www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


Wonderen van het Koninkrijk
Durf het avontuur aan te gaan
Martin Koornstra
Uitgeverij Royal Mission Productions,
Aantal blz. 237
Prijs 16,95 euro
ISBN: 9789082010626
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Misschien sta je te popelen om wonderen mee te maken, maar heb je geen idee waar je moet beginnen. Of heb je zoveel teleurstellingen meegemaakt dat wonderen eigenlijk heel confronterend voor je zijn. Wie weet, heb je prachtige wonderen beleefd, maar smacht je ernaar dat het vuur weer oplaait.

Na al die jaren vol geloofsavonturen en genezingswonderen is hier eindelijk hèt boek waarin ik mijn groeiproces en ontdekkingen met je deel. Jij kunt sterker worden en ontdekken hoe je een effectiever kanaal wordt voor Gods kracht. Ga het avontuur aan en durf God te vertrouwen voor de Wonderen van het Koninkrijk!

..


1. - 18 augustus 2021 - https://libris.nl/westerhofboeken-jufferenwal/

Over wonderen en gebedsgenezing gesproken

Recensie door Jenno Sijtsma

Wonderen horen bij Gods natuur. Het is niet zoiets wat Hij af en toe en bij hoge uitzondering doet, maar het is zijn wezen. God is wonderlijk. Hij hoeft er zijn best niet voor te doen of er diep over na te denken. Hij heeft voor een wonder niets anders nodig dan zichzelf, want zo is Hij. Voor God is niets natuurlijker dan het bovennatuurlijke. Wonderen zijn dan ook noodzakelijk en normaal.

Bovenstaande woorden ontleen ik aan het boek Wonderen van het koninkrijk, geschreven door Martin Koornstra. Hij is er niet alleen van overtuigd dat wonderen ook vandaag gebeuren, moeten gebeuren, omdat zij het bewijs van Gods goedheid en genade zijn, want dat zullen velen wel met hem eens kunnen zijn. Maar Koornstra heeft de daad bij het geloven gevoegd en al meer dan dertig jaar weet hij zich geroepen achter Jezus aan te gaan en simpelweg zijn voorbeeld te volgen. Voor vele duizenden mensen in binnen- en buitenland is hij een bekende spreker en mogen velen ervaren dat genezing en bevrijding ook vandaag de dag geen bijproducten of extra opties van het evangelie zijn, integendeel. Herstel, gezondheid en vrijheid horen bij de kern van de blijde boodschap van Jezus. Niet alleen toen Jezus op aarde rondwandelde en mensen genas, Jezus is ons voorbeeld, zegt Koornstra en wij zijn het duplicaat van Hem. “Door onze wedergeboorte, het opnieuw geboren worden zijn we onderdanen van het Koninkrijk van God geworden. Wij maken deel uit van Gods Koninklijke Familie en zijn aangesteld als vertegenwoordigers van zijn Rijk”, met alles wat daarbij hoort.


In de voetstappen van vader
In zijn alleszins lezenswaardige boek, waarvan oneindig meer te lezen valt dan ik u hier opmerkzaam op kan maken, vertelt de auteur dat hij al heel jong getuige was van de wonderen die plaatsvonden tijdens de evangelisatie- en genezingsdiensten van zijn vader. Tijdens die diensten kwamen zijn ouders en hij in contact met onder meer Oral Robberts, David du Plessis, Nicky Cruz, Billy Graham en Kathryn Kuhlman. Door alles wat hij meemaakte groeide in Martin een hunkering naar een krachtige fulltime bediening en jarenlang heeft hij daar intens voor gebeden. Tijdens een paasdienst kreeg hij een visioen, met opmerkelijke gevolgen. Nu is hij al tientallen jaren samen met zijn vrouw Karin volledig in deze bediening, reizen ze op zondag door het hele land en verzorgen in kerken diensten en vertellen ze over de kracht van God. Het is duidelijk dat er heel veel zegen op hun werk rust en talloze indrukwekkende en rationeel onverklaarbare gebeurtenissen en wonderen hebben tijdens hun activiteiten plaatsgevonden, waarvan dit boek ook getuigt. Het laat duidelijk, bovenal zien dat volgens de auteur God wil samenwerken met mensen: de belofte en de kracht komen van God, het vertrouwen en de actie komen van een mens, zo schrijft Koornstra.

Zeven wonderen
In dit boek gaat hij diep in op zeven wonderen “van de God van Israël, de Vader van Jezus” die hebben plaatsgevonden in Israël. Het zijn gebeurtenissen die de Bijbel ons vertelt, waarin de dynamische krachten van de hemel doorbreken, en we ervaren hoe machtig de Geest van God in en door Christus daar en toen werkzaam was. Bij voortduur heeft Jezus het laten zien dat er in en door het geloof machtige dingen kunnen gebeuren, daar waar mensen zich in vol vertrouwen tot Hem wenden. Zoals de vrouw die al twaalf jaren aan bloedverlies leed en ondanks alle wettische verboden door de menigte naar Jezus ging en Hem aanraakte en genas. In al deze helder geschreven besprekingen maakt Koornstra zichtbaar dat waar je dicht bij Jezus leeft en ‘’eenvoudigweg op de kracht van God vertrouwd’’ er wonderen kunnen gebeuren. “Niet wachten tot het wonder je overvalt, maar zelf actie ondernemen in de verwachting dat Gods kracht zichtbaar gaat worden.”

Geloof
In bepaalde kerkelijke kringen geldt de mening dat als er voor mensen die ziek zijn gebeden wordt en ze niet genezen het komt door een gebrek aan geloof. Dat is vreemd en verdrietig, want zo wordt de patiënt ook nog opgezadeld met een schuldgevoel. Als er één ding duidelijk is, dan is het wel dat Jezus het uitblijven van genezing nooit bij de zieke neerlegt. Als er een menigte mensen naar Hem toekomt geneest Hij ze allen, en er is nooit sprake van geloof daarbij. Het gebeurt zelfs dat er sprake is van het geloof van mensen rond de zieke, waardoor Jezus iemand geneest. Als Jezus de discipelen uitzendt om naar de verlorenen van het huis Israëls te gaan en hen opdraagt de zieken te genezen en zelfs doden op te wekken, kunnen ze dat doen omdat Hij hen de volmacht gaf dat te doen. In heel dat machtige hoofdstuk tien in het evangelie naar Mattheüs komt het woord geloof niet voor. Het gaat erom dat je Jezus, God, vertrouwt en dat laat zien door de daad. Het is de Geest van God die mensen tot leven brengt en wil brengen, ook vandaag! Ik moet hier denken aan een gesprek dat ik in Zwolle op 25 mei 1983 had met Mister Pentecost David du Plessis. Hij zei: ”De kerk heeft geen betere theologen nodig, maar mannen vol geloof en Heilige Geest." Zelf wist hij: the Spirit bade me go!, de Heilige Geest dwong me te gaan! 

Ook wij zullen in volledige afhankelijkheid van Jezus en de Heilige Geest moeten willen afzien van ons zelf, ons ego en eigen doen en laten. Want alles wat wij in de naam van God zeggen en doen is door God immers toch al voorbereid! Wij zijn in Christus Jezus geschapen en door God geprogrammeerd om goede werken te doen (Efeze 2:10). Daarom en daardoor is het leven een mooie levensweg, door God aangelegd, waarover wij vol vreugde mogen wandelen ons leven lang. Het hele bestaan is een gave van God, en in de overgave aan Hem weet je dat God veel van je vraagt en dat Hij de richting en het doel in je leven bepaalt.

Tot slot
Wat zou het een zegen zijn als velen, in en buiten de kerken, zich met dit rijke en doorleefde boek zouden bezighouden, vooral ook samen, biddend lezen en overdenken. Om te ervaren dat er veel meer rijkdom en zegen in het leven mogelijk is voor wie zich onvoorwaardelijk durft te begeven in de voetstappen van de Meester, in volledig vertrouwen achter Hem aan te gaan. Steeds denk ik aan de woorden van Jezus, die mij niet los laten en mij voor ogen houden wat Hij zei: ”Jullie hebben niet omdat jullie niet bidden!” We zijn met van alles en nog wat bezig, ook als christenen, waarbij we ons veelal in niets onderscheiden van hen, die Jezus niet (willen) kennen. Zou het dan toch aan ons gebedsleven liggen dat er geen (!) wonderen gebeuren. Ik moet u hier het antwoord schuldig blijven, maar toch…! En waakzaamheid is hier geboden!

Graag eindig ik met een uitspraak van de markante dr. K.J. Kraan, die in zijn grote en machtig rijke handboek ‘Opdat u genezing ontvangt” (dat overigens weer aan een herdruk toe is, denk ik!) opmerkt: ”Dienst der genezing in de kerk is volstrekt onmisbaar.”
 

www.vergadering.nu