www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


IsraŽl, een natie herboren
Het land van Abraham in Bijbels en politiek perspectief
Aad Kamsteeg
Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2021
127 paginaís
Ä 10,-
ISBN: 9789463691376
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Geen onderwerp zo controversieel als IsraŽl, zowel in politiek als in theologisch opzicht. IsraŽl is uniek, het is geen BelgiŽ, Zambia of Chili. Aad Kamsteeg heeft iets met IsraŽl, maar kritiek op de Joodse staat is voor hem geen heiligschennis. Hij heeft oog voor de noodzaak van een Joodse staat, maar is tegelijk niet blind voor Palestijnse rechten. In dit boekje houdt Kamsteeg zich niet alleen bezig met de politiek, maar ook met wat de Bijbel zegt over volk en land. Wars van vervangingstheologie is hij tevens huiverig voor allerlei profetische IsraŽl-speculaties. Allerlei zaken komen aan de orde, zoals het verschil tussen anti-judaÔsme en antisemitisme, de ontwikkeling in het denken over IsraŽl in kerk en politiek, de relatie tussen volkenrecht en Bijbelse profetie, de verhouding van Messiasbelijdende Joden tot orthodoxe Joden en tot christenen uit de volken. En zegt de Bijbel iets over aanspraken van Joden en Palestijnen op het land? De auteur besluit met een tiental stellingen. Over IsraŽl raakt niemand uitgedacht. Aad Kamsteeg studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en was voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep commentator buitenland. Hij reisde vaak naar IsraŽl en de Palestijnse gebieden.

..


1. - 25 oktober 2021 - www.uitdaging.nl

Vrijgemaakt-Gereformeerde kijk op IsraŽl

Recensie door  Marco van Putten

De Staat IsraŽl wordt door velen gezien als Gods werk. Maar als dat zo is, dan zou dat moeten blijken. Volgens Aad Kamsteeg is dat niet zo. Hij schreef er het boek ĎIsraŽl, een natie herborení over. Waarover gaat het?

Volgens Kamsteeg is IsraŽl het meest controversiŽle onderwerp in politiek en Theologie. Dit zou volgens hem komen omdat die Staat uniek zou zijn in vergelijk met andere landen.


Toch is hij kritisch, maar dat zou geen heiligschennis zijn. Hij vindt het dan ook belangrijk te wijzen op het verschil tussen kritiek op IsraŽl en zionisme met antisemitisme en heeft daar een hoofdstuk aan gewijd.

De IsraŽlische Staat is volgens hem noodzakelijk, maar Palestijnse rechten zouden niet genegeerd mogen worden. Hij is verder wars van VervangingstheorieŽn, maar huiverig voor allerlei profetische IsraŽl speculaties.

Boekanalyse
Kamsteeg studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en was commentator voor het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Hij reisde vaak naar IsraŽl en de Palestijnse gebieden. Hij is een voorstander voor de twee-statenoplossing.

Na een Inleiding beschrijft hij zijn kijk op (de Staat) IsraŽl in 10 hoofdstukken. De meeste aandacht gaat naar de houding van de Nederlandse kerken en zijn Bijbelse visie op IsraŽl. Elk hoofdstuk sluit af met een korte literatuurlijst. Het boek sluit af met 10 stellingen over de Staat IsraŽl, een korte chronologie (1596-2021) en een verklarende woordenlijst.

Arabische rechten
Kamsteeg dringt aan op verzoening tussen Joden en Arabieren, want in de huidige situatie worden generaties gevoed door haat. Hij ziet een oplossing in de ontmoeting. Het elkaar leren kennen om samen te werken aan een oplossing; een vreedzaam samenleven in het beloofde Land.

Evaluatie
Dit is een interessant en toegankelijk boek van een bekende commentator over de Staat IsraŽl, waarin veel kennis over die Staat wordt beschreven en hoe de kerken met die Staat omgingen. Hij drukt zijn visie uit in een tijd dat het overheidsoverleg tussen IsraŽl en Arabische inwoners van het beloofde Land nauwelijks nog voortgang van betekenis heeft.

Kamsteeg laat zien dat hij goed op de hoogte is van de situatie (de geschiedenis, de rechten van IsraŽl) en wat zich heeft afgespeeld. Jammer genoeg heeft hij veel kritiek op IsraŽl en geeft van het Arabische kamp een te mooi beeld.

Hij vermoedt dat IsraŽl het in de komende jaren moeilijker (intern en extern) zal krijgen en dat het daarom zaak is de draad op te pakken voor een vreedzame toekomst. Hij ziet ook een gebrek ontstaan bij de Nederlandse christenen die zouden volharden in of een op de Arabieren gerichte houding of op een expliciete pro-IsraŽl houding tot aan christenzionisme. Hij schetst van de Messias-belijdende Joden (volgens Kamsteeg het geestelijke IsraŽl) een gematigd-links beeld, wat natuurlijk incompleet is.

Zijn geciteerde literatuur is wat gedateerd en dit boek heeft jammer genoeg geen zoekregister.

www.vergadering.nu