Recensieindex


De Kern van de Zaak
Feiten en achtergronden van het Arabisch-IsraŽlisch conflict
W.R.F. Kortenoeven
Aspekt, Soesterberg
ISBN 9059113497
Ä 26,95
Dit boek bestellen bij Boekwinkeltjes.nl (tweedehands)...

of zoek bij: fakkel.nl | ichthusboekhandel.nl | goedhartboeken.nl

Vergroot uw kennis over de gecompliceerde situatie rond het Israelische militaire ingrijpen in Libanon en de Gazastrook, met De Kern van de zaak: feiten en achtergronden van het Arabisch-Israelisch conflict. Dit door CIDI-onderzoeker Wim Kortenoeven geschreven boek beslaat de periode 1819 (het uitbreken van ernstige antisemitische rellen in Duitsland - een belangrijke cesuur in de Europees-joodse geschiedenis) tot december 2004 (de dood van Arafat en het eind van het Oslo-proces - de meest recente historische cesuur in het conflict). Naast verhandelingen over antisemitisme, oorsprong en manifestaties van politiek zionisme, de invloed van de koloniale grootmachten in het Midden-Oosten, de Tweede Wereldoorlog, de stichting en opbouw van de Joodse staat, de Israelisch-Arabische oorlogen, immigratiekwesties, terrorisme, islamitisch fundamentalisme, politiek-psychologische en filosofische aspekten van het conflict, etc., bevat het boek een zeer uitgebreide geÔllustreerde historische chronologie en een groot aantal historische citaten, documenten en kaarten.


Christenen voor IsraŽl - september 2005
De Kern van de Zaak
Boekrecensie door Ds. J. DE VREUGD

Dit boek verscheen geen dag te vroeg. Wie zich wil verdiepen in de gecompliceerde problematiek rond het conflict tussen IsraŽl en de Arabische wereld vindt hier een uitgebreide en gefundeerde gids. Dat het boek geen dag te vroeg verscheen heeft te maken met het gegeven, dat er zo ontzettend veel desinformatie de ronde doet over de situatie in het Midden-Oosten. Veel berichtgeving is dermate gekleurd, dat het meer weg heeft van propaganda dan van verantwoorde verslaggeving.

Behalve een fysieke oorlog in verschillende vormen heeft IsraŽl te maken met een mediaoorlog. Helaas is IsraŽl meer en meer in de hoek van de verdachte of zelfs de schuldige komen te staan. De idee heeft zich vastgezet dat de situatie in het Midden-Oosten en zelfs in heel de wereld er stukken beter uit zou zien als IsraŽl er niet zou zijn.

Toen Londen door terreur werd getroffen ontkende Blair dat het iets te maken zou hebben met de Britse aanwezigheid in Irak, maar hij verwees wel naar de onderdrukking van de Palestijnen door IsraŽl als een van de achterliggende oorzaken.

Ik hoorde oudpremier Van Agt, op reis door IsraŽl en de betwiste gebieden met grote stelligheid beweren: IsraŽl is de hoofdschuldige, en en passant bepleitte hij de verdwijning van de Joodse staat IsraŽl ten gunste van een binationale staat.

Het lijkt alsof zich in de wereldpolitiek en in de media de gedachte ontwikkelt, dat de stichting van de staat IsraŽl een vergissing geweest is, en vooral groot onrecht doet aan de Arabische wereld. Als IsraŽl vandaag gesticht zou moeten worden, zou het niet meer gebeuren, zo veel is wel duidelijk. Maar daarmee wordt dus het bestaansrecht van IsraŽl en zo het Joodse recht op een zelfstandig nationaal bestaan in veiligheid en vrede ter discussie gesteld. Naast andere oorzaken is dit naar mijn mening vooral ook te wijten aan een grondig gebrek aan kennis van de recente historie. Halve waarheden, verdraaide feiten, historische onjuistheden en ideologische propaganda versterken een kortzichtige blik op de werkelijkheid.

Het boek van Wim Kortenoeven zet de dingen recht. Vanuit zijn grote kennis en betrokkenheid informeert hij de lezer op een betrouwbare wijze over het conflict en de achtergronden. Uiteraard komt daarbij ook uitvoerig de islam aan de orde, als een belangrijke instigator van het conflict. Dit boek is verplichte lectuur voor iedereen die zich een gefundeerde mening wil vormen. Politici, journalisten en meningsvormers zouden het als verplichte lectuur moeten meekrijgen. En vergeet u vooral ook de uitvoerige. noten niet te lezen: zij vullen de tekst op een onmisbare manier aan.
Van harte aanbevolen!


www.vergadering.nu