www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Waarom het voor Joden moeilijk is om in Jezus te geloven
Kees kant
Chaff Pers, Nijkerk (2018)
 ISBN 9789081781312
44 pag., paperback, 3,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek wil christenen begrip geven over de gevoeligheden die bij Joden leven als het over Jezus gaat.
De overgrote meerderheid van de Joden wereldwijd ziet Jezus niet als de verwachte Messias. Dit roept onder christenen vragen op en soms ook onbegrip. De vraag dringt zich op: waarom is het voor hen blijkbaar zo moeilijk om Jezus te aanvaarden? Waarom roept het gesprek over Jezus vaak irritatie op aan Joodse zijde?

Er zijn op deze vragen meerdere antwoorden te geven. Dit boekje probeert in alle bescheidenheid enkele antwoorden te geven. Met als doel meer begrip tot stand te brengen bij christenen voor de gevoelens en weerstanden die leven bij Joden als het gaat om Jezus. Er is namelijk veel meer aan de hand. Aan de hand van de kerkgeschiedenis en de Bijbel geeft ds. Kees Kant antwoord op deze vragen.

Ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International. Hij is 22 jaar verbonden geweest aan diverse gemeenten van de PKN.

..


2. Israelaktueel - mei 2020 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Waarom het voor Joden moeilijk is om in Jezus te geloven

Recensie door Johanna van Davelaar

De titel van dit boekje geeft een vraag weer die veel christenen, denk ik, hebben. Vooraf dacht ik dat het antwoord vooral te maken heeft met de erge dingen die christenen door de tijd heen de joden hebben aangedaan. Het boekje maakt duidelijk dat er meer is. Op heldere wijze legt ds. Kant dit uit. 

Duidelijk blijkt dat we als christenen door de eeuwen heen ernstig tekortgeschoten zijn en zeer weinig begrip hebben getoond voor het Joodse volk, de Joodse godsdienst en Messiaanse hoop. We hebben het Christendom zeer onaantrekkelijk gemaakt. 

Gelukkig eindigt het boekje hoopvol. Met vriendschap, zonder dubbele agenda's vanuit christelijke kant, kan er weer toenadering zijn naar het Joodse volk, en kunnen er zelfs vriendschappen ontstaan. God houdt zijn volk vast. Heel Israel zal zalig worden. Het boekje heeft mij veel inzicht gegeven in de vraag die christenen vaak stellen. 


1. Profetisch Perspectief - 29 december 2018 - www.profetischperspectief.nl

Waarom het voor Joden moeilijk is om in Jezus te geloven

Recensie door Kees Kant


 

De redactie van Profetisch Perspectief vroeg mij te vertellen hoe ik ertoe gekomen ben dit boekje te schrijven. Bij gesprekken over Israel komt vaak het niet kunnen geloven in Jezus door Joden aan de orde. Veel mensen ervaren dit als iets ongemakkelijks, en de gevoelens onder christenen lopen hierover sterk uiteen. Soms klinkt een reactie
als: 'Laat de Joden eerst maar eens Jezus aanvaarden, voordat we spreken over een blijvend verbond van God met Israel.' Verwezen wordt dan naar de uitspraak van Jezus: 'Niemand komt tot de Vader dan door Mij' (Joh. 14:6). Ook wordt verwezen naar Paulus die in Efeziers 2:14 schrijft dat de muur die scheiding maakte is weggebroken om de twee tot een nieuwe mens te scheppen. Als we dan toch spreken over een blijvend verbond van God met geheel Israel en over Gods blijvende ontferming over zijn volk, roept dat bij sommigen de gedachte op aan een tweewegenleer. Alsof jodendom en christendom twee onderscheiden wegen naar God zouden zijn, en naar zijn eeuwig heil. Dit maakt dan discussies los die vervolgens een goed en zorgvuldig gesprek over de blijvende plaats van Israel in Gods heilsiplan in
de weg staan.

In die afwijzing van Jezus door veel Joden is veel meer aan de hand dan simpel te stellen dat zij hardnekkig of ongelovig zijn. Als de discipelen in Marcus 4:10 aan Jezus vragen waarom Hij in gelijkenissen spreekt, dan zegt Hij dat hun het geheimenis van het Koninkrijk gegeven is, maar tot de anderen spreekt Hij in gelijkenissen. In Romeinen 11:25 spreekt Paulus over een gedeeltelijke verharding over het Joodse volk. Maar als de volheid der heidenen is ingegaan, zal gans Israel behouden worden. Door de aan ons betoonde ontferming zullen ook zij straks ontferming vinden, zegt Paulus. Hij voegt er dan aan toe dat Gods beschikkingen ondoorgrondelijk zijn, en onnaspeurlijk zijn wegen. Dit betekent dat het niet kunnen geloven door veel Joden dat Jezus hun Messias is, niet simpelweg kan worden afgedaan als eigenwijsheid. Er is volgens Paulus sprake van een mysterie (mysterion).

Zoals ook de maagdelijke geboorte van Jezus in biologische zin ten diepste een mysterie is. Daar krijgen wij mensen dus nooit de vinger achter. Hier passen de woorden van Paulus: 'Wees niet hoogmoedig, maar vrees!' (Rom. 11:20).

Om nog maar niet te spreken over de vele eeuwen van wandaden van christelijke zijde jegens de Joden, in pogroms, uitsluiting, gedwongen doop, antisemitisme, moordpartijen enz. De vele teksten in het Oude Testament over Gods blijvende ontferming over zijn volk, over de eeuwige band tussen het volk en het land, en zijn gezworen eed van trouw, zijn daarentegen overweldigend. Er is een diepe parallel tussen Paulus' uitspraak dat 'Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is' (Rom. 5:8) en zijn uitspraak:'God heeft hen alien onder ongehoorzaamheid besloten, om zich over hen allen te ontfermen' (Rom. 11:32).


www.vergadering.nu