www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Woorden hebben kracht
Wilkin van de Kamp
Uitgeverij Crosslight Media
206 pagina's, € 15,95
ISBN 9789490254315

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In dit boek daagt de auteur Wilkin van de Kamp je uit om - in navolging van Jezus - woorden van geest en leven te spreken in je eigen leven en in het leven van de mensen om je heen.. Woorden hebben de kracht ons diep te raken. De woorden van Jezus raakten de harten van de mensen en veranderden hun leven voor altijd. Hij was een Meesterverteller en een Woordkunstenaar. De Heilige Geest wil je helpen om Gods gedachten en gevoelens voor de mensen om je heen tot uitdrukking te brengen. Hij wil je inspireren om woorden te spreken die geladen zijn met bovennatuurlijke kracht en autoriteit van Jezus Christus. Ontdek hoe je een cultuur van bemoediging kunt creëren en verander de wereld om je heen met één woord tegelijk! 
Inhoudsopgave:
1. Woorden hebben kracht
2. Een cultuur van bemoedigen
3. Omgaan met lof en kritiek
4. Vrij zijn van roddel
5. Vrij zijn van oordeel
6. Wat staat er op je hart geschreven?
7. Van vloek naar zegen

..


1. - mei 2013 - www.uitdaging.nl 

Gouden appels op zilveren schalen

Recensie door Joke Tan

Woorden hebben kracht, is de titel van het nieuwste boek van voorganger Wilkin van de Kamp. Die titel kan mystiek overkomen (alsof het gaat om krachten oproepen door geprevel), maar dat is niet zo. De Bijbel is juist nuchter over ons spreken en deze nuchterheid is in dit boek ook te vinden.


Kun je echt zeggen dat er 'kracht in onze woorden zit'? Wie erover nadenkt, weet dat het zo is. Schelden doet wel degelijk pijn en het juiste woord op de juiste tijd is kostbaar, als een gouden appel op een zilveren schaal (Spreuken 25:11). Uiteindelijk moeten onze woorden leven en kracht brengen, naar Gods plan. Helaas liggen dodelijke uitspraken soms vlak naast uitspraken die leven brengen.

Reservoir
Net als in zijn andere boeken, gebruikt Wilkin van de Kamp kernachtige uitspraken die de lezer bijblijven. Hij heeft het nu bijvoorbeeld over het hart als 'reservoir van onze gedachten'; onze mond is de overloop van dat reservoir. Dit beeld maakt duidelijk dat wie echt wil leren ánders te spreken, bij de kern moet beginnen: wat bewaar je in je hart? Zoiets gaat dieper dan alleen het voornemen bewust(er) om te gaan met woorden.

Haakjes
Hoe anderen over ons spreken, kan ons leven veranderen, tenminste als we die woorden toelaten. Overigens geldt dit ten kwade en ten goede: De goede woorden van Jezus die in ons hart zijn geschreven brengen immers nieuw leven, terwijl leugens en
oordelen dodelijk zijn. De voorbeelden in het boek gaan over de zonden van de tong, omgaan met lof én kritiek, over bemoedigen en over het 'in liefde spreken van waarheid'.
Van de Kamp beschrijft ook hoe mensen zich bewust (kunnen) worden van woorden die zich aan onze ziel hebben vastgehaakt (en pijn kunnen doen); Gods Geest kan deze haakjes losmaken.

De uitgever heeft ook bij dit boek gekozen voor een mooie uitvoering. De zijflappen om de cover zijn bijna herkenbaar voor alle boeken van Van de Kamp. Als voormalig onderwijzer gebruikt hij verschillende vormen om zaken uit te leggen. Het boek eindigt met zegenbeden uit de Bijbel en uit de kerkgeschiedenis. Dat woorden veel kracht hebben, is en blijft een openbaring die we bij herhaling of voor het eerst ter harte kunnen nemen!

www.vergadering.nu