www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Gaandeweg genoteerd
Gien Karssen
85 blz.; prijs 11,95
Uitgeverij Navigators, Driebergen
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Gaandeweg genoteerd is het verslag van een reis. Een reis, niet van enkele weken door een land maar door een heel leven. Het omvat hoogte- en dieptepunten uit het veelbewogen leven van Gien Karssen, auteur van de bestseller Manninne.

Het leek Gien Karssen goed een overzicht van haar leven te geven. Wat boven alle ervaringen uitspringt is het persoonlijke verbond met de Here Jezus. Dat was een bewuste keuze en een duidelijke beslissing. Nu zij op hoge leeftijd terugblikt, kan zij constateren dat in feite iedere beslissing die daarna genomen werd in dat licht kwam te staan. Dat is het enige waar het wezenlijk om ging, dat werkelijk hout snijdt. 

Na Geleend bezit (2005) schreef Gien Karssen (86) opnieuw een bundel van doorleefde verhalen waarmee ze de dankbaarheid over Gods trouw in haar leven tot uitdrukking wil brengen.

1. Oogst - 10 januari 2007

Gaandeweg genoteerd

Gien Karssen, schrijfster van het bekende boek Mannine en oprichtster van Navigators Nederland, schreef recent het boek Gaandeweg genoteerd.

Een reisverslag waarin ze ons als lezer een blik gunt in haar bewogen leven. Schrijven heeft altijd haar interesse gehad en al lezend besefte ik hoe mooi het is om gebeurtenissen uit je leven die indruk op je hebben gemaakt op te schrijven. Je ziet achteraf hoe God dingen heeft geleid en bovenal, hoe trouw en liefdevol God is in de weg die Hij met Zijn kinderen gaat.

Het bijzondere van dit boek is de rode lijn die elke keer weer terugkomt in de verhalen; de ontmoeting met Christus die ze heeft gehad als 12 jarig meisje toen ze haar hart voor Hem openstelde. Deze beslissing heeft een 'blijvend stempel' op haar leven gedrukt.

De hoofdstukken over haar man Aart die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen vond ik erg indrukwekkend. De manier waarop zij met dit zware verlies is omgegaan, spreekt van Gods genade. Haar instelling om zich 'niet door het verleden te laten verlammen' maar vooruit te blijven kijken is voor velen tot rijke zegen geweest.

Gien Karssen heeft zich beschikbaar gesteld voor God en een nieuwe taak ontvangen. Zoals ze schrijft: "de toekomst bleek niet leeg maar vol inhoud en rijke zegeningen te zijn". Een bemoedigend boek en een stimulans om meer van haar boeken te gaan lezen.

G.L.

www.vergadering.nu