www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Goed werk
Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld
Tim Keller
Van Wijnen Franeker
269 pag. € 21,00
9789051944662
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

In de reeks van boeken die Tim Keller uitgeeft is nu verschenen een boek over christen zijn en je dagelijks werk, nml. goed werk, over ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld. 
In dit boek beschrijft Tim Keller hoe het evangelie het dagelijks werk van een christen beïnvloedt. 'Het evangelie zou je dankbaar, nederig, vredig en genereus moeten maken. Als je die dingen niet laat zien op je werk, dan betekent dat dat het evangelie je nog niet zo veranderd heeft als het je zou moeten hebben veranderd. Op de lange termijn maakt het evangelie je bovendien een goede werker. Mensen willen dan graag met je samenwerken, het maakt je baas blij. Het evangelie heeft uiteindelijk zeer praktische gevolgen van hoe je bent op je werk.' 
De christelijke visie op werk houdt in dat christenen werken om anderen te dienen. Dit kan leiden tot een bloeiend, professioneel en evenwichtig persoonlijk leven. In dit boek laat hij zien hoe uitmuntendheid, integriteit, discipline, creativiteit en passie op de werkvloer kunnen worden beschouwd als handelingen van aanbidding. 
Er zijn van Tim Keller inmiddels 7 boeken van zijn hand verschenen, waaronder het al 10 drukken tellende In alle redelijkheid. Binnen Ichthusboekhandel zijn in alle winkels zijn boeken vrijwel altijd goed voorradig. 


2. Christenleven - 20 juli 2023 -  https://christenleven.blogspot.com

Goed werk

Boekrecensie door Wendy Born-van den Brink
(24 april 2023)

Niet zo lang geleden werd in een Bijbelstudie geattendeerd op het boek 'Goed werk' van Tim Keller (verschenen in 2018). De subtitel luidt: Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld. De titel trok mijn aandacht en via een zacht prijsje heb ik het tweedehands op de kop getikt. En... ik heb er geen spijt van. Het is een boek dat tot nadenken aanzet en waar veel over te zeggen valt. 

In dit boek schrijft Keller hoe het evangelie het dagelijks werk van een christen beïnvloedt. ‘Het evangelie zou je dankbaar, nederig vredig en genereus moeten maken. Als je die dingen niet laat zien op je werk, dan betekent dat dat het evangelie je nog niet zo veranderd heeft als het je zou moeten hebben veranderd. Op de lange termijn maakt het evangelie je bovendien een goede werker. Mensen willen dan graag met je samenwerken, het maakt je baas blij. Het evangelie heeft uiteindelijk zeer praktische gevolgen van hoe je bent op je werk.’

De christelijke visie op werk houdt in dat christenen werken om anderen te dienen. Dit kan leiden tot een bloeiend, professioneel en evenwichtig persoonlijk leven. In dit boek laat Keller zien hoe uitmuntendheid, integriteit, discipline, creativiteit en passie op de werkvloer kunnen worden beschouwd als handelingen van aanbidding.

Dit is een korte en bondige samenvatting van het boek. Door het hele boek verspreid staan mooie treffende uitspraken en worden veel citaten van andere schrijvers, voorgangers of bekende (niet-)christenen aangehaald. Eerlijk gezegd vond ik de citaten en verwijzingen soms wat té overweldigend, maar ze worden goed uitgelegd en onderbouwd, waardoor je toch weer verder wilt lezen.

Graag deel ik een aantal gedeelten die je aan het denken zetten:
'In de Bijbel gaat het vanaf het allereerste begin over werk - zo belangrijk en basaal is het. De schrijver van het boek Genesis omschrijft Gods schepping van de wereld als werk'.

'Volgens de Bijbel hebben we om te overleven niet alleen het geld nodig dat we verdienen door te werken; we hebben het werk zelf nodig om te overleven en een echt menselijk leven te leiden'.

'Werk - veel werk - is onmisbaar, wil het leven van een mens zin hebben. Het is een groot geschenk van God en een van de belangrijkste dingen waardoor ons leven een doel krijgt. Maar het moet wel de juiste rol spelen, ondergeschikt aan God. Werk moet geregeld plaatsmaken, niet door werkonderbreking om weer op krachten te komen, maar voor vrolijk genieten van de wereld en van het leven van alledag. 
Werk is op zich geen vloek. God heeft ons ervoor gemaakt en we worden erdoor bevrijd. Maar als we het gevoel hebben dat we er helemaal door in beslag genomen worden, laten we dan bedenken dat werk ook zijn grenzen kent.'

'Werk is onze bestemming en onze waardigheid; het is ook een middel om God te dienen met onze creativiteit, voor al in het creëren van cultuur.'

'Werk is in de eerste plaats een manier om God te behagen door zijn werk in de wereld te doen, tot eer van zijn naam'. 

Het boek is opgebouwd uit drie delen:

Gods plan met werk
Onze problemen met werk
Evangelie en werk

Elk deel bestaat uit vier hoofdstukken en legt uit wat de bedoeling en waardigheid van werk is. Wat je zou kunnen doen als werk vruchteloos, zinloos, egocentrisch of een afgod wordt, wordt uitgebreid besproken. Ook deelt Keller inzichten over een nieuwe benadering van werk en nieuwe kracht voor werk.

Hoewel het boek prettig leest, zijn er ook best een groot aantal gedeelten die moeilijk zijn en met aandacht gelezen moeten worden. Ik leg een aantal hiervan maar als een 'visgraatje' aan de kant en probeer met hetgeen ik wel begrijp iets te doen. Wanneer ik het boek over een aantal jaren nog eens herlees, begrijp ik het wellicht beter. Al met al is het boek zeer de moeite waard!


1. Alpha Online - 19 mei 2014


VAN ZONDAG NAAR MAANDAG

Recensie door Evert van der Veen


Op bid- en dankdag staat de kerk stil bij de dagelijkse leefwereld van mensen. Vroeger was dat alleen voor het ‘gewas’ maar sinds lange tijd hoort ook de ‘arbeid’ daarbij. Toch is het de vraag of die aandacht wel voldoende is.


De schrijver wil graag dat wij ons werk als een roeping beschouwen. Vanuit die opvatting is het geen noodzakelijk en materieel iets maar hebben wij in ons werk een persoonlijke opdracht voor anderen die we daarmee een dienst kunnen bewijzen. Bijzonder is zijn benadering van de scheppende God die daarmee ook aan het werk is en ons hierin voorgaat. God geeft ons de taak om de aarde te bewerken en te bewaren, Gen 1: 26 – 28, en Hij heeft alles wat leeft aan ons toevertrouwd. De mens is dus een rentmeester en dat was/is in de christelijke politiek altijd een belangrijk begrip geweest. De materiële wereld is belangrijk want zij is ons door God gegeven en wij kunnen er veel goeds mee doen. Mooi is de benadering dat vakbekwaamheid een vorm van liefde is.


Werk kan ook zijn schaduwzijden hebben. Veel mensen vragen zich af welke zin hun werk heeft, zij vinden er geen voldoening in en voelen zich niet gelukkig in hun werkomstandigheden. Werk kan ook ‘lucht en leegte’ zijn zoals Prediker zegt. Opvallend is de benadering van de torenbouw van Babel als een vorm van egocentrische arbeid. Het draait hier alleen om de eigen roem en deze toren wordt een afgod. Zo zien we ook vandaag veel mensen teveel opgaan in hun werk, ten koste van hun gezin maar ook ten koste van anderen. Voor vrijwilligerswerk, bv. in de kerk, hebben zij vaak geen tijd.


De schrijver besteedt aandacht aan de relatie tussen evangelie en zakenwereld, journalistiek, hoger onderwijs, kunst en medische wereld. Zo worden de uitgangspunten concreet naar deze terreinen vertaald.

www.vergadering.nu