www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Ik zal wel tot hem gaan
ds. M. A. Kempeneers
Uitg. De Groot Goudriaan, Utrecht, 2012
ISBN 9789088651915
120 blz.; € 14,90
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...
of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Vele oudvaders hebben ondervonden wat het is om een jong kind te verliezen. Ook zij stelden de vragen naar Gods voorzienigheid en naar de eeuwige bestemming van hun kinderen.


Enkele van hun ervaringen zijn bijeengebracht in dit boek. Het laat uit de praktijk zien hoe de opvatting functioneerde dat godzalige ouders niet moeten twijfelen aan de verkiezing en zaligheid van hun kinderen. Beschreven worden onder andere Calvijn, Luther, Boston, Brakel, Rutherford en De Bres.
 


1. - 13 juni 2012 - www.rd.nl

Ds. Kempeneers gaat in op klemmende vragen na sterven jong kind


Recensie door ds. P. den Ouden

Ds. M. A. Kempeneers heeft een boek geschreven over een teer onderwerp: jonggestorven kinderen. Bij alle verdriet en rouw die in zulke omstandigheden ervaren wordt, dient zich ook de klemmende vraag aan: Is ons kindje behouden? Ons kind, dat te klein was om iets te kunnen zeggen. Dat te klein was om te kunnen geloven.

Op bovenstaande vraag gaat ds. Kempeneers in ”Ik zal wel tot hem gaan” op een pastorale wijze in. In twaalf hoofdstukjes wordt er geluisterd naar wat theologen uit de gereformeerde traditie (en Luther) over dit onderwerp geschreven hebben: Calvijn, Polyander, Revius, Rutherford, Erskine, Boston en anderen.

Elk hoofdstuk begint met een korte biografische schets. Op zichzelf is dat een goed idee, want meestal blijkt dat de schrijvers uit persoonlijke ervaringen over dit onderwerp hebben gesproken. Zo komen ze dicht bij de rouwdragende ouders van nu te staan. Maar verhoudingsgewijs heeft het biografische deel dezelfde omvang als hun uitspraken. Het boek had aan kracht gewonnen als het biografische deel wat korter was gehouden, zodat er meer ruimte was om hen persoonlijk aan het woord te laten. Nu draagt het een wat fragmentarisch karakter........

Lees verder...

www.vergadering.nu