www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De Christen en de FarizeeŽr
Een evangelicale predikant en een orthodoxe rabbi debatteren over de weg naar God
Kendall, R.T. en D. Rosen
Doorn, Bijbelse Cultuur Stichting/Uitgeverij Het Zoeklicht, 2015
241 paginaís, Ä17,95
ISBN 9789064512131
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Wat begint als Rabbi David Rosens verdediging van zijn traditie tegen de denigrerende opvatting van het woord 'FarizeeŽr' door predikant R.T. Kendall, groeit uit tot een fascinerende en unieke correspondentie waarin beide mannen openlijk discussiŽren over de kernpunten van hun geloof. Ze verkennen de gezamenlijke grond dei beide religies delen en ontdekken de fundamentele verschillen die hen van elkaar doen scheiden.
Dit baanbrekende boek bevat een eerlijke briefwisseling tussen twee toonaangevende religieuze leiders - een evangelicale predikant en een orthodoxe rabbi. Met kracht proberen de hooggewaardeerde theologen hun overtuigingen te verdedigen, terwijl zij zich laten uitdagen door beweringen van de ander. Naarmate de discussie vordert, groeit het wederzijds respect, maar onvermijdelijk wordt hun vriendschap sterk op de proef gesteld als zij stuiten op de schijnbaar onoverbrugbare verschillen.
Een waardig en inspirerend boek waarin de moeilijke vragen niet worden vermeden en dat meer inzicht geeft in hoe binnen de beide religies gedacht wordt over o.a. de Torah, geloven, de Messias, het land IsraŽl, de toekomst en bovenal: de weg naar God. Een boek dat zorgt voor meer begrip, en hoop biedt voor de toekomst.

..


1. - augustus 2016 - www.uitdaging.nl 

Hoe Farizees is het Jodendom?

In het Nieuwe Testament worden de FarizeeŽn nogal negatief beoordeeld. De Here Jezus richtte zware veroordelingen tegen hen (Mt 23). De belangrijkste daarvan was dat ze navolging van de Torah van Mozes probeerde af te schermen en zo de opdracht deze te vervullen overtraden. Een nieuw boek geeft het gesprek hierover weer tussen een Baptistisch predikant met een orthodox rabbijn.


Recensie door Marco van Putten

FarizeeŽn ter discussie
Het interreligieuze gesprek is volgens sommigen een gepasseerd station. Iets wat niet verder leidt dan kennis & inzicht en dan hopelijk respect. De 14 brieven van predikant Kendall en rabbijn Rosen laten echter zien dat zoín gesprek niet alleen leerzaam, maar ook spannend kan zijn. Te meer, omdat beide religies veel gemeen hadden. De brieven hebben als vertrekpunt een negatieve beoordeling van de FarizeeŽn door Kendall gebaseerd op het Nieuwe Testament (NT). Deze is als appendix opgenomen. Het boek biedt ook een conclusie en een handige woordenlijst.

Onverenigbaar
Centraal staat het hedendaagse orthodoxe rabbinale Jodendom. Rosens eerste reactie op Kendalls veroordelingen van het FarizeÔsme is typerend. Hij stelt dat de Here Jezus Zelf ook een FarizeeŽr was en hen daarom nooit allemaal kan hebben veroordeeld, maar slechts enkelen. Hij probeert de angel weg te nemen door Hem deel van het Ďprobleemí te maken. Rosen stelt dat het FarizeÔsme heel divers was en positieve kanten had. Hij brengt ook helder de huidige Joodse orthopraxie in beeld. Daarbij wordt ook aan de tegenwoordige maatschappelijke relevantie geraakt, zoals IsraŽls conflict met de Palestijnen. Het beeld wat ontstaat is ontnuchterend, want zijn godsdienst blijkt fundamenteel onverenigbaar met de christelijke. Ondanks het godsdienstrelativisme Ė alle religies leren eenzelfde god Ė toont dit boek dat uit dezelfde bron twee verschillende stromen zijn voortgekomen.

Evaluatie
Uit Rosens reacties komt naar voren dat het Jodendom in de afgelopen 2000 jaar is doorontwikkeld vanuit het FarizeÔsme van de eerste eeuw. Dit blijkt uit Rosens doordachte reacties op vragen van Kendall. Dat moet als waarschuwing gelden voor christenen in hun contact met het Jodendom. Ook moet er lering uit worden getrokken hoe orthodoxe Joden de woorden van de Here Jezus anders verstaan. Voor hen is de Hij niet de Vertegenwoordiger van God (Gal 3:20), noch Zijn profeet. Het lijkt erop dat het Jodendom zich, na de vele eeuwen van contact met de christenheid, ertegen te weer heeft gesteld. Een belangrijke les voor zending.

In dit boek stelt een christen zich in de leer bij een rabbijn. Christelijke vragen krijgen in een dialoogvorm een weldoordachte Joods orthodoxe reactie. Dit is een weinig toegepaste aanpak. Omdat ze religieuze leiders zijn hebben ze ook veel relevante voorkennis. Hierdoor wordt meteen doorgedrongen tot fundamentele zaken met behoud van eenvoud, nuance en verbanden.

Dit boek laat het evangelische christelijke geloof horen op het klankbord van mainstream orthodox Jodendom. Daardoor komen heldere basisklanken en thematische ritmes naar voren die vaak ongehoord of op de achtergrond blijven.

www.vergadering.nu