www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Dit boek bestellen...Kan een christen gebonden zijn?
Wilkin van de Kamp
Uitgever: Cross Light Media
ISBN 9789490254049
Prijs 9,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vier vormen van gebondenheid 
Een christen kan niet gebonden zijn, wordt soms gezegd. In dit boek laat Wilkin van de Kamp zien dat we nergens in de Bijbel lezen dat Jezus de discipelen leert dat alle aanwezige demonen automatisch hun biezen pakken en vertrekken als mensen tot geloof komen. Integendeel. Hij leert hen het evangelie te prediken en de demonen waarmee ze geconfronteerd worden uit te drijven! Zoals onze zonden niet automatisch vergeven worden als wij tot geloof komen, zo worden we ook niet automatisch bevrijd van de boze als wij een kind van God worden.

Op heldere wijze legt Wilkin uit dat een christen vervuld kan zijn met de Heilige Geest en toch nog gebieden in zijn leven kan hebben waar hij niet totaal vrij is en die hij nog niet heeft overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus.

De inhoud van dit boek heeft duizenden mensen geholpen om hun vrijheid in Christus te ontvangen. De Bijbel leert ons dat ieder mens is geboren om vrij te zijn. Vrijheid is het geboorterecht van elk kind van God! God heeft hemel en aarde bewogen om ons deze vrijheid te schenken. De vraag is niet of een christen gebonden kan zijn, maar of hij gebonden hoeft te zijn. Dit boek laat ons zien dat we op vier manieren gebonden kunnen zijn, maar bovenal hoe wij het kostbare geschenk van vrijheid in Christus kunnen ontvangen!

www.bevrijdingspastoraat.nl

1 RECENSIE

1. Charisma - december 2010 

Kan een christen gebonden zijn?

Boekrecensie door Charisma


In dit boekje gaat Wilkin uitgebreid in op de vraag of christenen gebonden kunnen zijn, en zo ja, aan wat voor gebondenheid moeten we dan denken. Vervolgens legt hij uit dat christenen, vol van de Heilige Geest, toch nog gebieden in hun leven kunnen hebben die niet geheel vrij zijn. 

Als we niet vrij zijn, moeten we op zoek gaan naar de oorzaak van deze gebondenheid. Wilkin behandelt: Gebonden door de macht van zonden; Gebonden door de leugen; Gebonden door emotionele en demonische banden; Gebonden door boze geesten.

Achter in het boekje een uitgebreide questionnaire die na het invullen inzicht geeft in de poorten die openstonden waardoor de duivel ingang in iemands leven had.
Het onderwijs in dit boekje is duidelijk, prettig leesbaar en wordt met veel Bijbelteksten en voorbeelden uit de Bijbel onderbouwd.

www.vergadering.nu