www.vergadering.nu  Recensie-index  www.vergadering.nu

1 RECENSIE


De vriendelijkste brief
De brief aan de Filippensen
drs. R. van Kooten
Uitg. Groen, Heerenveen, 2009
ISBN 9789058297914
326 blz.; € 17,50
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Christus in U, de hoop der heerlijkheid -het geheimenis- is de leidraad van een bijbelstudie, die door de jaren heen is gegroeid en bedoeld is tot aanmoediging en uitdaging voor verdere studie


1. Reformatorisch Dagblad - 16 september 2009 - www.refdag.nl 

Vriendelijkste brief van Paulus

Boekrecensie door Ds. J. Westerink

/>

Na een hele serie studies over de tien geboden, over de Schrift en de geloofsleer, is drs. R. van Kooten nu kennelijk bezig met een serie boeken over de brieven van Paulus. Hij is daarbij achteraan begonnen: er zijn in ieder geval al boeken over de laatste brief en over de kleinste brief. Nu ligt er dan een boek over de vriendelijkste brief van Paulus: de Filippensenbrief.

Men zou de vraag kunnen stellen of een boek als dit nog iets nieuws te bieden heeft naast alles wat in de loop der jaren op dit gebied al verschenen is. Te denken valt aan de werken van Matthew Henry, die nog altijd geraadpleegd worden, aan tal van wetenschappelijke commentaren, aan de waardevolle serie van ds. C. den Boer.

Toch heeft ds. Van Kootens verklaring van de brief aan de Filippensen iets heel eigens. De schrijver behandelt dit betrekkelijk kleine briefje, dat slechts vier hoofdstukken bevat, in een boek met 45 hoofdstukken die in totaal 326 bladzijden beslaan. Nauwkeurig wordt de brief gelezen: woord voor woord en zin na zin. Dat wat de auteur al luisterend vindt, brengt hij naar de lezer toe, die wordt opgeroepen om mee te luisteren en mee te kijken en de boodschap te horen die heel concreet wil landen in de leefwereld van de lezers. Het is daarbij duidelijk dat de schrijver vooral oog heeft voor de jongere lezers, die hij stap voor stap mee wil nemen door deze rijke en praktische brief vol lessen voor het geestelijke leven, midden in de werkelijkheid van vandaag. Maar ook ouderen worden aangesproken en ontvangen onderwijs uit de Schriften. Dat alles gebeurt in de taal van vandaag, begrijpelijk voor gewone mensen, en op een manier die duidelijk maakt dat de schrijver de Heere kent, de Schriften kent, maar ook de tijd kent waarin wij leven.

Mensen van de eenentwintigste eeuw, die in deze tijd vragen: ”Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast”, vinden hier een betrouwbare gids, die een weg wijst en tegelijk stof tot meditatie biedt.

Lees het hele artikel...

www.vergadering.nu