www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Preken
Geloof overbrengen in een sceptische tijd
Tim Keller
ISBN: 9789051945492
336 pagina's
Uitgeverij Van Wijnen
Prijs: € 19,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Tim Keller heeft in de loop der jaren bewezen dat hij bij uitstek deskundig is als het gaat om het overbrengen van het christelijk geloof, of het nu vanaf de kansel is of bij een kop koffie in een persoonlijk gesprek.De meeste christenen - inclusief geestelijk leiders - hebben er moeite mee om zo over hun geloof te spreken dat de kracht van de blijde boodschap erin doorklinkt. Tim Keller staat bekend om zijn verhelderende, nuchtere preken en toespraken, die de mensen helpen om zichzelf te leren kennen, Jezus te ontmoeten, en naar Gods woord te leven. In dit nieuwe boek, een toegankelijk geschreven gids voor dominees én gemeenteleden, helpt Keller zijn lezers hoe ze kunnen leren om de christelijke boodschap van genade aan te bieden met meer betrokkenheid, hartstocht en mededogen.

Reacties op dit boek: Als Tim Keller iets schrijft over preken, kun je er maar beter even voor gaan zitten. (...) ik kan maar één ding zeggen: neem en lees zelf. Van harte aanbevolen! Ds. Wilbert Dekker in Confessioneel

Als je 'tussen de regels' wilt kijken en net 'onder de oppervlakte' van onze huidige cultuur en maatschappij... dat wil zeggen, als je een of andere christelijke leider bent, of leraar, schrijver, blogger, opiniemaker, politicus, kunstenaar, of je werkt in de media of met studenten, als jeugdleider bent of ouder, in het christelijk onderwijs zit of ergens geestelijk leiding geeft of hoe dan ook iemand bent met invloed... dan zal dit boek buitengewoon leerzaam voor je zijn. Byron Borger

Tim Keller (1950) is senior pastor van de Redeemer Presbyterian Church in New York City. Eerder verschenen van hem een groot aantal titels, waaronder de bestsellers In alle redelijkheid en De vrijgevige God.

..


1. - augustus 2016 - www.uitdaging.nl 

Preken

Als er één ding iets is dat de bekende Amerikaanse predikant Tim Keller goed kan is dat het evangelie overbrengen aan een sceptische en moderne doelgroep. ‘In alle redelijkheid’, zijn meest bekende boek, is daar een krachtig voorbeeld van. Om predikanten en een ieder die Bijbels onderwijst toe te rusten, heeft Keller zijn nieuwe boek ‘Preken’ geschreven. Ik ga zelf een aantal keren per jaar voor in kerkdiensten en ik was zeer benieuwd naar dit nieuwe boek.


Recensie door Jacco Stijkel

Net als zijn vorige boek ‘Bidden’ behoort ook ‘Preken’ tot Kellers indrukwekkendste werk. De kracht van ‘Preken’ zit in de combinatie van een uitstekende analyse van de cultuur en praktische handvatten voor een goede preek. Het boek is ingedeeld in drie delen: ‘dienstbaar aan het Woord’, ‘de mensen bereiken’ en ‘door de kracht van de Geest’. Dit boek is met nadruk geen handboek geworden over hoe je een preek moet schrijven, maar dient veel meer ter opbouw en inspiratie. Keller legt de nadruk op voluit Bijbels en Christocentrisch te preken. Gods genade en zijn verlossend werk in het sterven en de opstanding van Jezus Christus staan centraal. Mensen moeten gered worden.

Predikers moeten voortdurend deze boodschap brengen. Maar dan wel goed in beeld hebben aan wie zij deze boodschap vertellen. Dat vraagt om kennis van de specifieke cultuur. Keller heeft het vooral over de Amerikaanse context, maar veel van wat hij schrijft is voor Nederland heel herkenbaar. Hij spoort mij aan om niet alleen de Bijbel goed te kennen, maar ook om goed te weten waar een sceptische doelgroep mee bezig is en waar zij in geloven. Het gaat er dan vervolgens niet alleen om een verbinding te leggen tussen de Bijbelse waarheid en het verhaal van de cultuur, of om dit verhaal onder kritiek te stellen, maar juist om te laten zien dat Jezus de enige waarheid en oplossing is. Keller doet dat op zo’n manier, dat het mij inspireert voor mijn preekvoorbereiding. Het gaat er niet om dat je iemand de juiste kennis meegeeft, hoe belangrijk ook. Maar het belangrijkste is dat iemand in zijn of haar hart wordt geraakt en verandert.

In dit boek put Keller meer dan ooit uit zijn ruime ervaring als predikant. Dat maakt dat het boek een persoonlijke toon heeft. Het boek is uitstekend leesbaar, dat komt ook doordat Keller het technische werk en zijn verantwoording in een uitgebreid notenapparaat van ruim zeventig pagina’s heeft verwerkt. Ook heeft Keller een handleiding ‘een verklarende preek schrijven’ bij het boek gevoegd, zodat de lezer die dat wil van zijn preekmethode gebruik kan maken.

Wat boven elke voorbereiding en methode uitstijgt, is dat de predikant aangesloten is op de bron zelf. In een kort en mooi hoofdstuk besluit Keller zijn betoog dat een predikant leeg en zwak van zichzelf is en gevuld moet worden met de Geest. Hiermee legt Keller de juiste prioriteiten.
Kortom, ik vind ‘Preken’ vooral een inspirerend boek. Het boek helpt je om stevig na te denken over preken, je voorbereiding en je doelgroep. Vooral in een tijd waar mensen sceptisch staan tegenover het geloof. En dan gaat het niet alleen om niet-christenen, maar ook over gelovigen, want die zijn net zo goed beïnvloed door de cultuur en de tijdsgeest.

www.vergadering.nu