www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Is het waar
Andries Knevel
Uitg. Ten Have
ISBN 9789025959326 
Prijs € 19,90 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Hoe weten we eigenlijk dat God bestaat? Kunnen we dat aantonen? En is een god die wij kunnen begrijpen of bewijzen nog wel een god, of slechts een menselijk verzinsel?
Hoewel Andries Knevel voor velen hét voorbeeld is van een christen met een rotsvast geloof, is hij bij uitstek ook iemand die overal vragen bij stelt. Juist moeilijke thema's pakt hij bij de kop om ze kritisch te onderzoeken. 'Geloven is een intellectuele uitdaging en niet iets wat je blik verengt.' In dit boek geeft hij ongezouten commentaar op opinies en ontwikkelingen rond mens en maatschappij. Hij volgt de actualiteit en focust daarin vooral op vragen rond christelijke politiek. Verder onderzoekt hij in hoeverre de Bijbel op waarheid berust. Hoe betrouwbaar zijn de Evangeliën? Wat is er te zeggen over de historische Jezus en is Hij waarlijk opgestaan? Het worden echter nooit zware verhandelingen doordat hij ook het leven van alledag persoonlijk belicht. Zijn talloze ontmoetingen met boeiende mensen en de kijkjes achter de schermen geven niet alleen kleur en sfeer, maar bieden ook invalshoeken voor eigen overdenkingen. Een warm menselijk boek om inspiratie uit te putten.

Andries Knevel is vooral bekend als presentator van EO-pro-gramma's als Het Elfde Uur, Knevel & Van den Brink en Andries-Radio, maar hij heeft ook meerdere boeken op zijn naam staan. Meest recent (2007) verscheen Avonduren. 

1. Reformatorisch Dagblad - 26 november 2008 - www.refdag.nl 

Knevel: Gelovige heeft behoefte aan argumenten

Boekrecensie door Klaas van der Zwaag

HILVERSUM - Gelovigen staan te vaak met de mond vol tanden als het gaat om de historische betrouwbaarheid van Bijbelse gebeurtenissen, vindt Andries Knevel. Zijn conclusie in zijn -deze week verschenen- boek ”Is het waar?”: „Geen enkel geloof in deze wereld heeft zo’n betrouwbare basis als het christelijk geloof. Maar wie weet dat nog?”

Aan de titel van het boek lag een ontmoeting met een moeder van een 19-jarige dochter ten grondslag, zo verhaalt Knevel in ”Is het waar? Op zoek naar bakens in een turbulente tijd” (uitg. Ten Have, Kampen). Het meisje was gelovig, maar had het volgens haar moeder moeilijk als haar medeleerlingen om argumenten en bewijzen vroegen. Zij had die volgens haar moeder niet, waardoor zij bang was dat haar dochter het geloof zou verliezen.

Hébben we dan geen argumenten? vroeg de moeder. Knevel: „Ja, natuurlijk hebben we die, maar we zijn in de loop der jaren vergeten om ze te gebruiken, terwijl er ook een sfeer heerst dat geloven geheel met het gevoel te maken heeft. Ieder zijn eigen geloof, elk zijn eigen verhaal.”

Ademloos 
Knevel, presentator van EO-programma’s, merkt dat het onderwerp leeft. „Als ik voor groepen spreek of dit onderwerp in een preek aan de orde stel, is het ineens ademloos stil. Mensen halen opgelucht adem als ze ontdekken dat ze wel degelijk argumenten hebben om het geloof een feitelijke basis te geven. De grote aandacht voor het boek van Tim Keller over de redelijkheid van het geloof laat zien dat christelijke apologetiek herleeft.”

Knevels boek is, evenals zijn voorganger ”Avonduren” (2007), een dagboekverslag van ontmoetingen in medialand. Gaandeweg stelt hij aan de orde waar het hem dit keer om te doen is: de historiciteit van de evangeliën.

Knevel concludeert dat het Nieuwe Testament het meest betrouwbaar overgeleverde boek uit de oudheid is.....
Lees het hele artikel hier...

www.vergadering.nu