te lezen en meer te gaan ontdekken in Openbaring. Om deze redenen vind ik het een waardevol boek.


1. Israelaktueel - mei 2015 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Inzicht in 666 en mysterie Babylon


Recensie door Ruben Ridderhof


Voor het getal 666 zijn in de loop der eeuwen allerlei oplossingen aangedragen. Volgens auteur Klaas de Jong is het niet gelukt om het getal 666 en de naam van de vrouw echt te doorgronden vanwege gebrek aan Bijbels inzicht.


In zijn nieuwste boek laat hij zien hoe de kerkvaders dachten vanuit de Griekse filosofie en grote moeite hadden met het Oude Testament en de Openbaring van Johannes. Maar om de symbolen van Openbaring te begrijpen, zoekt de schrijver juist de sleutels in het Oude Testament.

www.vergadering.nu