www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Amos actueel
Gods toorn over de zonde
Ger de Koning
Uitgeverij Het Zoeklicht, Doorn, 2006 
ISBN 90 6451 089 x 
Pagina’s: 168 
Prijs: € 10,95. 
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl1. Reformatorisch Dagblad - 11 april 2007 - www.refdag.nl 

Boodschap van Amos is actueel

Boekrecensie door ds. J. Westerink

Amos is niet een van de bekendste Bijbelschrijvers. Hij deelt dat lot met de meeste kleine profeten in het Oude Testament. Hun boodschap is vaak moeilijk te verstaan. 

Bovendien lijkt die boodschap zozeer beheerst te worden door de tijd waarin zij leefden, dat we ons kunnen afvragen of zij nog wel iets te zeggen hebben voor mensen van nu. Wanneer de taal dan ook nog eens weinig literaire schoonheid uitstraalt, en vooral wanneer de inhoud is samen te vatten als de boodschap van Gods toorn over de zonde, dan lijkt het verklaarbaar dat Amos voor velen een onbekende is gebleven. 

Zo is het echter niet gesteld met Ger de Koning, de schrijver van ”Amos actueel”. Hij is diep onder de indruk geraakt van Amos’ boodschap voor Israël, het volk dat door de Heere niet vergeten wordt. Tegelijk heeft hij ontdekt dat er ook voor de christen in onze tijd rijke lessen liggen in het boek van Amos. 

De Koning is door de boodschap van Amos gegrepen. Dat maakt zijn boek aantrekkelijk en aansprekend. Het enthousiasme over de schat die hij ontdekt heeft, klinkt in zijn boek door en werkt -hopelijk- aanstekelijk. De twaalf kleine profeten vormen immers een schatkamer die te veel gesloten is gebleven.
Het boek begint met een vertaling van het boek Amos. Het is een Duitse vertaling van de hand van de Zwitser Roger Liebi, op verzoek van de schrijver gemaakt vanuit het Hebreeuws en vervolgens door hem in het Nederlands vertaald. Merkwaardig is wel dat deze vertaling in zijn commentaar nauwelijks een rol speelt. 

Na een korte inleiding over de persoon en de tijd van de profeet volgt het commentaar, waarbij tekst voor tekst wordt besproken en toegepast. 

Het boek leest gemakkelijk. Op een frisse en eigentijdse manier -passend bij de stijl van Amos- wordt de tekst uitgelegd. Er wordt geen stadhuistaal gebruikt. Integendeel, moeilijke teksten worden op een betrouwbare manier opengelegd en vervolgens heel concreet toegepast op het leven van de lezer vandaag. 

In de lijn van Amos schuwt de schrijver het gebruik van scherpe vermaningen niet. Zonden wordt als zonde aangewezen en bij de -moderne- naam genoemd. De lezer hoeft geen theoloog te zijn om te snappen wat er wordt bedoeld. In dat opzicht kan ik deze niet te dure paperback van harte aanbevelen. 

Toch moet ik aan het bovenstaande een paar opmerkingen toevoegen. Allereerst wil ik graag weten wie de schrijver is. Zijn naam staat op de omslag. Het woord vooraf is geschreven in Middelburg. Het boek is uitgegeven door Het Zoeklicht; dat zegt iets over de richting waarin we de schrijver moeten zoeken. Maar verder blijft het gissen. 

Vervolgens: de vlotte en praktische toonzetting van het boek heeft veel voordelen. Aan de nadelen daarvan is de schrijver niet helemaal ontkomen. Wanneer Amos een enkele keer moeilijke dingen zegt, gaat hij in zijn verklaring wel eens erg kort door de bocht. Ik noem als voorbeeld de verklaring van Amos 3:6: „Geschiedt er een ramp in de stad zonder dat de Heere die bewerkt?” De schrijver zegt: De Heere is niet de Auteur van de zonde. Daar ben ik het van harte mee eens. Maar om dan te zeggen: De Heere was erbij en Hij heeft meegehuild! Dat is wel een moderne gedachte, maar doet tekort aan wat de tekst zegt. 

Ten slotte: ik heb moeite met de manier waarop de schrijver bepaalde teksten van Amos uitlegt in het licht van het toekomstige vrederijk. Dat zal wel te maken hebben met de theologische achtergrond van waaruit De Koning werkt. De verklaring van Amos 9:11, de tekst over de vervallen hut van David, is daar een duidelijk voorbeeld van. Vergelijking met de wijze waarop Jakobus, geleid door de Heilige Geest, in Hand. 15 die tekst toepast, zet de woorden in een ander licht.

www.vergadering.nu