www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Indrukwekkende Vrijheid
hoe dichter bij God, hoe vrijer je wordt
Johan Klein Haneveld
Medema, Heerenveen
9789063535902
336 pag., € 17,50.
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

God maakt ons vrij. Dat is de boodschap van de Bijbel. Deze boodschap is geen abstracte theorie of inhoudsloze leuze; onze bevrijding is een concreet feit. God wil dat wij onze eigen keuzes maken en Hem en onze medemensen liefhebben met ons hele hart.
De realiteit is echter dat wij vaak dingen doen die we niet willen, of juist niet doen wat we wel verlangen. Onze keuzes worden beïnvloed door machten buiten ons. We zijn gevangen, we zijn niet vrij.
De enige manier om aan deze dwang en passiviteit te ontsnappen, is te vertrouwen op God. Hij heeft het initiatief genomen ons te redden. Hij heeft de gevolgen van onze onvrijheid verbroken, en wil onze gebroken persoonlijkheid voor eens en altijd herstellen. Hoe dichter we bij God leven, hoe meer we onszelf zullen zijn.
Maar voor we de controle over ons leven durven loslaten en ons openstellen voor de liefde van God, moeten we zeker weten dat Hij het beste met ons voorheeft, dat Hij ons voor eens en altijd wil laten delen in zijn eigen indrukwekkende vrijheid en luister. Laat je niet tegenhouden: neem het risico van een zoektocht naar de waarheid!


2. NBG/Biblion - 15 december 2010

Indrukwekkende vrijheid

God heeft onze vrijheid op het oog en geeft ons de ruimte om altijd en overal onszelf te zijn. Vrijheid geeft waardigheid aan de persoon. Als we in vrijheid willen leven, moeten we ontdekken hoe God werkelijk is en in overeenstemming daarmee leven. Dat betekent dat we het vermogen hebben eigen keuzes te maken, daarvoor verantwoordelijk te zijn. Dat betekent ook kwetsbaar durven en willen zijn. 

Wie dat allemaal beleeft, naast open staan voor en je afhankelijk weten van de Heilige Geest, die de beloften van God tot vervulling brengt, zal de indrukwekkende vrijheid vol vreugde en dankbaar in het nu kunnen waarmaken. Dat is de boodschap van dit dikke boek van de biomedicus en wetenschapsjournalist: al met al bijzonder uitvoerig. Maar de boodschap is de moeite van het lezen toch wel waard.


1. Uitdaging - mei 2010 - www.uitdaging.nl
Leve de vrijheid

Terwijl christenen zijn geroepen tot vrijheid, leven zij - in strijd met Gods bedoeling - veelal onder het juk van wetten, (kerkelijke) voorschriften, manipulatie en frustraties.

Recensie door Johan Th. Bos

Ze doen dingen die ze niet willen en dingen niet waarnaar ze verlangen. Volledig vertrouwen op God is de enige manier om aan allerlei dwangmatigheden te ontkomen en zich te richten op het hemelse burgerschap. Heel kort door de bocht is dat ongeveer de boodschap in Indrukwekkende vrijheid van Johan Klein Haneveld. Hij had die veel beknopter kunnen doorgeven, maar schrijft zo meeslepend dat ook deze dikkere pil blijft boeien. Al valt de auteur enthousiast soms wel in herhalingen en naar mijn smaak in niet ter zake doende ontboezemingen.

Omdat de essentie zo waardevol is, ga ik even voorbij aan sommige exegetische conclusies waar best op af te dingen zou zijn (zoals de veronderstelling dat Adam volmaakt was, die zich toch moeilijk verdraagt met diens zondeval en de noodzaak van een Tweede Adam). Maar dat de rijkdom van Christus' genade, die haaks op de wet staat, en de kracht van Zijn opstanding er zo uitbundig als het hart van het Evangelie in worden beschreven, maakt dit boek een aanrader.

Citaat: "Het goede nieuws dat christenen uitdragen, is in essentie dat van de opstanding (...). Het herstel dat hoort bij Gods regering is werkelijkheid. Sluit je aan bij het koninkrijk van God." Dat rijk is nog verborgen, zoals in principe ook het hemelse burgerschap van Christus' mede-erfgenamen.

Invloeden van buitenaf maken mensen onvrij. En helaas geldt dat ook voor veel, zo niet de meeste, christenen. ‘Hoe dichter bij God, hoe vrijer je wordt' luidt de ondertitel. Dat bereikt men niet door te proberen aan regels te voldoen, maar door te gaan leven uit het besef dat Hij de onvrijheid heeft doorbroken en het initiatief nam ons te redden. En door keuzes te maken die passen bij de vrijheid van het nieuwe Leven. Dat is iets anders dan louter opvolgen van door anderen opgedrongen keuzes. Het gaat om de ware vrijheid, die naar de waarheid leidt.

www.vergadering.nu