www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

3 RECENSIES


Het huwelijk
Gods wijsheid over gevende liefde
Tim Keller
  samen met Kathy Keller
Uitg. Van Wijnen, 19,95 euro.
ISBN 9789051944402
304 blz.

Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

‘Sentimentele verhalen over het huwelijk vind ik vermoeiend om aan te horen. Veel van wat ik hoorde bij bruiloften, in de kerk of op de zondagsschool is net zo oppervlakkig als een wenskaart. Het huwelijk is veel, maar het is allesbehalve zoetelijk. Het huwelijk is groots, maar zwaar. Het is een brandende vreugde en kracht, en toch is het ook bloed, zweet en tranen, vernederende nederlagen en uitputtende overwinningen. Ik ken geen enkel huwelijk ouder dan een paar weken dat kan worden omschreven als een sprookje. Het is daarom niet zo gek, dat Paulus spreekt over een mysterie dat groot is (Ef. 5). Van tijd tot tijd lijkt het huwelijk een onoplosbaar vraagstuk, een doolhof waarin je verdwaald bent. Toch is er geen relatie tussen menselijke wezens die groter of belangrijker is dan het huwelijk. Als de mens in het paradijs zijn vrouw ziet, barst hij uit in een gedicht: ‘Eindelijk, een gelijk aan mij!’ - Tim Keller 

Afgezien van onze relatie met God is het huwelijk de diepste levensvervulling. En daarom is net als het kennen van God zelf, het leren kennen en liefhebben van je man of vrouw moeilijk en pijnlijk, maar ook de moeite waard en wonderbaarlijk.’ 

Tim Keller beschrijft samen met zijn vrouw Kathy in dit nieuwe boek hoe het huwelijk er volgens de Bijbel uit zou moeten zien. 


3. De Oogst / Habakuk - december 2012 - www.totheildesvolks.nl/nl/de-oogst | www.habakuk.nu

Huwelijk is meer dan emotie

Recensie door Pieter de Boer

De opvatting van de Bijbel over het huwelijk staat in scherp contrast met onze cultuur, zo betoogt Tim Keller in zijn nieuwste boek. Bij het christelijk huwelijk staan opoffering en toewijding centraal. Daaruit volgt dat liefde meer te maken heeft met actie dan met emotie.

In de jaren negentig hield Tim Keller, predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York City, een serie preken over het huwelijk. Hij kreeg hier zoveel acties op dat hij besloot om deze serie met zijn vrouw uit te werken tot een boek: 'Het huwelijk, Gods wijsheid over gevende liefde'. Het echtpaar Keller schrijft dat het huwelijk niet zo mooi en romantisch is als vaak in films en romans wordt voorgesteld: naast heerlijk is het vaak ook moeilijk. In de eerste vier hoofdstukken beschrijven de auteurs het doel en de essentie van het huwelijk. Vervolgens schrijven ze over de periode dat de eerste verliefdheid voorbij is. De ander blijkt dan toch niet de droomprins(es) die je voor ogen had. Je lijkt wel een vreemdeling voor elkaar. In deze periode moet je samen hard werken en kun je niet zonder de kracht van waarheid, liefde en genade.

De ander omarmen
Tussen mannen en vrouwen bestaat een grote kloof. Het huwelijk is Gods antwoord om die kloof te overbruggen. Het eerste waarvan de Schepper zegt dat het niet goed is, is dat de mens alleen is. Het huwelijk is daarom een herstel van het beeld dat God had bij de schepping. Het gaat erom dat we de ander omarmen. De vrouw dient zich te onderwerpen aan de man en ook de man moet zijn vrouw dienen in navolging van Christus. Voor beide een grote stap. Uiteraard mag dit niet leiden tot machtsmisbruik.

De Bijbel leert ons dat het huwelijk van tijdelijke aard is. We mogen er niet ons vertrouwen op stellen. Het gaat er voor christenen dus niet om je erfenis hier op aarde veilig te stellen door kinderen te verwekken. Nee, wij verwachten de volheid van het Koninkrijk van God in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde! Ten slotte bevat het boek veel wijze adviezen voor hen die (soms al jaren) op zoek zijn naar een levenspartner.

De auteurs schrijven heel eerlijk over seksualiteit. Ze geven aan dat het een bijbelse noodzaak én plicht is om alleen seks te hebben binnen de veilige grenzen van het huwelijk. Ook wijzen ze erop dat Paulus in zijn tijd revolutionair was door te stellen dat men geen zeggenschap heeft over het eigen lichaam, maar dat de partner dat heeft. Daarmee gaf hij aan dat mannen geen buitenechtelijke relaties mochten aangaan en dat zowel de vrouw als de man het recht hebben om wederzijds aanspraak te maken op seksueel contact.

Ook voor singles
Dit boek is niet alleen bedoeld voor mensen die getrouwd zijn. Ook voor alleenstaanden staan er bemoedigende verhalen in.


2. Over Boeken - blogspot - 16 juli 2012 - https://over-boeken.blogspot.com...

Het huwelijk

Recensie door Evelien de Nooijer

Is het tij aan het keren?
Pas kreeg ik in de Kalverstraat een gratis tijdschrift in handen gedrukt, “Esta” nr. 8/2012, waarin een artikel van Marleen Janssen: “Pleidooi voor eeuwige liefde – Waarom vreemdgaan als het ‘makkelijk’ kan?”, dat mij uit het hart is gegrepen: “… Elke twee weken hoor ik dat er weer een stel dat ik ken gaat scheiden. Bijna allemaal hebben ze kinderen, en vrijwel altijd is de reden van de scheiding een al te aantrekkelijke buurman. Of een waanzinnig interessante collega. Het lijkt of iedereen vreemdgaat. En: of iedereen het normáál vindt.
Ik vind het niet normaal......... Lees verder...


1. Friesch Dagblad - 6 juli 2012 - www.frieschdagblad.nl

Het huwelijk is geen sprookje

‘Ik ken geen enkel huwelijk van meer dan een paar weken oud dat getypeerd kan worden als een sprookje.’ Ds. Tim Keller is inmiddels 37 jaar getrouwd met zijn vrouw Kathy. Ze schreven samen een openhartig boek over het huwelijk. Zowel ruzie als goede seks komt aan bod.

Boekrecensie door Lodewijk Born

Tim Keller is wereldwijd bekend omdat hij stichter en predikant is van de Redeemer Presbyterian Church in New York, een grote evangelisch-reformatorische kerk. Hij is in ons land op theologisch gebied een gewaardeerd auteur. Het is Kellers zesde boek dat in het Nederlands is vertaald; alleen al in de VS verkocht hij meer dan een miljoen boeken.
Keller is meteen duidelijk: het wordt tijd dat mensen het droombeeld van het huwelijk loslaten, dat blijkbaar voor velen nog geldt. ‘Ik word moe van al die sentimentele verhalen over het huwelijk. Op bruiloften, in de kerk en op de zondagsschool hoor ik verhalen die de diepgang hebben van een wenskaart. Het huwelijk is een heleboel dingen, maar het is allesbehalve sentimenteel. Het huwelijk is heerlijk, maar ook moeilijk. Het is vol vurige vreugde en kracht, maar ook vol bloed, zweet en tranen, vol inzichtgevende nederlagen en uitputtende overwinningen.’

Breekbaar huwelijk
Tim en Kathy Keller ontmoetten elkaar toen beiden aan het Gordon-Conwell Theological Seminary studeerden. Ze trouwden in het laatste semester. Keller leerde zijn vrouw kennen via haar zus, Susan. ‘Onze vriendschap ging van verliefdheid over in verloving en vervolgens van een jong en breekbaar huwelijk in een beproefd en duurzaam huwelijk’, vertelt Tim Keller. ‘Maar het is wel gebeurd langs de weg van ‘de preek over de parels en de zwijnen’, het Grote Vieze Luier Conflict, de ‘ruzie van het stukgesmeten trouwservies’ en andere minder verheven gebeurtenissen in ons gezinsleven.’

Net als de meeste moderne jonge stellen ontdekten ze dat het huwelijk veel moeilijker was dan gedacht. Het boek is dan ook bedoeld voor echtgenoten die ontdekt hebben dat het huwelijk ‘iedere dag weer een uitdaging is’ en die op zoek zijn naar praktische aanwijzingen om de felle beproevingen in het huwelijk te kunnen doorstaan en er sterker uit te komen.’ Kort gezegd: het is een heel praktische gids en geloofsboek over iets wat volgens Keller al zo oud is als de mensheid, ja zelfs al in de prehistorie bestond. ‘De mensheid kan zich geen tijdvak herinneren waarin het huwelijk er niet was.’

Het boek is gebaseerd op een reeks van negen preken die Keller hield in 1991, toen hij nog maar net begonnen was als predikant in New York. Het is de meest beluisterde serie preken of lezingen die in de kerk gehouden zijn, op een moment dat van de vierduizend leden er drieduizend (!) alleenstaande volwassenen waren. Uniek in de VS. ‘Mijn belangrijkste motivatie was dat alleenstaande mensen van nu inzicht moeten krijgen in de harde werkelijkheid van het huwelijk en tegelijkertijd moeten weten hoe heerlijk het kan zijn. Wat ik toen gezegd heb is ook bruikbaar voor alleenstaande lezers van nu: dit boek is ook bestemd voor hen.’

Gods plan
God heeft het huwelijk ingesteld voor het welzijn en het geluk van de mensheid, aldus Keller. ‘Op het hoogtepunt van het scheppingsverhaal in Genesis zien we dat God een vrouw en een man bij elkaar brengt en hen één maakt in het huwelijk. De Bijbel begint met een bruiloft (van Adam en Eva) en eindigt in het boek Openbaring met een bruiloft (van Christus en de kerk). Het huwelijk is Gods plan.’ Keller zegt duidelijk - en dat is te verwachten omdat zijn theologische standpunt zo is - dat ‘de christelijke visie op het huwelijk niet gerealiseerd kan worden door twee mensen van hetzelfde geslacht’. Het thema homoseksualiteit bespreekt hij niet in de hoofdstukken zelf, maar wel uitgebreider in de dertig pagina’s voetnoten.

Keller verlost mensen ook van een illusie, waarbij hij de Amerikaanse hoogleraar ethiek Stanley Hauerwas citeert: nergens op de wereld zijn er twee mensen die bij elkaar passen. ‘De voornaamste uitdaging van het huwelijk is leren hoe je moet houden van en zorgen voor de vreemdeling met wie je getrouwd blijkt te zijn’, aldus Hauerwas.
Keller komt bij de apostel Paulus uit om te duiden wat het geheim is van het huwelijk. ‘Mannen, heb u vrouw lief, zoals Christus de kerk lief heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven.’ (Efeziërs 5:25) Keller: ‘Kortom, het geheim is niet simpelweg het huwelijk op zich. Het is de boodschap dat mannen moeten doen voor hun vrouw wat de drie-enige God heeft gedaan om ons een te maken met zichzelf. En wat was dat? Jezus ‘heeft zich prijsgegeven’ voor ons.’

Dienstbaar
Het gaat in het huwelijk dus om geven, via de weg van wederzijdse ontplooiing door wederzijdse opoffering. Wees dienstbaar, stel het welzijn van de ander boven dat van jezelf, het zijn van deze zaken die Keller Bijbels fundeert - inderdaad alsof je hem hoort preken.


Het huwelijk brengt twee mensen intiemer en definitiever met elkaar in contact dat in welke andere relatie ook. En dat leidt onvermijdelijk tot botsingen, ook bij Tim en Kathy. Hij schrijft over de periode toen hij net begonnen was in New York en daar Redeemer stichtte. Tim Keller vroeg zijn vrouw of hij voor een periode van drie jaar de ruimte kon krijgen om lange dagen te maken. Gemeentestichters hadden hem verteld dat die tijd er zo ongeveer voor stond. ‘Daarna, zo beloofde ik, zou alles veranderen. Dan zou ik de boel terugschroeven.’ Maar nee, Keller vroeg om extra maanden. ‘En dat bleef ik zeggen. De maanden vlogen om zonder dat er iets veranderde.’

Luisteren
Tot hij op een dag thuiskwam en zijn vrouw Kathy op het balkon zag zitten. ‘Ze had een hamer en naast haar stond een stapel bruidservies. Op de grond lagen de scherven van twee kapotgeslagen schoteltjes. ‘Wat ben je aan het doen’, vroeg ik. Ze keek op en zei: ‘Je luistert niet naar me. Je hebt niet in de gaten dat je ons gezin kapotmaakt als je steeds zulke lange dagen maakt. Ik weet niet hoe ik je kan bereiken. Je hebt niet door hoe erg het is. Dit is wat je aan het doen bent.’ En ze liet de hamer neerkomen op het derde schoteltje. ‘Dat brak in duizend stukjes. Trillend ging ik zitten.’ En zijn vrouw had zijn aandacht. ‘Ze sprak kalm maar krachtig. Haar argumenten waren dezelfde als de afgelopen maanden, maar ik realiseerde me hoe erg ik me had laten meeslepen. Er zou nooit een geschikt moment komen om te minderen. Ik was verslaafd aan het productieniveau dat ik had bereikt. Ik moest iets doen.’

Communicatie en het ontdekken van elkaars liefdestaal - de golflengte van de ander - is in de visie van Keller onontbeerlijk, want dikwijls zendt de een zijn liefde voor de ander uit op een kanaal waarop die ‘net niet heeft afgestemd’. Kathy heeft in het boek het zesde hoofdstuk voor haar rekening genomen en schrijft over de verschillende rollen tussen mannen en vrouwen en de onvermijdelijke passage over de man als hoofd. Dat heeft volgens haar niets met vernedering of onderwerping te maken. Sterker nog: mannen hebben een nog grotere verantwoordelijkheid: ‘Zij worden geroepen om ‘dienend leider’ te zijn.’

Het laatste hoofdstuk gaat over seks en het huwelijk. ‘Is seks ‘vies’ en onterend, zoals anderen hebben gezegd? Nee. Het bijbelgetrouwe christendom is misschien wel het meest positief over het lichaam van alle religies in de wereld.’ En even verder: ‘Seks is misschien zelfs wel het meest krachtige hulpmiddel dat God gegeven heeft om jezelf helemaal te geven aan een ander. Seks is het middel dat God bedoeld heeft voor twee mensen die elk voor zich tegen elkaar zeggen: ‘Ik ben helemaal, voorgoed, exclusief van jou’. Gebruik seks niet voor minder dan dat.’

Genieten
Aan de hand van 1 Korintiërs 7 volgt een Bijbelstudie over seks binnen het huwelijk. ‘Beide partners moeten in het huwelijk niet het meeste gericht zijn op het krijgen van seksueel genot, maar op het geven ervan. Kort gezegd: het grootste seksuele genot zou moeten zijn dat je ziet dat de ander geniet.’ Seks werkt alleen als je huwelijksrelatie in goede conditie is, aldus Keller.

De noten in het boek zijn een fantastische manier om nog wat dieper in de ziel van de Kellers te kijken, waarbij ook filosofen als Søren Kierkegaard aangehaald worden, of verwezen wordt naar befaamde Nederlandse theologen als Louis Berkhof, Herman Bavinck en G.C. Berkhouwer.

In de volksmond zijn de preken van Keller ‘The Marriage Tapes’ gaan heten. Het boek laat zien dat die preken niet voor niets heel wat luisteraars hadden.

* Het huwelijk. Gods wijsheid over gevende liefde. Tim Keller, samen met Kathy Keller. Van Wijnen, 19,95 euro. Het boek is te bestellen via www.fd-extra.nl 
*Zie voor meer boeken van Tim Keller: www.timkeller.nl

www.vergadering.nu