www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ontmoetingen met Jezus
Onverwachte antwoorden op grote levensvragen
Tim Keller
Uitgeverij Van Wijnen, mei 2015
ISBN: 9789051945232
184 pag., Paperback, € 16,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat is het doel van mijn leven? Wat is een goed leven? Waarom is er zoveel mis met de wereld? En wat kan ik daaraan doen?
Dit zijn een paar van de grote vragen waar iedereen voor gesteld wordt. En elke blijvende verandering in ons leven zal beginnen bij een verandering van het antwoord op deze vragen.
In de evangeliën veranderde Jezus het leven van iedereen die hij ontmoette. Dat deed hij door krachtige ervaringen en woorden, waardoor zij tot onverwachte en nieuwe antwoorden op hun levensvragen geleid werden. Deze ontmoetingen van Jezus hebben ook nog een boodschap voor de vragen en twijfels van vandaag.
In Ontmoetingen met Jezus is te lezen hoe de centrale gebeurtenissen in het leven van Jezus een weg laten zien waarop ook wij hem kunnen ontmoeten, opnieuw of voor het eerst.

..


1. - augustus 2015 - www.uitdaging.nl 

Ontmoetingen met Jezus
Onverwachte antwoorden op grote levensvragen

Recensie door Jacco Stijkel

Met grote regelmaat brengt Uitgeverij Van Wijnen Nederlandse vertalingen van de boeken van de bekende Amerikaanse predikant Tim Keller op de markt. Keller, predikant van Redeemer Presbyterian Church in New York, is geliefd in Nederland. En met recht, want Keller schrijft toegankelijk en met de nodige scherpte over zaken die elke gelovige aangaan. Zijn meest bekende werk is: ‘In alle redelijkheid’ waarin Keller het christelijk geloof rationeel verdedigt. Hij doet me regelmatig denken aan de grote apologeet C.S. Lewis. Een man die ook goed het geloof kon uitleggen op basis van overtuigende argumenten.


Om direct maar met de deur in huis te vallen: ‘Ontmoetingen met Jezus’ is een echte Keller. Alle ingrediënten zitten erin: de sterke nadruk op het plaatsvervangend sterven van Jezus, het citeren van Tolkien, Lewis Dostojewski en de verdediging van het christelijk geloof op basis van redelijke argumenten. De kracht van Keller is en blijft, vind ik, dat hij heel duidelijk de relevantie van het christelijk geloof maakt voor de huidige cultuur. Hij kan goed de huidige tijd peilen en dat verbinden met het geloof. Keller wordt niet moe om te benadrukken dat geloven logisch is en dat iedereen Jezus nodig heeft. Dat laatste, doet Keller vooral in het eerste gedeelte van ‘Ontmoetingen met Jezus’. Want het boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Hoofdstukken waarin Jezus mensen ontmoet zoals Natanaël, de Samaritaanse vrouw, Nicodemus, Marta en Maria en Maria Magdalena. Wat Keller doet is dat mensen zich met deze personen kunnen identificeren. Ze staan op heel verschillende manieren in het leven, maar allemaal hebben ze Jezus nodig. Of je nu een geleerde of een prostituee bent.

In het tweede deel gaat Keller in op specifieke christelijke thema’s als de rol van het kwaad, de Heilige Geest, de betekenis van de hemelvaart en Jezus’ gehoorzaamheid tot in de dood. Keller schrijft waardevolle dingen, maar voor wie bekend is met zijn werk, eerlijk gezegd weinig echt nieuwe dingen. Er zit hiermee ook een wat rare knip in het boek. Zelf had ik het mooier gevonden als Keller vanuit de ontmoetingen was blijven schrijven. Want juist in die ontmoetingen worden die onverwachte antwoorden op grote levensvragen gegeven.

Het slothoofdstuk sprak mij wel enorm aan. Keller gaat dieper in op de ontmoeting tussen de engel Gabriël en Maria. Hij beschrijft hoe Maria reageert op de woorden van de engel: ze dacht na, ze twijfelde, ze gaf zich over en ze zocht contact met anderen. ‘Dat kun jij ook’, zijn dan de slotwoorden van Keller. Met dit voorbeeld laat Keller zien wat hij goed kan: de Bijbel dicht bij mensen brengen, hun aansporen en leren nadenken.

Kortom, wederom een waardevol boek van Keller. Maar niet zo baanbrekend voor mij als ‘In alle redelijkheid’ of bijvoorbeeld ‘Centrum-kerk’. In deze boeken legt Keller echt de basis voor zijn theologie. ‘Ontmoetingen met Jezus’ is met name geschikt voor mensen die geďnteresseerd zijn in het geloof en zich ook willen laten overtuigen door argumenten. Ook voor wie kennis wil maken met Keller, is het boek een goede eerste stap. Wie al veel van hem heeft gelezen, komt toch wel veel dezelfde gedachten tegen.

www.vergadering.nu