www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Hoe een herder Psalm 23 ziet
Philip Keller
160 pagina's
Prijs € 12,95
Uitgever Ark Media, Amsterdam, 2015
ISBN 9789033800856
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Aanhoudende vraag naar deze klassieker! Ervaren herder werpt licht op de bekendste psalm. Nieuwe diepte in Psalm 23. 6e herziene druk. Aanhoudende vraag naar deze klassieker! Ervaren herder werpt licht op de bekendste psalm. Nieuwe diepte in Psalm 23.
Dit boek is tot stand gekomen tegen een tamelijk unieke achtergrond, die de auteur mogelijk een dieper inzicht heeft verschaft in wat David heeft bezield toen hij zijn prachtige dichtstuk, Psalm 23, schreef. Ten eerste woonde de schrijver jarenlang tussen de eenvoudige herders van Oost-Afrika en hun gewoonten zijn zeer nauw verwant aan die van het Midden-Oosten. Daardoor is hij dus vertrouwd met de romantiek en het schilderachtige leven van de oosterse herder. In de tweede plaats heeft Phillip Keller als jongeman acht jaar lang zijn brood moeten verdienen met de schapenfokkerij. Hij spreekt uit ervaring. Later beleefde Keller als predikant de waarden van deze psalm als herder samen met 'zijn kudde'. Uit al deze ervaringen met schapen is dit boek ontstaan. Voorzover bekend is dit de eerste keer dat een nuchtere en knoestige schapenhouder uitvoerig over de herderspsalm heeft geschreven.

..


1. De Oogst - september 2015 - www.totheildesvolks.nl/de-oogst/home

Hoe een herder Psalm 23 ziet


Recensie door Gertjan de Jong

Dit is een heruitgave van een evangelische klassieker. Centraal staat de geliefde Psalm 23: 'De Heer is mijn herder.' En ja, over die psalm zijn al eindeloos veel boeken geschreven. Toch is dit boek vrij uniek. De auteur, Philip Keller, schrijft namelijk vanuit zijn eigen ervaring als herder. Zo brengt hij de bekende psalm opnieuw tot leven.

Gelovigen worden in de Bijbel vaak 'schapen' genoemd, en dat is niet echt egostrelend. Het leert hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn, en hoe afhankelijk van de zorg van de Herder. Op eigen kracht redden we het niet. Ook niet een beetje. Keller schrijft: 'Schapen hebben meer aandacht, meer toewijding, meer zorg nodig dan welk ander vee ook. (...) Een konijntje dat achter de bosjes vandaan springt kan al ge noeg zijn om de hele kudde op hol te jagen. Als één schaap het van schrik op een lopen zet, volgen er onmiddellijk tien andere, verblind door angst, zonder zich ook maar één seconde af te vragen waarvoor ze eigenlijk op de vlucht slaan.'

Psalm 23 is volgens Keller 'omgeven met allerlei sentimentele beelden en gedachten die niet noodzakelijkerwijs in overeenstemming zijn met de waarheid'. Zo benadrukt hij dat 'mij ontbreekt niets' niet betekent dat het christenen altijd voor de wind gaat: 'Een christen moet zijn verblijf op deze planeet beschouwen als een korte tussenfase, en er niet van schrikken als hij in deze periode op een of andere manier gebrek lijdt.

Maar ondanks tegenspoed mag je toch vol trots uitroepen: "Het ontbreekt mij aan niets... het ontbreekt mij niet aan de vakkundige zorg en leiding van mijn Meester." Uiteindelijk komt volgens de auteur alles aan op de aanwezigheid van de Herder. Zonder het besef van Zijn nabijheid zijn schapen het spoor snel bijster. 'Hoe veel je ook kunt discussiëren over een levenswandel die God behaagt, uiteindelijk is alles wat Hij van ons vraag in één zin samen te vatten: "Wees je altijd en overal bewust van Gods aanwezigheid en gedraag je daarnaar." Een rijk boek!www.vergadering.nu