www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


EzechiŽl
Toegelicht & Toegepast 26
De heerlijkheid van God
Ger de Koning

Het Zoeklicht, Doorn en DaniŽl, Zwolle, 2019
454 paginaís
Ä 19,95
ISBN: 9789064513008
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl


Een commentaar op het Bijbelboek EzechiŽl.
In het boek EzechiŽl wordt vaak over de Geest van God gesproken. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat in dit boek ook vaak wordt gesproken over de heerlijkheid van God. De Heilige Geest doet immers niets anders dan de Heer Jezus verheerlijken, want om Hem gaat het als er over de heerlijkheid van God wordt gesproken.
EzechiŽl valt enkele keren op zijn gezicht neer bij het zien van die heerlijkheid. Dat is ook de uitwerking bij ons als wij ons voor de werking van Gods Geest openstellen bij het lezen van dit boek.

..


1. - 8 november 2022 - www.uitdaging.nl 

EzechiŽl adventistisch uitgelegd en toegepast

Recensie door Marco van Putten

EzechiŽl is een van de Oudtestamentische profeten die als moeilijk te lezen ervaren wordt. Hij wordt ook gezien als mysticus. De man van de visioenen van de zogenoemde hemelwagen (Hebreeuws: merkavah) en de Messiaanse tempel. Ger de Koning heeft getracht de profetieŽn toe te lichten en op de christelijke gemeente toe te passen. Hoe deed hij dat?


EzechiŽl heeft geprofeteerd over de val van Jeruzalem en van Juda en over de komst van de Messias. De Koning wijst erop dat EzechiŽl vaak over de Heilige Geest schreef en dat is iets wat opmerkelijk is in het Oude Testament. Die Geest zou in verband staan met de heerlijkheid van God.

Boekanalyse
Na een uitleg van tekstgebruik, een voorwoord en een inleiding behandelt De Koning de 48 hoofdstukken van het Bijbelboek. De meeste aandacht gaat naar de hoofdstukken 16 en 40.

Tabellen, plaatjes en zwart-wit afbeeldingen geven uitleg bij de tekst. Enkele voetteksten geven achtergrondinformatie. Andere Bijbelverzen staan soms naast de lopende tekst van De Koning als hij ernaar verwijst.

Het boek sluit af met twee bijlagen (plattegrond van de Messiaanse tempel en een overzicht van gebeurtenissen in de eindtijd). Gebruik is gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV) 2010 en de Telosvertaling.

De Koning heeft dit boek bedoeld voor persoonlijke studie. Het meeste van wat hij in dit boek beschrijft is, zoals hijzelf stelt, afkomstig van anderen.

Evaluatie
Precies zoals de titel belooft, is dit een eenvoudige toelichting op versniveau van het Bijbelboek. Het beperkt zich grotendeels tot het parafraseren van de HSV Bijbeltekst voor de moderne lezer. De Hebreeuwse grondtekst wordt genegeerd. Daardoor blijven de soms kromme vertaalinterpretatie van de HSV en haar vertaalfouten gehandhaafd. Daarnaast wordt de tekst direct toegepast op de christelijke geloofsgemeenschap of de actualiteit (adventisme).

De Koning (geen theoloog) heeft dit boek opgesteld op basis van materiaal van anderen, maar hij geeft niet aan wat van wie afkomstig is. De toelichting is nogal conservatief traditioneel (dogmatisch en christocentrisch). Ook is het net als die traditie veel te positief. Hij geeft verder weinig informatie over de historische context en of profetieŽn die wellicht daarbinnen al vervuld kunnen zijn. Soms is hij verwarrend en maakt hij fouten.

Net als de christelijke traditie is De Koning niet vriendelijk voor Joden. Zo staat in zijn boek ďÖhun [IsraŽls] hele geschiedenis is er een van ontrouw en bedrogĒ. Alsof christenen het wezenlijk beter doen. Toch is De Koning christenzionist, maar volgt daarbij een onder hedendaagse evangelischen populaire twee-wegentheorie.

Dit boek leert dus vrijwel niets nieuws over EzechiŽl. De heerlijkheid van God, genoemd in de ondertitel, wordt niet als thema uitgewerkt, maar moet waarschijnlijk impliciet worden opgevat. Een tegenvaller.

Dit boek is vooral een goede eerste kennismaking met dit Bijbelboek. Nergens wordt echter uitgelegd wie Ger de Koning is. Ook heeft het boek geen enkel zoekregister en geen literatuurlijst. Dit boek wordt aangeraden.

www.vergadering.nu