www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

2 RECENSIES


Dit boek bestellen...Islam en waarheid
Ben Kok
Een Tora Yeshua productie
dvd
Meer info en bestellen op: www.tora-yeshua.nl

DVD bestellen:
http://tora-yeshua.nl

Intro bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=c7RRt6JlFrg
2 RECENSIES


2. Profetisch Perspectief - april 2011 - www.profetischperspectief.nl 

Islam en waarheid
herziene editie (dvd)
Ben Kok
ToraYeshua, 2010

Recensie door Hubert Luns

In ons voorlaatste nummer stond een bespreking van Hette Abma van de dvd 'Islam en waarheid' (50 minuten), die hij ieder warm aanbeveelt als het begin tot een discussie over de plaats van de islam in de westerse samenleving. De film is gemaakt door de Joods-christelijk pastoor Ben Kok, die op professionele wijze een aantal prominenten interviewt, waaronder de arabist prof. dr. J.J.G. Jansen, Ayaan Hirsi Ali en professor Afshin Ellian. 

Een indringend stuk werk dat zeker niet tot haat en angst opwekt, maar wel tot bezonnenheid. Ik ben het daarom volmondig eens met Hette Abma dat deze productie het bekijken waard is.
Inmiddels blijkt een nieuwe editie op de markt te zijn gekomen - als voorheen in het Nederlands gesproken (het zijn immers interviews) - maar nu met ondertiteling in naar keuze het Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

Op onze vraag hoe de distributie tot nog toe verloopt, antwoordde Ben Kok dat de puur Nederlandse oplage van 1.000 in twee en halve maand is gedistribueerd. Opmerkelijk is dat de dvd geen enkele negatieve reactie heeft ontlokt, ook geen ‘hate mail’. De waardering fluctueert tussen 7 en 10, meestal 8 of 9 (Ondergetekende gaat voor 10). Voor de distributie in het buitenland worden in de landen zelf contactpersonen gezocht.


1. Profetisch Perspectief - september 2010 - www.profetischperspectief.nl 

Islam en waarheid

Recensie door Hette Abma

De joods-christelijke pastor Ben Kok heeft onverwachte kwaliteiten. Hij blijkt een begaafd filmmaker te zijn. Op een indringende manier brengt hij met zijn 'fitna' de gevaren van de islamisering van onze samenleving onder de aandacht. Graag wil ik ieder aanbevelen zijn movie Islam en Waarheid te bekijken.
Er is een onthutsende opname gemaakt in de `liberale' poldermoskee te Amsterdam. Socialistische politici als de theedrinkende ex-burgemeester Job Cohen en de hooggeprezen bruggenbouwer Achmed Marcouch zullen zonder twijfel met kromme tenen naar zo'n vertoning kijken! Op 29 mei jongstleden houdt de Federatie van Islamitische Organisaties een congres. Alle nadruk wordt gelegd op het goed luisteren en het ontwikkelen van wederzijds begrip. En ga zo nog even door met dergelijke modieuze prietpraat.

Ben Kok laat eerst met een filmpje op YouTube zien wat de gastspreker dr. Salah Sultan 31 maart 2010 heeft gezegd op tv-zender Al-Aqsa van Hamas-Gaza. Zijn geloofsbroeders, maar ook alle anderen in de wereld moeten weten wat er dezer dagen is gebeurd met Pesach. Om daar goed over geďnformeerd te zijn geeft hij de aanbeveling het boek van dr. Naghuib Al-Kilani ‘Blood for the Matzos of Zion’ te lezen. Elk jaar kidnappen de zionisten niet-moslims (sic), christenen en anderen om hun bloed te gebruiken bij het kneden van hun matzes. Zo wordt het eeuwenoude 'bloedsprookje' over de rituele moord, die Joden plegen ter gelegenheid van de viering van Pesach, gebruikt om een antisemitische lastercampagne te voeren.

In het vervolg komt in beeld hoe de joods-christelijke pastor Kok de hooggeleerde heer Sultan een doosje met matzes cadeau geeft, terwijl hij er fijntjes bij opmerkt dat ze kosher zijn. Dit vormt een introductie op de mededeling, hoe geschokt hij was te horen dat Joden bloed van christenen gebruiken bij de fabricage van matzes. `Kunt u me dat uitleggen?' Al hakkelend zoekt Sultan een escape: 'Dit onderwerp is niet aan de orde. We zijn hier om dichter bij elkaar te komen. Voor onderling begrip... Dat is het doel.' De pastor persisteert bij zijn vraagstelling. Dit ontlokt Sultan de mededeling dat dr. Al-Kilani schrijft over iets wat twee eeuwen geleden gebeurde. `Maar u vertelde: ieder jaar gebeurt dit.' Schuchter mompelt Sultan: `Toen, ja.' Terwijl hij zijn verlegenheid overwint, barst hij los: `We zijn het oneens met wat vrouwen en kinderen in Gaza en Palestina overkomt ten gevolge van de bezetting. Niet eens zijn we het met de regering in Israël. Onschuldige mensen worden aangevallen. Ze begaan misdaden tegen moslims en christenen.' 
Ben Kok vraagt: `Zijn Joden dan moordenaars?' Stereotiep volgt als antwoord: 'Niet de Joden, maar de zionisten.' We merken hoe de organisator van het congres abrupt een eind maakt aan het `gesprek'.

Zo'n passage kan een prima aanzet zijn tot gesprek. Dat geldt ook van andere fragmenten uit de film. Onthullend te zien hoe moslims en ook multiculti-figuren ontwijkend reageren op de vraag naar aanleiding van de oproepen in de Koran om niet-moslims te doden. Ze doen het snel af als respectloos of zelfs haatzaaiend.

Vanuit hun eigen ervaring spreken Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian. Prof. dr. Hans Jansen (arabist) geeft zijn deskundig commentaar. Alleen Kees van der Staaij (SGP) blijkt bereid te zijn als politicus te reageren op de vragen betreffende de gevaren van de islamisering van onze samenleving.

www.vergadering.nu