www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Bijbel en Archeologie 
Vondsten bevestigen de Bijbel
Johan Knigge
 
Buijten & Schipperheijn-Motief, Amsterdam, 2018
185 pagina’s
ISBN 9789058819857
€ 18,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Dit boek behandelt archeologische vondsten die zich op kruispunten bevinden van Bijbel en archeologie. Waar de historiciteit en het gezag van de Bijbel in toenemende mate, ook vanuit de archeologische wetenschap, worden omstreden, wil de auteur laten zien hoe archeologische vondsten juist de betrouwbaarheid van de Bijbel, het Woord van God, onderstrepen en bevestigen. Een aantal belangrijke recente vondsten worden vanuit hun Bijbelse context uitvoeriger belicht. 
De auteur wil laten zien hoe archeologische vondsten de betrouwbaarheid van de Bijbel onderstrepen.

..


1. - 7 maart 2019 - waaromschepping.wordpress.com...

Bijbel en Archeologie

Boekrecensie door Gert-Jan van Heugten

Laatst was ik voor het eerst van mijn leven in Israël. Wat een geweldig land! De Bijbel komt er echt tot leven. Het leesvoer dat ik mee had was ook helemaal in stijl: Bijbel en Archeologie, het nieuwste werk van Johan Knigge. 

Bijbel en Archeologie is een herziene en uitgebreide herdruk van het in 2012 verschenen Hier gebeurde het toen. In deze hernieuwde uitgave zijn vijf hoofdstukken toegevoegd. Die hebben ook een duidelijk andere lay-out vergeleken met de bulk van het boek. Veel lezers die vertrouwd zijn met de Bijbel, kunnen hun hart ophalen bij het lezen van dit boek. De veelheid aan archeologisch bewijsmateriaal voor stukken van de Bijbel laat zien dat de Schrift een door en door historisch betrouwbaar boek is, met beide benen (kaften?) in de wereldgeschiedenis.


Warrige volgorde
De eerste twintig hoofdstukken van dit werk gaan over het Oude Testament, en daarna volgen er tien over het Nieuwe. De volgorde van de hoofdstukken is niet chronologisch. Dat maakt dat het geheel een beetje warrig overkomt. Je springt van een hoofdstuk over Jericho naar Sodom, Jozef (de zoon van Jakob), Mozes, wat over de intocht en dan weer terug naar Abraham. Het laatste hoofdstuk is een toelichting door de auteur. Dat had beter aan het begin kunnen staan, want pas helemaal op het eind wordt duidelijk waarom de hoofdstukken 31 – 35 een andere layout hebben dan de rest van het boek.

Wat ook opvalt is dat er een buitensporige aandacht is voor het Nieuwe Testament, ongeveer 1/3 van het geheel. Dit terwijl het NT maar ongeveer een kwart van de pagina’s van de hele Bijbel beslaat, en in tijd is het nog minder: zo’n 100 jaar ten opzichte van om en nabij 2000 jaar tussen de zondvloed en het eind van het OT. In de archeologie geldt doorgaans, dat hoe langer de tijd is, hoe groter de kans dat je er iets van vindt. Wellicht vanwege dit feit hebben de hoofdstukken over het Nieuwe Testament een meer theologisch karakter............

Lees verder...

www.vergadering.nu