www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Hot Issues
Eerlijk over seks
Esther Kaper
Uitgeverij Medema
12,50 euro
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Esther Kaper was heilig overtuigd van het christelijke principe 'geen seks voor het huwelijk', totdat ze een serieuze relatie kreeg ... De weerbarstige praktijk leidde tot vragen. Waar is dit principe eigenlijk op gebaseerd? Hoe zit het met het 'grijze gebied' tussen zoenen en de daad?

In Hot issues vertelt Esther openhartig over de kloof tussen haar geloofsovertuiging en de seksuele verlangens die ze tijdens haar relatie ervoer. Ze pleit voor meer openheid over seksualiteit onder christenen. Hoe ziet de realiteit van alledag eruit? Esther laat daarom ook een aantal christelijke stellen aan het woord. Ten slotte plaatst ze seksualiteit in de context van de maatschappij waarin we leven.Dit boek is voor christelijke jongeren die van seks geen krampachtig gedoe willen maken. Hot issues draagt je uit tot zelfbewuste keuzes.


2. Oogst - 2 juli 2011 - www.habakuk.nu

Hot issues

Recensie door Bram Neerhof

Weer een boek over seks, is dat nu wel nodig? We weten toch inmiddels wel wat God van ons wil op dit punt? Hebben we niet al veel (te) openhartige verhalen gehoord? Openhartig is inderdaad een woord dat goed past bij dit boek, maar dan wel op een gezonde manier. Geen onnodige persoonlijke details, maar wel een eerlijk verhaal over eigen worstelingen, heel herkenbaar voor christelijke jongeren.
Het doel van het boek wordt door de schrijver als volgt verwoord: ‘Wat ik hoop is dat jongeren een persoonlijke zoektocht beginnen naar Gods bedoeling met hun seksualiteit. Volg niet simpel de tijdsgeest, maar volg ook niet simpelweg kerkelijke principes zonder dat het een persoonlijk wilsbesluit is.’

Helder en openhartig beschrijft Esther haar eigen zoektocht naar Gods bedoelingen. Antwoorden zoekt ze niet in dooddoeners en ‘simpele gehoorzaamheid omdat het nou eenmaal zo hoort’, maar in eerlijk zijn over eigen gevoelens en open gesprekken met vrienden en partner. Uiteindelijk komt ze uit bij de erkenning dat God nu eenmaal God is en oneindig veel meer kennis heeft dan wij. Dat is echter de uitkomst van een lange persoonlijke worsteling, geen uit het hoofd geleerd lesje......
Lees verder...


1. Friesch Dagblad - 2 juli 2011 - www.frieschdagblad.nl

Over seks kun je eerlijk en open zijn

Jongeren hebben behoefte aan openheid en eerlijke antwoorden over seks. Waarom zijn beide zo weinig in de kerk te vinden? Esther Kaper schreef een openhartig boek over haar eigen worsteling.

Recensie door Hanneke Goudappel

Jongeren, seks en geloof. Het is een onderwerp dat in menige kerk een ondergeschoven kindje is. Toen Arie Boomsma met een televisieprogramma kwam onder de titel 40 dagen zonder seks was dat een soort wake up call in ons land. Hij sprak openlijk over seks en over Gods bedoeling daarmee. Op een minder dwingende manier dan de beweging Ware Liefde Wacht, die jongeren een contract liet tekenen om geen seks te hebben voor het huwelijk. Ware Liefde Wacht is in Nederland inmiddels ter ziele.

Ester Kaper (27) stapt met Hot Issues. Eerlijk over seks misschien wel in het gat van vragen die nog altijd leven onder jongeren. Ze schreef haar boek voor christenen die van seks ‘geen krampachtig gedoe willen maken’. ‘Verwacht geen voorspelbaar christelijk verhaal’, zegt ze in het voorwoord. Onlangs verscheen haar boek bij Uitgeverij Medema. Het is het resultaat van haar eigen zoektocht. Die begon toen ze in 2006 een relatie kreeg met Job.

Voor die tijd was ze heilig overtuigd van het principe - in de orthodox-christelijke hoek - ‘geen seks voor het huwelijk’. Toen ze een serieuze relatie kreeg bleek haar principe echter ‘op traditie te zijn gebaseerd’. Ze merkte dat ze niet de enige was die een kloof heeft ervaren tussen theorie en praktijk, vertelt ze. ,,Wat ik zie is dat veel christelijke jongeren heel principieel zijn in wat ze geloven en hoe ze daarvoor willen gaan in het leven. Dat is mooi, maar ook naïef, heb ik zelf ervaren. Zolang ik niet geconfronteerd werd met mijn eigen lichamelijke verlangens en de gevoelens die daarbij komen kijken, had ik een hoge moraal. Zodra echter seksuele gevoelens en verlangens mee gingen spelen, vielen mijn overtuigingen als een kaartenhuis in elkaar.”


Toen ze nog midden in haar worsteling zat, nam Ester zich al voor er later een boek over te schrijven. ,,Ik miste in die periode de openheid onder christenen om te praten over de kloof tussen theorie (wachten met seks tot het huwelijk) en praktijk. Ook kon ik geen boek vinden dat daarover op een open en praktische manier schreef, behalve dan de simplistische do’s-and-don’ts-lijstjes, wat je wel en niet mag.”

Hartstocht
Nu, drie jaar getrouwd met Job, ligt het boek er. Job heeft er een belangrijke bijdrage aan geleverd, zegt Esther. Hij vertelt over de keuzes die híj gemaakt heeft. Hij ging bijvoorbeeld niet als maagd het huwelijk in. Daarnaast laat Esther door het boek heen zes jonge, christelijke stellen aan het woord. Ook zij vertellen over hun ervaringen met seks.
Wat wil ze met het boek? In elk geval níét vertellen wat ‘goed’ en ‘fout’ is. ,,Ook christenen gaan verschillend om met seksualiteit. Je ziet een verschuiving in de afgelopen decennia: het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat christenen met seks willen wachten tot het huwelijk. Ik wil jongeren aanmoedigen om erover na te denken wat ze willen, en om er niet krampachtig mee om te gaan. Durf te onderzoeken wat God met jouw seksualiteit voor ogen heeft en hoe je daar praktisch mee om kunt gaan. Niet vanuit voorgekauwde principes, maar vanuit je hart, je wil en je verstand.”

Doorleefd
,,Er wordt onder christenen soms zo makkelijk gedaan over wachten met seks tot je getrouwd bent, terwijl het gewoon heel moeilijk is”, is de ervaring van de journaliste. ,,Zeker in onze tijd, waarin alles om seks lijkt te gaan. Als het geen persoonlijk doorleefde overtuiging is, dan wint de hartstocht het al snel van je principes.”
Ze worstelde zelf met die principes. ‘Het gevoel dat je de enige bent die wacht. Het gevoel dat de hele wereld erop los sekst, maar Esther niet’, schrijft ze. ‘De standaard christelijke antwoorden, do’s-and-don’ts hebben bij mij niet gewerkt. Mijn hartstocht won het van mijn principe.’ Uiteindelijk heeft ze ervoor gekozen haar maagdelijkheid te bewaren voor de man met wie ze zou trouwen.
Ze neemt de lezer in het boek mee in deze zoektocht. Van haar beschermde opvoeding in een christelijk gezin en een evangelische kerk, via haar eerste vriendje op haar zestiende, haar ontmoeting met Job tot haar huwelijksnacht en de eerste jaren van hun huwelijk.

Openhartig en persoonlijk snijdt Esther ook thema’s aan als zelfbevrediging en porno. Ze zet wat feiten op een rijtje. Uit een onderzoek van Psychologie Magazine (2008) blijkt dat 89 procent van de mannen weleens porno kijkt. Bij vrouwen is dit 64 procent. De wereldwijde porno-industrie maakt een omzet van bijna 200 miljard dollar. Dat is meer dan Amazon, Apple, eBay en Google bij elkaar verdienen. Criminaliteit, mensenhandel en misbruik zijn nauw verweven met pornografie. Essentiële informatie, ook voor christenen, schrijft Esther. ‘Juist wij hebben onze verantwoordelijkheid te nemen als het om pornografie gaat. Het druist in tegen alles waar we als christenen in geloven.’
Net als seks als consumptieartikel. ‘Seks omdat iedereen het doet. Seks binnen een trouwe relatie wordt nergens gepromoot. Het is vooral goedkope erotiek en platte opwinding. Er is niks heiligs, niks speciaals meer aan.’

Schoonheid
Juist de kerk zou in moeten zetten op de schoonheid van seks, meent Esther. ,,Positieve aandacht voor seksualiteit, in plaats van seks in de ‘mag-niet-setting’. ,,Christenen hebben de neiging om alleen maar tégen te zijn, en alleen de mond open te doen over hoe iets niet zou moeten zijn.”

Schuldgevoel rond seksualiteit is al honderden jaren een issue in de kerk, schrijft ze in het hoofdstuk ‘Jonge christenen in seksuele kramp’. ‘De schuldgevoelens die ik als jonge christen rond mijn ontluikende seksualiteit ervoer, werpen in mijn ogen een smet op de schoonheid van seksualiteit en maakten het tot iets viezigs, iets lelijks.’

Daarom heeft ze zich voorgenomen open te zijn over haar seksleven en de keuzes die ze heeft gemaakt. ‘Ik ben nog steeds verbaasd als mijn niet-gelovige vrienden met mij over seks willen praten, omdat het voor mij geen kroket uit de muur is. Daar hebben ze respect voor en eigenlijk zijn ze zelf ook op zoek naar seks in combinatie met liefde en trouw.’
,,Zet als kerk seks dus niet in de probleemsfeer, maar geef tieners eerst mee hoe mooi en bijzonder seksualiteit is”, adviseert Esther. ,,Laat zien dat het iets is door God geschapen om van te genieten.” Hoe? Wees als jeugdleiders open over seksualiteit, tipt Esther. ,,Dat is niet altijd makkelijk, besef ik. Je moet bereid zijn je kwetsbaar op te stellen. Maar toch: tieners zitten te wachten op eerlijke verhalen, niet op heilige praatjes, of voorspelbare antwoorden. Met eerlijkheid kom je veel verder. Als jongeren ruimte ervaren en geen veroordeling, kunnen ze zelf ook eerlijk zijn.”

Elke kerk zou een getrouwd, jong stel moeten vragen om als coach beschikbaar te zijn voor jongeren, vindt Esther. ,,Schep vooral in de kerk en in je gezin relaxedheid over seks. En wees je ervan bewust dat je een voorbeeld bent. Wees authentiek.”

www.vergadering.nu