www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De geheime wereld achter vrijmetselarij
Wilkin van de Kamp
Uitgeverij Crosslightmedia
Ä 8,95
ISBN 9789080954649
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

'De geheime wereld van de vrijmetselarij' ontraadselt de mystieke wereld van orden, graden, (inwijdings)rituelen, eden en geloften waar deze geheimzinnige organisatie om bekend staat. Ofschoon de vrijmetselarij zelf zegt in merg en been vijandig te zijn aan alle afgodendiensten, blijkt zij juist een zeer misleidende vorm van moderne afgoderij te zijn. Op niet mis te verstane wijze, onthult de schrijver de geestelijke werkelijkheid die achter de vrijmetselarij verborgen is. Een realiteit die bewust verzwegen wordt voor hen, die de eerste stappen in de vrijmetselarij zetten. 
Zo wordt ondermeer in het inwijdingsritueel van de 32e graad van de Schotse Ritus 'het koningklijk geheim' bekend gemaakt: de vrijmetselarij beoogt een antichristelijke wereldkerk (de zogenaamde 'derde Tempel') te worden, waar in het einde van de tijd alle godsdiensten van de wereld zich zullen verenigen om in een nieuw tijdperk te regeren. 
Dit boek legt de verborgen plannen van de vrijmetselarij bloot en ontmaskert - na diepgravend onderzoek gebruikmakend van citaten uit meerdere vrijmetselaars-rituelen - de 'god` van de vrijmetselarij. Een nauwgezet verslag waarin de geheime wereld van de vrijmetselarij op indringende wijze wordt ontsluierd en uiteengezet.

De geheime wereld achter occultisme
Wilkin van de Kamp
Uitgeverij Crosslightmedia
Ä 12,95
ISBN 9789080954670
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek is het resultaat van jarenlange ervaring in de dienst van bevrijding. Op niet mis te verstane wijze laat de schrijver zien hoe 'de draak'(de duivel) zijn kracht verleent aan mensen die hem aanroepen en zich - bewust of onbewust - met hem verbinden (Openbaring 13-2). Ontdek hoe zij, die occultisme bedrijven (afgoderij, toverij, waarzeggerij en spiritisme), occulte krachten verwerven door zich te verbinden met occulte geesten. Zij maken gebruik van de 'energeia satanas' ('werkingen van satan'- 2 Thessalonicenzen 2:9). Deze 'energie'of 'kracht'heeft satan oorspronkelijk van God gekregen. Na zijn val bezit hij nog steeds deze bovennatuurlijke kracht, maar gebruikt deze voor zijn eigen verheerlijking, om mensen te misleiden, van God weg te trekken en te vernietigen. 
Dit boek waarschuwt niet alleen tegen allerlei esoterische en occulte invloeden in onze samenleving. 'De geheime wereld achter occultisme' opent bovenal de ogen van de lezer voor de geestelijke werkelijkheid die achter deze occulte invloeden is verborgen en voor de vernietiginde gevolgen van iedere vorm van occulte betrokkenheid. Om vervolgens de weg te wijzen naar volledige vrijheid die er is in Jezus Christus. 
Achterin dit boek is het 'Lexicon occultisme' opgenomen. In dit woordenboek vindt u een 250-tal actuele begrippen uit het occultisme in alfabetische volgorde vermeld, zodat u goed op de hoogte bent van de alternatieve (occulte) therapieŽn die zich in deze tijd voordoen. 

..


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl


Hoezo geheim?


Recensie door Rineke Peterson


Van voorganger Wilkin van de Kamp verschenen twee boeken: De geheime wereld achter Vrijmetselarij en De geheime wereld achter Occultisme. Beide zijn niet echt nieuw: ze zijn eerder uitgegeven in 2006. Maar er is, ook al is er sinds die tijd meer over deze onderwerpen vanuit Bijbels perspectief te berde gebracht, behoefte om thematieken als deze opnieuw onder de aandacht te brengen.


De boeken zijn bedoeld om de lezer te informeren. Maar Wilkin van de Kamp heeft, als voormalig schoolmeester, een gave om alle informatie helder en overzichtelijk weer te geven. Op die manier krijg je als lezer een goed zicht op hoe zaken ervoor staan. Daarnaast legt Van de Kamp steeds een mooie link naar de Bijbel. Hij laat zien wat God ervan vindt en waarom dit zo is. Van de Kamp geeft ook aan hoe je vrij kunt komen van de band die er mogelijk met het occulte of de vrijmetselarij is.


Checklist

Voor dit laatste onderdeel gebruikt Van de Kamp een soort checklist. Hoe goed bedoeld ook, ik weet niet of zo'n lijst in een dergelijk boek thuishoort. Bevrijdingspastoraat is meer dan een stappenplan en vereist fijngevoeligheid en afstemming met de Heilige Geest. Mijn ervaring leert dat je hier niet zomaar als willekeurige lezer en gelovige mee kunt experimenteren. En voor iemand die er wel mee ervaren is, is de checklist waarschijnlijk niet nodig.


Bij het boek over de vrijmetselarij mis ik de bronvermelding. Even aangenomen dat die in orde is: de beide boeken lezen makkelijk en blijven tot het einde boeien.

www.vergadering.nu