www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Tegenstrijdige verlangens
Een andere kijk op secularisatie
Dr. M.J. Kater (red.)
96 pag.
Prijs: 9,95 euro
Uitgever: De Banier
ISBN: 9789462783942
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Bij secularisatie wordt vaak gedacht aan de teloorgang van de invloed van het christelijk geloof en de kerk. Niet zelden volgt dan een klaagzang over de buitenwereld. Maar secularisatie zegt misschien wel evenveel over wat er binnenshuis aan de hand is. Veel christenen worden heen en weer getrokken tussen dienst aan God en preoccupatie met de wereld die voorbijgaat. Tegenstrijdige verlangens benadert het begrip secularisatie vanuit een verrassende invalshoek en laat zien dat het tijd is om tegenwicht te bieden. Is secularisatie misschien ook een kans, wanneer onze verlegenheid Gods gelegenheid blijkt te zijn? Auteurs: ds. A. Beens, ds. W. Harinck, dr. P.C. Hoek, dr. A. Huijgen, dr. M.J. Kater, prof. dr. M.J. Paul, ds. J. IJsselstein.

..


1. De Oogst - februari 2016 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Secularisatie? Dat ben jezelf


Recensie door Matthijs Guijt

'Het is nadrukkelijk niet het gevaar vanbuiten dat het voortbestaan van de gemeente bedreigt. (...) Het is het gevaar vanbinnen dat het leven van de gemeente bedreigt: gebrek aan ijver, gebrek aan bekering.' Met deze gedachte uit de bijdrage van ds. J. IJsselstein is de insteek van het boekje 'Tegenstrijdige verlangens -een andere kijk op secularisatie' (onder redactie van dr. M. J. Kater) meteen duidelijk. Geen klaagzang op de neergang van de kerk in Nederland of een analyse van harde cijfers en kille statistieken, maar een oproep tot bezinning. Want de secularisatie ben je zelf!

Het boekje bestaat uit vier opstellen, die worden afgewisseld met drie korte overdenkingen over personen uit de Bijbel die elk - in hun eigen tijd - door God in dienst werden genomen. In de bijdragen wordt een goeddoordachte rode draad zichtbaar.

Prof, dr. M. J. Paul signaleert dat de harten van veel mensen (ook van christenen) zijn bezweken van verlangen naar het hier en nu. Consumentisme en zelfontplooiing ('to be happy and to feel good about oneself) zijn religies geworden, die ook binnen de kerk haar seculariserende werk doen. Vanwege deze secularisatie, de secularisatie van het eigen hart, offeren veel christenen op meer dan één altaar. Paul citeert de kerkvader Augustinus, die schreef dat onze verlangens alleen hun ware vervulling in God kunnen vinden.

Ds. A. Beens roept op om de vloedgolf van secularisatie niet te bestrijden met 'parmantige probeersels' of 'verkalkte vormen' van religie. Een profetisch spreken vanuit - en een aandachtig luisteren naar - het Woord van God is essentieel: een werkelijke herleving vereist een innerlijke wederopstanding.

In het slothoofdstuk sluit dr. M.J. Kater zich hier bij aan. Christenen zijn niet geroepen om pijnstillers uit te delen tegen de pijnlijke problemen van deze wereld, maar om met woord en daad te verwijzen naar Hem 'die ons leven geneest en verlost van het verderf'. Een aanrader dus.


www.vergadering.nu