www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Geloven zonder IsraŽl
Hoe IsraŽl verdween uit onze christelijke beleving
Kees Kant
Chai Pres, Nijkerk, 2021
35 paginaís
Ä 3,00
ISBN: 9789083173900
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

We geloven dat God de aarde en de mensheid geschapen heeft. We geloven dat zonde en dood hun intrede gedaan hebben door de zondeval. We geloven in de komst van Jezus Christus en in Zijn lijden en sterven en opstanding om ons door het geloof weer te verzoenen met God de Vader. En we geloven in Zijn wederkomst en de komst van het Koninkrijk. Maar wat is de rol van IsraŽl hierin?

Voor veel christenen is IsraŽl niet meer dan het land waar Jezus rondwandelde. Hoe kon IsraŽl zo uit beeld verdwijnen, terwijl de Bijbel spreekt over een eeuwigdurend verbond met IsraŽl? De profeet Jesaja zegt dat in het komende Koninkrijk de wet weer zal uitgaan van Sion en het woord van de Heere vanuit Jeruzalem. Ds. Kees Kant legt op een toegankelijke manier uit hoe het kon gebeuren dat IsraŽl in het christendom zo uit beeld verdween, terwijl IsraŽl juist zoín unieke en blijvende positie heeft in Gods plan met de wereld.

..


1. - oktober 2021 - www.uitdaging.nl 

Misvattingen over IsraŽl bestreden

Recensie door†Marco van Putten


Dat de christenheid nauwelijks denkt vanuit het raamwerk van IsraŽl is opmerkelijk, want zo is vrijwel heel de Bijbel wel opgezet. Ds. Kees Kant heeft daar het korte boekje ĎGeloven zonder IsraŽlí over geschreven. Hoe heeft hij dit vreemde fenomeen verklaard?

Leiders van de christenheid hebben (vanaf de tweede eeuw) steeds meer afstand genomen van het Joodse volk. Het is van belang dit te beseffen, want anders kan er cynisme ontstaan tegenover de vroege kerk en over de werking van de Heilige Geest.

Een andere belangrijke reden is dat de ontwikkeling van de theologie zonder IsraŽl invloed kreeg op Bijbelinterpretatie en Bijbelvertalingen. Hedendaagse opvattingen worden dus nog steeds door het verleden gevormd.

Boekanalyse
Kant was ruim 22 jaar predikant in diverse gemeenten (tegenwoordig van de signatuur PKN (Protestantse Kerken in Nederland)). Tegenwoordig is hij directeur van Christenen voor IsraŽl (CvI) Internationaal.

Na een Introductie werkt hij het onderwerp ĎGeloven zonder IsraŽlí in zeven hoofdstukken uit, waarbij de meeste aandacht uit gaat naar nieuwe variaties op Vervangingsdenken (de kerk is het nieuwe IsraŽl) en op de Verbredingstheorie (gedachte dat de Here Jezus, God, Zich op alle volken richt in plaats van alleen op IsraŽl). Hij heeft gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

Christelijke vergissingen
In deze korte studie worden een aantal belangrijke christelijke vergissingen over het Joodse volk beschreven. Dat is al eerder gebeurd, maar de meerwaarde van deze studie is dat de recente ontwikkelingen worden besproken. Ook gaat hij in op het verwijt dat CvI een zogenoemde Twee-volkentheorie en Twee-wegentheorie (dat het JudaÔsme een eigen heilsweg is naast het christelijke geloof) zou verkondingen.

Evaluatie
Dit is een interessante, toegankelijke kort studie over een belangrijke vraag, maar wel echt een CvI-boekje. Zo geeft het een veel te positief beeld van het Joodse volk, dat wordt afgeschilderd als grotendeels vroom. Vroomheid onder hen is echter ver te zoeken. Ook Gods kijk op IsraŽl wordt veel te positief beschreven. IsraŽls huidige verbanning zien christenzionisten niet.

Kant verbaast zich terecht over de verknipte gedachte dat al Gods positieve beloften aan IsraŽl definitief en volledig op de christenheid zouden zijn overgegaan, maar al Zijn negatieve beloften (oordelen) op de Joden zouden neerkomen.

Kant komt echter met twijfelachtige argumenten, zoals dat het Joodse volk van Godswege verblind zou zijn (Rm 11) ten gunste van de christenheid en dus te verontschuldigen.

Opvallend is dat Kant zelf ook verblind is voor de Twee-volken-/Twee-wegentheorie, want hij beweert stellig deze te verwerpen. Toch niet! Volgens hem is het Joodse volk namelijk ook Gods volk, maar los van de christenheid, en zouden ze een eigen heilsweg hebben. Volgens Kant is alles goed met IsraŽl, omdat de Here Jezus verborgen bij hun Aanwezig zou zijn! CvI legt daarmee teveel nadruk op de uniekheid van het Jood-zijn, terwijl God alleen godsdienst/geloof verwacht.

Een literatuurlijst, voet- of eindnoten of een register ontbreken. Dit boekje wordt aangeraden.

www.vergadering.nu