www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Klopt het wel...?!
Over het hart van het christelijk geloof
dr. M. J. Kater
uitg. De Banier, Apeldoorn, 2012
ISBN 9789033632211
100 blz.; € 9,95.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Over het hart van het christelijk geloof. Als de 'stichter' van het christendom niet meer is geweest dan een rabbi of wijsheidsleraar, komt hij op één lijn te staan met allerlei andere bekende stichters van de verschillende godsdiensten.
Binnen het christelijk geloof echter, wordt Jezus voorgesteld als een nu nog werkelijk aanwezig Iemand, Die 'God in eigen persoon' is. Zijn daar goede argumenten voor, of is dit slechts een vorm van een 'blind geloof'?

Met iemand uit het begin van onze jaartelling kun je geen relatie meer hebben in de 21 e eeuw. Wanneer dus de 'stichter' van het christendom niet meer is geweest dan een rabbi, wijsheidsleraar of goeroe dan komt hij op één lijn te staan met allerlei andere bekende 'stichters' van de verschillende godsdiensten.
Het merkwaardige doet zich echter voor dat binnen het christelijk geloof Jezus voorgesteld wordt als een nu nog werkelijk aanwezig iemand, die 'God in eigen persoon' is. Zijn daar goede argumenten voor, of is dit slechts een vorm van een 'blind geloof' ? Het blijkt dat zelfs redelijk denkende mensen er van harte en met reden van overtuigd kunnen zijn dat we deze Jezus- als de ook vandaag Aanwezige - mogen aanbidden als God.


In de serie WeerWoord worden actuele ontwikkelingen besproken die elke christen raken. Hoe pareer je kritische vragen over het geloof? Welke argumenten gebruik je in het debat met de geseculariseerde medemens? Wat zijn onopgeefbare punten?


1. - 15 februari 2013 - www.rd.nl

Dr. Kater legt in ”Klopt het wel...?!” uit wie Jezus is

Recensie door J.J. Grandia

Wie is Jezus voor u? Dat is de kernvraag voor elke christen. Sommigen zullen deze vraag wellicht niet goed kunnen beantwoorden.

Dat kan komen doordat ze eraan twijfelen of Jezus inderdaad de Zoon van God is. Bijbelgeleerden zeggen immers… Of het lukt niet doordat ze langs Jezus heenleven. Maar het kan ook zijn dat ze wél een antwoord weten te geven op de vraag wie Jezus is.

Hoe het ook ligt, in alle gevallen is het boekje ”Klopt het wel…?!” van dr. M. J. Kater een aanrader. Dr. Kater, predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken en docent apologetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, heeft een duidelijk en eenvoudig boek geschreven waarin de lezer wordt geholpen om aan anderen uit te leggen wie Jezus is.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op allerlei kritische gedachten over Jezus die kunnen leven bij de moderne, relativerende mens. Het tweede deel gaat over Schriftgegevens die duidelijk maken wie Jezus voor verloren zondaren is.

Kennisbron
Onomwonden stelt dr. Kater dat de Bijbel de kennisbron is voor christenen. Het is terecht dat de schrijver in het eerste deel van het boek de vraag onder ogen ziet of het Nieuwe Testament wel betrouwbare informatie geeft over Jezus. Terecht, omdat veel jongeren (en ouderen) met deze vraag zitten. Het is ook moedig, want deze vraag is niet gemakkelijk te beantwoorden. Dr. Kater laat uitkomen dat twijfel aan de betrouwbaarheid van de Schrift geen optie is. Relativisme is ook niet nodig.

Het spreekt vanzelf dat iedere lezer een eigen ‘leesbril’ heeft. Het hanteren van vooronderstellingen is geen probleem zolang deze in overeenstemming zijn met de bronnen die we bestuderen. „Je kunt vanuit de onmogelijkheid van onbevooroordeelde kennis niet de conclusie trekken dat alle kennis slechts relatief is”, zo betoogt de schrijver verderop in het boek.

Wie Schrift met Schrift vergelijkt komt tot de conclusie dat Jezus ons daarin tegemoet treedt als Middelaar. Hij is God en mens tegelijk. Daar hebben andere religies geen oog voor.

De veronderstelling dat een Bijbeltekst op naam is gezet van een auteur zonder dat deze de werkelijke schrijver is (pseudo-epigrafie), is geen serieuze optie. Het is niet wetenschappelijk verantwoord noch wellevend om een tekst op deze manier te benaderen. Teksten komen tot leven via het zogenoemde ”kritische realisme”. We begrijpen de Bijbel als we de dialoog met de tekst aangaan. Dat wil zeggen als we de tekst goed lezen en de betekenis van de tekst echt proberen te vatten. Je gaat met je vragen naar de tekst terug. En als je dit samen met anderen doet, kom je nog dichter bij de echte betekenis. Zo krijgen we werkelijke kennis van de historie...........

Lees verder...

www.vergadering.nu