www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu


Verborgen schatten van heiligheid
Joni Eareckson Tada
Uitg. Barnabas, Heerenveen 2000
9789058291271
gebonden 144 blz.

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Heilig betekent: 'afgezonderd, apart gezet zijn voor God'. Christenen hebben een aangeboren aanleg voor heiligheid. Als deze eigenschap nog maar pas in ons hart is geplant, is het, net als dat kleine mosterdzaadje, nog maar een klein teer plantje. Onze heiligheid moet groeien en zich verder gaan ontwikkelen. Hoe meer we met heiligheid in aanraking komen, hoe meer we erover leren. We leren uit ervaring, zoals Joni veel geleerd heeft door het lijden dat zij zelf heeft ondergaan. In dit boekje vertelt ze ons hoe ze nu leert ontdekken wat heiligheid inhoudt. Joni helpt ons om vanuit Gods woord meer inzicht te krijgen in heiligheid in al zijn facetten. Ze neemt ons mee langs verschillende mensen en ervaringen en we zullen heiligheid tegenkomen op de meest onverwachte plaatsen. In dit cadeauboek, dat prachtig uitgevoerd en geïllustreerd is met tekeningen van Joni zelf, zien we hoe wij ook heilig en apart gezet mogen leven voor God. Als we ernaar streven op Jezus te gaan lijken, zullen we zelf een lichtend voorbeeld worden voor anderen. Dan gaan wij ook de verborgen schatten van heiligheid in ons eigen leven ontdekken.


CV-Koers, oktober 2000
Boekrecensie door Aad Kamsteeg
De winst van het huidige postmodernisme is dat er meer oog is voor de betekenis van immateriële zaken. Ook in seculiere boekwinkels bestaat weer aandacht voor allerlei religieuze verworvenheden. Maar één begrip is weinig populair gebleven: heiligheid. Een heilig leven wordt gezien als saai, wettisch en een belemmering om jezelf te ontplooien. In haar jongste boek maakt de bekende 'Joni' duidelijk dat er van die vooronderstellingen niets klopt. 
De grotendeels verlamde, maar tegelijk erg actieve Joni Eareckson schreef geen theologische verhandeling. In korte, uit haar eigen leven gegrepen fragmenten komen we haar 'afgezonderd zijn voor God' in feite overal tegen. 'Verborgen schatten' noemt ze haar ervaringen. Maar verborgen zijn die schatten alleen als je meent dat 'lijken op Jezus' slechts in spectaculaire dingen zit. Wie dit fraai uitgegeven boekje leest, gaat het verlangen naar groei in heiliging ook in z'n eigen leven ontdekken. 

Bij Joni wordt duidelijk dat heiliging een proces is, een dagelijkse uitdaging. Aan de hand van een bezoek aan het badwater van Bethesda in Jeruzalem vertelt zij hoe dat proces in haar eigen leven werkte. Toen Joni op 17jarige leeftijd verlamd raakte, bad zij vurig: ,,O Heer! Ja, ik geloof dat U me wilt genezen (...) Werp mij (bij wijze van spreken) ook in het bad(water van Bethesda). Jezus heeft mijn gebed verhoord en zei: 'Nee'. En daar ben ik (nu) blij om. Want door dit'nee'-antwoord wordt er met de zonde in mijn leven afgerekend:' 

De stukjes, die steeds drie pagina's in beslag nemen, zijn bijbels en spreken aan. Natuurlijk ligt de verleiding van trots op de loer. Wat kan zij niet allemaal: met de mond schilderen, boeken schrijven, bevriend zijn met Billy Graham, over de hele wereld reizen voor spreekbeurten. Maar, schrijft ze, ,,God is er niet echt van onder de indruk. Hij zal de dame in die rolstoel er niet een paar bonuspunten voor geven". Heiliging zit 'm namelijk niet zozeer in allerlei activiteiten als wel in vredelievendheid, geduld, mededogen, zelfbeheersing, kortom in de vrucht van de Heilige Geest. 
In 'Verborgen schatten' worden prima accenten gelegd. Zo wordt in acht stukjes het belang van nederigheid beschreven. Joni ervaart heiliging als een grote vreugde, wat iets anders is dan altijd halleluja roepen. Er komt oefening aan te pas: ,,Als je gedwongen wordt stil te staan: wachtend in een rij, zittend aan een ziekenhuisbed of in de file. Ga dan niet ongeduldig mopperen maar gebruik zulke momenten om stil te worden voor God." 


www.vergadering.nu