www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Goed werk
Ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld
Tim Keller
Van Wijnen Franeker
269 pag. € 19.95
9789051944662
Dit boek bestellen...

In de reeks van boeken die Tim Keller uitgeeft is nu verschenen een boek over christen zijn en je dagelijks werk, nml. goed werk, over ons dagelijks werk en Gods plan voor de wereld. 
In dit boek beschrijft Tim Keller hoe het evangelie het dagelijks werk van een christen beïnvloedt. 'Het evangelie zou je dankbaar, nederig, vredig en genereus moeten maken. Als je die dingen niet laat zien op je werk, dan betekent dat dat het evangelie je nog niet zo veranderd heeft als het je zou moeten hebben veranderd. Op de lange termijn maakt het evangelie je bovendien een goede werker. Mensen willen dan graag met je samenwerken, het maakt je baas blij. Het evangelie heeft uiteindelijk zeer praktische gevolgen van hoe je bent op je werk.' 
De christelijke visie op werk houdt in dat christenen werken om anderen te dienen. Dit kan leiden tot een bloeiend, professioneel en evenwichtig persoonlijk leven. In dit boek laat hij zien hoe uitmuntendheid, integriteit, discipline, creativiteit en passie op de werkvloer kunnen worden beschouwd als handelingen van aanbidding. 
Er zijn van Tim Keller inmiddels 7 boeken van zijn hand verschenen, waaronder het al 10 drukken tellende In alle redelijkheid. Binnen Ichthusboekhandel zijn in alle winkels zijn boeken vrijwel altijd goed voorradig. 

..


1. Alpha Online - 19 mei 2014

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retourStudieboeken

VAN ZONDAG NAAR MAANDAG

Recensie door Evert van der Veen


Op bid- en dankdag staat de kerk stil bij de dagelijkse leefwereld van mensen. Vroeger was dat alleen voor het ‘gewas’ maar sinds lange tijd hoort ook de ‘arbeid’ daarbij. Toch is het de vraag of die aandacht wel voldoende is.


De schrijver wil graag dat wij ons werk als een roeping beschouwen. Vanuit die opvatting is het geen noodzakelijk en materieel iets maar hebben wij in ons werk een persoonlijke opdracht voor anderen die we daarmee een dienst kunnen bewijzen. Bijzonder is zijn benadering van de scheppende God die daarmee ook aan het werk is en ons hierin voorgaat. God geeft ons de taak om de aarde te bewerken en te bewaren, Gen 1: 26 – 28, en Hij heeft alles wat leeft aan ons toevertrouwd. De mens is dus een rentmeester en dat was/is in de christelijke politiek altijd een belangrijk begrip geweest. De materiële wereld is belangrijk want zij is ons door God gegeven en wij kunnen er veel goeds mee doen. Mooi is de benadering dat vakbekwaamheid een vorm van liefde is.


Werk kan ook zijn schaduwzijden hebben. Veel mensen vragen zich af welke zin hun werk heeft, zij vinden er geen voldoening in en voelen zich niet gelukkig in hun werkomstandigheden. Werk kan ook ‘lucht en leegte’ zijn zoals Prediker zegt. Opvallend is de benadering van de torenbouw van Babel als een vorm van egocentrische arbeid. Het draait hier alleen om de eigen roem en deze toren wordt een afgod. Zo zien we ook vandaag veel mensen teveel opgaan in hun werk, ten koste van hun gezin maar ook ten koste van anderen. Voor vrijwilligerswerk, bv. in de kerk, hebben zij vaak geen tijd.


De schrijver besteedt aandacht aan de relatie tussen evangelie en zakenwereld, journalistiek, hoger onderwijs, kunst en medische wereld. Zo worden de uitgangspunten concreet naar deze terreinen vertaald.

www.vergadering.nu